KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XVI
Ljudi govore o moći. Niko nije tako moćan kao Hristos. Ljudi govore o veličini. Niko nije tako veliki kao Hristos.
Ljudi govore o dobroti. Niko nije tako dobar kao Hristos.
Ljudi govore o strašnome. Niko nije tako strašan kao Hristos.
Ljudi govore o slavi. Niko nije tako slavan kao Hristos.
Ne može niko imati na svetu prave i trajne slave osim od Hrista i kroz Hrista. Jer zbog Njegova stradanja na krstu Njemu se dadoše svi venci slave, i On ih deli kome hoće. Njegova je slava neprolazna, i Njegovi venci slave neuveli.
Svaka slava mimo Hrista jeste ne samo prolazna i lažna, nego i opasna. Što veću slavu ima jedan neprijatelj Hristov od ljudi, to će mu veća kazna biti u svetu mraka i škrguta zuba. Što god je veći broj ljudi što takvoga veliča, to se veći broj paklenih demona veselo sprema da mu dušu iščupa iz tela i odvuče u svoje smradne peštere.
Naša krštena braća koja se povedoše za papskim i luteranskim jeresima napraviše se veoma mudri mimo Hrista. I prezreše nas pravoslavne hrišćane kao nemudre i nekulturne. Ali vaistinu i na njima se obistinila reč Pavlova: Kad se građahu mudri, poludješe (Rim. 1, 22). Jer odbaciše duhovnu mudrost po Hristu, koja hodi u odelu smernosti i ljubavi, a obukoše se u telesnu i svetsku mudrost, poput neznabožnih filosofa, koja je sva u gordeljivosti i zlobi.
I pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka… pa većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca. To jest skidoše svu slavu sa Hrista Gospoda i staviše je na ramena smrtnih ljudi, ko je uzdizahu za nove mesije. Takav im je postao pojam slave od nebožje mudrosti. A pojam kulture sastoji se kod njih u poštovanju tvari, tj. vidljive prirode i služenju njoj većma nego Tvorcu prirode. Smrtni bogovi i obožena priroda! To je za sada poslednja stanica zapadnog čovečanstva u nezadržanom i vekovnom srljanju sa visina Hristovih u tartar satanin. To je vrhunac izjednačenja krštenih ljudi na Zapadu sa negdašnjim paganizmom rimskim i sadašnjim azijskim. Hiljade knjiga godišnje objavljuju oni sve u slavu velikih ljudi i pohvalu svoje kul ture, i hiljade novina dnevno stoje u službi iste prolazne lažne slave i u službi pohvale čovečijih dela pod naduvenim imenom kultura. Zato ih predade Bogu u sramne slasti, te nalaze zadovoljstvo samo u onom što je zemaljsko a ne nebesno, i samo u ono što proizvodi kod đavola smeh a kod anđela Hristovih plač. Slasti su im u negovanju tela, u grabeži tuđega, u otmici od malih i slabih, u umnoženju zemaljskog blaga i proširenju svoje države i svoje vlasti, u lukavom zavojevanju tuđe otadžbine, u veselju i u igranju, u odbacivanju svake vere kao su jeverice, u negiranju Boga, u punom biološkom životu, u bestidnom nazivanju majmuna svojim praocem, u potopljenju antropologije u zoologiju.
Pitate li, da li će se ovo zalutalo pokoljenje, najzalutalije u istoriji, moći ikad povratiti ka istini i poštenju? Može. I neka bi dao uvređeni Hristos da to što skorije bude. A kad će to biti?
To će biti onda kada naša zapadna braća budu pisala hiljadu knjiga godišnje u slavu Hrista Boga našega. I kada hiljade njihovih novina dnevno budu pisale pohvale hrišćanskim vrlinama i hrišćanskim dobrim delima, mesto što pišu o zločinima i o uvredama Božjeg Veličanstva, i o trgovini sa telesnim instinktima. Kada se to preobraženje dogodi, onda će zapadno jeretičko čovečanstvo javiti se pred vidljivim nebesima kao okupano, očišćeno i nebesnim kadom namirisano.
Tada ćemo se mi pravoslavni radovati, jer ćemo dobi ti povraćenu braću svoju.
Tada će neznabožački narodi zavoleti Hrista i tražiti da se upišu u Njegovu decu, jer im neće više hrišćani sprečavati da budu Hristovi.
Tada neće biti zlobe među ljudima ni ratova među narodima, nego će biti Hristov mir što prevazilazi razum i Hristova slava kojoj nema ravna ni u vremenu, ni u večnosti. Neka bi nas veličanstveni Hristos ispunio svojim mirom i uvenčao vencima svoje slave. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *