KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XIX
Kad se baci oganj na jednu kuću, on hvata najpre one sastojke kuće koji su najzapaljiviji. Prvo se upaljuje ono što je od slame i od trske, pa ono što je od dasaka, pa tako dalje dok plamen ne obuhvati celu građevinu. Tako je i sa čovekom. Oganj strasti prvo napada na srce kao najosetljiviji i najzapaljiviji organ čovečjeg bića. Kad se srce zapali, celo je biće čovečje zapaljeno. Kad se srce osvoji, sve je osvojeno. Kad se srce pokvari, sve je pokva reno. Iz srca ishodi ljubav ili mržnja, mudrost ili glupost, čistota ili mulj, život ili smrt. Ako je vera jednoga hrišćanina u samome srcu, onda je njegova vera ne odoljiva snaga u njemu. Takvo srce daje i jeziku snagu da govori sa ubedljivošću. Jer je jezik ljudski jednog ili drugog, tj. ili veran glasnik stovarišta zlatne robe u srcu, ili pak lažan telal bankrotirane radnje.
Znao je svemudri Spasitelj šta je govorio kad je re kao: Što izlazi iz usta od srca izlazi (Mat. 15, 18). Znao je Njegov mudri apostol, sveti Pavle, da je pravilno protumačio misao svoga Učitelja kad je rekao: Srcem se veruje a ustima se svedoči (Rim. 10, 10). Srcem se veruje za pravdu a ustima se svedoči za spasenje. Bog ceni ono što je u srcu i ne da se prevariti jezikom. Ljudi cene ono što je na jeziku, jer ne znaju ono što je iza jezika, u srcu.
Braćo moja, čitajte Sveto pismo pre svega i više od svega. Pismenost vaša poslužiće vašoj propasti a ne spasenju, ako sve čitate, a ne čitate Sveto pismo. Odmah pak do Svetog pisma čitajte Žitija svetih, tj. Životopise svetitelja i svetiteljki pravoslavne crkve. Sve knjige ovog sveta ne mogu doneti čovečijoj duši onu snagu, onu utehu i onu slast koju donosi Sveto pismo i Žitija svetih.
U Žitiju svetog mučenika Haralampija čitamo kako je ovaj neustrašivi svetac od 113 godina doviknuo svome neznabožnom mučitelju: „U mome srcu nema zlobe i na mome jeziku nema laži“.
Evo vam, braćo, osnovne čitanke hrišćanske vere: prvo nemati zlobe u srcu i drugo nemati laži na jeziku.
Ali evo vam, braćo, u tome i vernog tumačenja sadašnje zle sudbe čovečanstva: zloba je oduzela srce čovečije, zato je i jezik čovečiji postao instrument zlobe, oruđe laži. Ne može jezik govoriti pravdu, ako je srce ispunjeno zlobom. Ako je u izvoru mutljag, to i vodovodna cev mora da iznosi mutljag. Jezik je sluga srca. I kad sluga laže, brzo sebe izdaje.
Šta je laž? Pritvorna istina.
Šta znači lagati? Znači odenuti se u odelo istine; sakriti se za leđa istine; javiti se pod imenom istine; staviti firmu istine na dućan laži; predstaviti babu kao mladu, pomoću belila i rumenila. Ne sme laž da krene jedan korak pod svojim imenom. Jer gde god bi se ona predstavila rečima: ja sam laž! Niko je ne bi prihvatio. Zato ona ide u senci istine. Samim tim laž potvrđuje istinu kao stvarnost, jer ne može bez istine nikuda maći.
Zloba u srcu i laž na jeziku, braćo moja, to je postalo kob čovečanstva u naše vreme. Zloba i laž to su dve palikuće koje su proizvele požar celoga sveta u prošla dva Svetska rata. Zloba i laž – te dve veštice sveta, znajte, radiće nesustalo da stvore i treći svetski požar, strašniji od ona dva ranija.
Ratujte, braćo, protiv zlobe i laži.
Ratujte protiv zlobe u srcu svome i laži na jeziku svome da bi sprečili novi Svetski rat među narodima. To je nauka Hristova: lekaru, izleči prvo sam sebe. To je metod hrišćanski: počni od sebe. Ma s koje druge strane otpočeli, nećete uspeti ništa. Hristos Bog vas je tome naučio. Njemu slava i hvala na vek. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *