KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XVII
Zašto Bog popušta kaznu na ljude? Zato, da bi otklonio propast ljudi. Isto, kao što roditelj bije krivoputnog sina da bi ga blagovremeno sačuvao od propasti koja zjapi na kraju krivog puta.
Zašto je Bog popustio na svet onu jezivu ratnu nesreću, koja se kao smrtonosna olujina pronela širinom i dužinom cele planete zemaljske? Zato, da bi sprečio daleko veću nesreću kojoj su ljudi hodili u susret, a to je potpuno ugašenje duha i potpuna smrt duše.
Svi ljudi žele sebi sreću, ali je malo onih koji svom snagom ne rade na svojoj nesreći.
Svi ljudi zaista žele sebi sreću, ali je malo onih koji ne stavljaju svoj vrat pod surov jaram koji ne mogu održati i svoja leđa pod teško breme koje ne mogu nositi.
Gle, Spasitelj sveta govori o svome jarmu i o svome bremenu, pa kaže: jaram je moj blag i breme je moje la ko (Mat. 11, 28 -30). Iz sažaljenja i ljubavi On poziva ljude k sebi da se na Njemu nauče i odmore. Hodite, veli, k meni svi koji ste premoreni i pretovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i na učite se od mene; jer sam ja krotak i smiren u srcu, i naći ćete pokoj dušama vašim. I najzad završava poziv ovim rečima: jer je jaram moj blag i breme moje lako.
Jeste li kad duboko mislili o spomenutim rečima Hristovim? I o razlici izmeću jarma i bremena koje ljudi sami na sebe tovare i Hristovog jarma i bremena? Razlika je zaista veoma velika.
Jaram svetskih ljudi jeste u tome što ti ljudi misle sve postići svojom snagom bez Božje pomoći. A jaram Hristov je u stalnom pouzdanju u svemoćnog Oca nebesnog. Zbog toga je onaj jaram surov, a ovaj blag.
Dalje: suditi se, breme je svetsko, breme teško, a izmiriti se, to je lako breme Hristovo.
Dalje: svetiti se, to je teško breme ljudsko, oprosti ti, to je lako breme Hristovo.
Hristovo je breme ljubav, a nesrećničko je breme mržnja.
Hristovo je breme istina, a đavolsko breme laž.
Hristovo je breme bratoljublje, a grešničko samoljublje.
Hristov je jaram pomaganje i davanje, a grešnički ja ram kraća i otmica.
Hristov je jaram krut za nebesno carstvo, a propasnički je trud za carstvo zemaljsko. Hristov je jaram tesan put što vodi u carstvo Božje, a bednički je jaram širok put što vodi u propast.
Hristovo je breme svetinja i milost u svemu, grešnički je put vulgarnost u svemu.
Hristovo je breme celomudrenost i poštenje, a grešničko nepoštenje i razvrat.
Hristovo breme je trpljenje što vodi krajnjoj pobedi, grešničko je breme nestrpljenje što vodi očajanju.
Hristovo se nosi sa očima uprtim u večni život u carstvu Božjem, a svetsko se breme nosi sa očima uprtim u grob.
Koji je jaram blažiji i koje je breme lakše?
Nesumljivo Hristovo.
No, i ako su čuli poziv Hristov da prime Njegov jaram i Njegovo breme, ljudi su natovarili sebe nesnosnim bri gama ovoga sveta o ovome svetu; opteretili su sebe i pre opteretili sebičnošću, zlobom, lukavstvom, samoljubljem, ohološću, nepoštenjem, nemilošću, razvratom, bezboštvom, tako da ih je satana terao svojim bičem kao svoju tovarnu stoku.
Trebalo je spasti čovečji rod. Zar će satana spasti?
Trebalo je vratiti čovečji rod sa krivoga puta. Zar će čovek to učiniti?
Svemoćni Hristos Čovekoljubac i sada je pritekao u pomoć narodima sveta, za koje je život svoj položio iz ljubavi. Popustio je manju nesreću da spreči najveću. Kao kad lekar odseca bolesne prste da bi sačuvao celo telo u životu.
A sada, ja stavljam pred vas sreću i nesreću, pa biraj te. Sreća je u bremenu Hristovom, a nesreća u bremenu slepačkom i ludačkom. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *