KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XXI
Putnik sam i gost na ovoj zemlji. Tako su govorili stari. To je bila njihova jasna vizija i tačno osećanje ovoga života. Ta vizija zamagljena je u naše vreme; to osećanje stvarnosti utupljeno. Avaj nam, braćo! A to su važne stvari, veoma važne. Zašto smo ih zamaglili kao staklo na prozoru da se ne vidi ništa? Zašto smo ih utupili da ne mogu da pokažu što duva od istoka a što od zapada? Zaboravili smo da smo putnici, pa nikog i ne pitamo za put, nego smo napravili ognjište na sred puta kao za hiljade godina; zbog toga nas uvređena sudba gazi svojim putnim kolima. Zaboravili smo da smo gosti, da smo se rasprtili u tuđoj kući kao u putnom hanu i razvi kali se kao da smo mi zidali han. Zato nas šiba ruka nevidljivog Domaćina, a nas boli, pa boli. No plačući od Boga mi produžujemo svoju igru.
Reći ćete: Pa mi pitamo za put?
Koga pitate?
Kad dva putnika prvi put putuju jednim putem, pa jedan drugoga pitaju za put, vi ćete reći da su poludeli.
To vam je slučaj takozvanih modernih naroda. A to su oni narodi koji više vole da se zovu moderni nego hrišćanski. Za njih je sveti put postao kao šetalište, a ovaj svet, ovo sveto obitalište Gospodnje, kao pijani han za tobožnje veselje, ustvari, za predsmrtnu igru.
Ko će nam pokazati put?
Za kakav put pitate?
U Bibliji svi su putevi nabrojani: put sveti i put ne sveti, put pravi i put krivi, put istine i put laži, put pravde i put nepravde, put svetlosti i put tame, put milosti i put pakosti, put spasenja i put propasti, put de ce Božje i put protivnika Božjih. Mi ćemo ukratko na zvati onaj prvi put sveti put, a ovaj drugi nesveti put. Za koji put dakle vi pitate?
Ako pitate za put sveti, onda pitajte samo Gospoda. I On će vam pokazati sveti put. Ako li pitate za put ne sveti, onda pitajte sami sebe, i pitajte svoje saputnike koji znaju koliko i vi, i pitajte gatare i vračare, koji se uče od onog otpadnika Božjeg, iz večne jave i guste tame, da varaju svet.
Zaista, braćo moja, naše pokolenje liči na omađijane putnike. Nije li prirodno, da putnici na nepoznatom putu pitaju za put nekoga ko zna, to jest ko je hodio tim putem s oba kraja do kraja? To je sasvim prirodno za ne omađijane. Ali omađijani putuju zajedno i pitaju jedan drugoga za put, iako se njihovo zajedničko znanje toga pu ta potpuno poklapa sa neznanjem.
Aj, braćo moja, zašto je Evropa sišla sa pravoga puta i zalutala u neprohodnu pustaru? Zato što se odvratila od Hrista Putovođe i počela pitati za put svoje filosofe, svoje vojvode, svoje političare, svoje književnike i sve ostale svoje neznalice i gatalice.
Odlučila se Evropa da pita za sveti put Onoga koji je s neba sišao i opet na nebo uzišao, Onoga koji je krv svoju prolio na jevrejskom krstu za Evropu, pa se naučila da pita za put one koji se nameću za putovođe i koji svo je savete ne plaćaju nego naplaćuju.
Prorok Isaija, duhom Božjim ispunjen, duhom Božjim prozire u budućnost čovečanstva pa šta vidi? Vidi napast i put, koji će se zvati sveti put… ko uzi de njime, pa ni lud, neće zalutati (Is. 35, 8). Odlučila se Evropa odavno, ima hiljadu godina, da ide tim svetim putem. Niti se može lako povratiti na taj put. Jer taj sveti put to je samo Hristos, a ona iz mržnje prema Jevrejima odbacuje i Hrista. Vrše, vrše, pa kad ovrše, onda pomeša kukolj i pšenicu, pa oboje izbacuje sa gumna.
Samo je jedan jedini sveti put, a stotine je nesvetih puteva. Na svima putevima ruka Gospodnja bije a samo na jednom miluje. Na svima putevima druguje sa čovekom sa tana, a sa Hristom samo na jednom jedinom putu, na sve tom putu.
Braćo moja, sveti put Gospodnji nije neprosečen, nenasut, neobeležen, da bi se smeli žaliti: ne vidimo ga, ne znamo ga. Jer tim putem su prošli sveti apostoli, pa sveti mučenici i ispovednici, pa sveti hrišćanski care vi i patrijarsi, pa sveti pustinjaci i isposnici, hiljada ma i hiljadama njih, milioni i milioni. Pa su tim putem prošli i svi najbolji preci vaši, od pre Svetoga Save i od Svetoga Save. Ne smete reći – ne znamo taj put. To je najpoznatiji put u hrišćanskoj istoriji i u vašoj na rodnoj istoriji. Na svetome putu Bog blagosilja sveti na rod svoj. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *