KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XV
Ne treba pitati šta je istina, no ko je istina? Pilat je pitao Hrista: šta je istina, i nije dobio nikakav odgovor. Hristos nije hteo da odgovara na pogrešno pita nje. Da je Pilat umeo postaviti pitanje pravilno: ko je istina, dobio bi odgovor. Ja sam istina, rekao bi mu Hristos. Rekao bi mu tako kao što je pre toga rekao svojim učenicima: Ja sam put, istina i život.
Razumete li me braćo, o čemu govorim? Ja govorim o uzrocima šibe kojom Svevišnji tako često šiba Evropu. Jedan od krupnih uzroka jeste u tome što evropsko jere tičko čovečanstvo evo već kroz mnogo vekova stavlja Hristu ono pilatsko pitanje: Šta je istina? Prestalo je da pita: ko je istina od onda od kako se izvrglo od stare apostolske i pravoslavne crkve. Jer, kad bi pitao pravilno: ko je istina, dobio bi i pravilan odgovor. Istina je lična a ne bezlična. Istina je Bog, a ne stvar. Istina je Onaj, a ne ono. Onaj je istina koji je uvek isti, a ne ono što se neprestano menja. Istina je Božja triipostasna ličnost, večno isto, nepromenljiva, neprolazna, nezavisna, nedostižna, neodoljiva. Alfa i Omega svega živo ga. Početak i svršetak svega stvorenoga. Ognjište neugasive svetlosti. Kolevka života. Istočnik razuma i mudrosti. Bezdna neodoljive snage. Visota nepobedive ljubavi, duh koji sve oživljava. Reč koja sve stvara. Radost što prevazilazi pesmu. Mir što prevazilazi razum. Veština što prevazilazi svaku maštu. Umetnik koji mrave i pčele i ptice i ljude uči umetnosti.
Bog je istina, braćo. Bog, a ne stvar.
Glavna je razlika izmeću paganizma i hrišćanstva po postavljanju pitanja o istini. Paganizam, i stari i novi, pita, kao Pilat: šta je istina? Hrišćanstvo pita: ko je istina?
Paganci su odgovarali i odgovaraju: istina je ono što je pramaterija svih stvari, a to je ili vazduh, ili voda, ili oganj, ili zemlja, ili etar, ili broj, ili elektrika.
Hrišćani su odgovarali: Hristos je istina. Božanska ličnost je istina, a ne stvar.
Istina se ne može naći u stvorenome, nego u Tvorcu.
Istinu neće javiti tvar, ako je ne javi Tvorac.
No, čujte i radujte se, narodi zemaljski: Tvorac je ja vio istinu, pojavio se u telu, kao ovaploćena istina. Re kao je ljudima nerečene tajne, učinio je nečuvena dela, pobedio je nepobedive neprijatelje, otvorio vernima pre bogate nebesne riznice svih blaga koje srce želi.
Ko je sad taj? Pitaju zapadni paganizirani jeretici? To je onaj koga ste vi odbacili. To je onaj koga ste vi pitali: šta je istina. Pa kako je On oćutao i nije vam ništa odgovorio, vi ste se okrenuli vašim filosofima gatarima koji su vam češali uši kako vas svrbe. To je Onaj koji je rekao: Ja sam zato rođen i zato dođoh na svijet da svjedočim istinu (Jov. 18, 37). To je naš blagi, no svemoćni pravoslavni Hristos „silen v milosti i blag vo krijeposti“, koga su odbacili svi paganci, sta ri i novi, koji traže istinu u stvarima, a ne u Tvorcu, koji ispituje suštinu stvari (kao da stvari imaju neku suštinu izvan reči Božije), koji su svoje filosofe postavili na upražnjeni presto Hristov, i koji kulturu cene više od pravde, poštenja i herojstva.
Razumete li sad, braćo moja, o čemu vam govorim? Govorim o tome zašto je neminovan bio prošli svetski rat i zašto će još jedan, i teži, doći na svet ako se svet ne pokori istini.
Svet je odstupio od istine. Da ne govorimo o neznabožnom svetu. Hrišćanski svet je odstupio od istine. A kad se za dlaku odstupi od istine, za kilometre se odstu pa od pravde i poštenja. Hrišćanski svet je postao dakle neistinit, nepravedan i nepošten i to u tolikoj meri, da je u tome prevazišao narode nehrišćanske. Zbog toga je večna Istina morala pustiti strašne potrese, bure i užase, da rastresu svest ljudsku i očiste je od pleve i laži.
Ako pitate šta ćemo mi raditi da se spasemo, odgovoriću vam: poznajte istinu i istina će vas osloboditi od svih zala. Hristos je istina i svedok večne nebesne isti ne. Poznajte Hrista. Pokažite Hrista u životu svome, ličnom, porodičnom i društvenom, i Hristos će vas spasti od svih zala svih zlotvora, vidljivih i nevidljivih. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *