KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XXII
Kojim putem da se pođe?
Ljudi ne mogu da pođu pravim putem prvo ne zato što nemaju putovođe nego zato što ih imaju suviše. Ali ima nešto drugo, a to je ono što prorok Jeremija iskazuje ovim rečima: Znam Gospode, veli, da put čovečiji nije u njegovoj vlasti, niti mu je u vlasti da upravlja koracima svojim (Jer. 10, 23).
Pa ko će nam pokazati put? Samo onaj u čijoj je vlas ti život čovečiji. Onaj koji nas je poslao na ovaj živo tni put, On jedini može nama biti put i Putovođ. Jer jedini On zna oba kraja puta, početak i konac. Ko bi inače mogao to znati ako nije prisustvovao stvaranju sveta i ako nije u stanju da providi kraj stvorenome svetu? Mrav koji meri svoju putanju milimetrima ne može nam ništa reći o našem putu kilometarskom. Pa i sam čovek, obručnik smrti još u kolevci, kako bi mogao ocrta ti putovanje čovečanstva od hiljade godina kad njegovo lično putovanje u ovome svetu traje minut ili dva prema računici Tvorca vremena pred kim je hiljadu godina kao jedan dan? Zbog te svoje nedosežnosti i krajnje nemoći ljudi su se od početka, od pomračenja Adamova, varali u putu. Jer su im se mnogi putevi činili pravi, dok je, u stvari, jedan jedini put prav a svi ostali krivi. Davno pre Hrista, pre novog brojanja vremena, mesijanskog poglavlja istorije, uvideo je to i premudri Solomon, pa je rekao: Put neki čini se čovjeku prav, ali na kraju pokazuje se kao put k smrti (Priče 14, 12). O, braćo moja, ima li očiglednije istine? Bezbrojne netražene i neželjene putovođe našeg vremena viču nam: hajdete ovim putem! Ovo je jedini pravi put! I mi pogledamo i na prvi pogled učini nam se da je tako.
– Slušajte, ljudi i narodi: put nauke put je prav, vi ču jedni!
I nama se učini, tako je. Ali ko sledi na tom putu do blizu kraja, uviđa da se čovek na njemu izjednačuje sa crvima i gusenicama i majmunima i mikrobima, i završava smrću bez vaskrsenja, i noći bez svanuća.
Drugi opet viču: Slušajte ljudi i narodi, put kulture, to je jedini pravi put. Drugi putevi jesu putevi divljaštva. Neki se prevare i stave svoj prst na tu numeru kao na zamotan kajiš na vašaru, no na kraju bivaju oštećeni i ismejani, pa beže sa toga puta. Inače bi pali u klopku bankrotstva i smrti.
Treći opet viču: Slušajte ljudi i narodi, put potpune jednakosti ljudi jedini je pravi put. Pođite njime i budi te srećni. I nekima se učini zaista taj put kao put pravde i istine. Ali kad pođu donekle tim putem, uvide da onaj ko ih je krao u vreme nejednakosti, krade ih i na putu jednakosti, i onda se trgnu natrag i spasavaju od propasti i smrti.
Pa četvrti, pa peti, pa deseti, pa stoti, pa hiljaditi, viču i viču, i viču. Zaista nikad život ljudi nije ličio na jedan vašar sa bezbroj varalica, nego u naše vreme. Treba biti veoma oprezan. Besputnici nude se za putovođe. Varalice nude se za prijatelja. Palikuće nude se za čuvarkuće. Tecipare nude se za spasioce; razvratnici za pratioce, bezbožnici za vaspitače, dušegupci za pomoćnike. Zaista nikad od Adama nije bilo više lažnih putovođa nego u ovome dvadesetome veku. A u svima vekovi ma pa i u ovome samo je jedan jedini put prav i jedini putovođ istinit, a to je Gospod Isus Hristos, Mesija Sin Božiji, Spasitelj, i iskupitelj ljudi.
Ja sam put, rekao je On pre dve hiljade godina. I kad prođe još dve hiljade godina, Njegove će reči zvečati kao srebro među kamenjem: Ja sam put. I kad prođe još dva put po dve hiljade godina, Njegove će reči zvečati kao zlato među plehom: Ja sam put. A na kraju krajeva kad se sve gnusne reklame zamore, i sve laži promuknu i njihov lavovski urlik pretvori u promuklo zmijsko šušta nje, tada će sve uši čuti samo srebrnu zveku Božijih reči? Ja sam put. A dotle svako će pokolenje pa i naše imati da bira između mnogih rasputnika i Hrista Putovođe. I na vama je da birate. No šta imate vi kao Srbi da se predomišljate i da iznova birate. Sveti Sava je izabrao Hrista i dvadeset srpskih pokoljenja pošla su za Hristom kao za životom. Zar će te vi i deca vaša za satanom i za smrću? Ne, nego za Hristom. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *