KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XIV
Blažen je onaj čovek koji se ne nameće nikome za učitelja, ni za voću. Takvoga čoveka prate tri nebesne krasavice: jednoj je ime Irina, drugoj ime Sofija, trećoj ime Evdoksija. A to će reći: Mir, Mudrost i Slava.
Rekao je Gospod svojim učenicima: Ne zovite se učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos (Mat. 23, 10).
Vi koji redovno čitate Sveto pismo možda ćete oseti ti teškoću da ovu jasnu i izričnu zapovest dovedete u sklad sa onom drugom zapovesti Idite, propovedajte i kazujte, ili sa onom: Idite, dakle, i naučite sve na rode. Šalje ih da uče a zabranjuje im da se zovu učitelji ma, kako to može biti? Zaista bi to teško bilo razume ti, da nije na kraju rekao: jer je u vas jedan učitelj – Hristos. A to znači: Ja sam učitelj i nauka je moja. Ja sam jedinstveni Učitelj jedinstvene nauke a vi ste samo pronosioci te moje nauke. Ja sam doneo tu moju nauku s neba, i ja sam je vama otkrio. Niste je vi pronašli niti smislili, nego ste od mene čuli i primili. Ja sam učitelj. Vaše je da moje reči postavljate pred ljude kao što ste postavljali onih pet hlebova što sam ja blagoslovio i umnožio. Onda sam ja bio Domaćin, a vi posluga oko trpeze moje. Sada vam kažem: Ja sam Učitelj, a vi ste služitelji slova Božjega.
Ovim je hteo Gospod prvo, da dobro naglasi da je samo On Učitelj spasonosne i nebesne nauke u pravom i punom smislu reči; drugo, da unapred sačuva učenike od gordosti, od koje se ne mogu sačuvati oni koji sebe nazivaju učiteljima neke svoje originalne nauke, i treće, da kad su samo propovednici i prenosioci Božje, a ne svoje nauke moraju biti veoma pažljivi da tačno predaju kako su primili ne dodajući i ne oduzimajući.
Dobro su razumeli sveti apostoli svu težinu ovih reči Učitelja svoga, sasvim dobro. Zato apostol Jakov opominje krštene ljude: Ne tražite braćo moja da bude te mnogi učitelji. Zašto da ne tražimo? Zato što ćemo većma biti osuđeni, ako ma i najmanje pogrešimo u svetoj nauci Božjoj. Jer, veli, svi pogrešujemo mnogo puta; ali ko u riječi ne pogreši onaj je savršen (Jak. 3, 1). Zbog pogrešnih reči samozvanih učitelja mnogo je i premnogo prolivene krvi u svetu. Zbog toga sveti Pavle opominje sve hrišćane ovim rečima: Braćo, čuvaj te se da vas ko ne zarobi filosofijom i praznom prijevarom, po kazivanju čovječijemu, po nauci svijeta a ne po Hristu (Kol. 2, 8). Čuvajte se dakle, takvih učitelja koji se neprestano uče ali nikad ne mogu da dođu do poznanja istine (II Tim. 3, 7). Naprotiv oni odvraćaju svoje uši od istine i od zdrave nauke Hristove, i okreću se ka gatalicama (Tim, 4, 3-4). Nemaju oni ništa s neba nego od zemlje.
Evo reči novih kao da ih je Pavle jutros govorio iz neke prestonice evropske. Istim rečima opisao bi on i današnju bolest belog čovečanstva tačno kao i onu pre 2000 godina: ista bolest, isti opis, iste reči, isti recept, isti lek.
Ili zar mislite, da će vam neko u svetu znati tačnije pokazati uzrok prošlog rata u svetu? Niko, vaistinu. U kulturnim narodima našega veka javili su se bez brojni učitelji. Oni su potisnuli i odgurnuli pravog Učitelja Hrista. Svaki dan su govorili od jutra do mraka, drugi opet na smenu od mraka do jutra. Svaka im je reč bila neistina i mamac na klizav put. Kako su koga uši svrbele, tako su mu oni rečima svojim češali uši, za pare, za čast, za vlast, za slast. Neprestano su se učili, no nikako nisu mogli doći do istine. Neprestano su druge učili, ali niko od učenika nije mogao dokučiti od svojih učitelja šta je istina. U samoj stvari hrišćanski narodi su vojevali protiv istine a, međutim, raspitivali su za istinu. Istina se pak bila povukla u izbe ri barske, u kolibe seljačke, u peštere isposničke, u ćelije bogomoljačke, u pustinje monaške. Sva je bila kao i uvek u jednoj jedinoj reči – Hristos.
Teški smradni gasovi od lažnih nauka zatrovali su sav vazduh na Zapadu. Počeli su ga trovati i na Istoku. Neznabožni narodi su se uplašili od krštenih naroda. Pravednici su zaplakali. Anđeli nebesni razgnjevili da se sva zemlja potrese, svi narodi da se poliju pljuskom ognja. Da bi se vazduh pročistio. Da bi se smrad uništio. Te da bi se prečista i sveta nebesa mogla približiti zemlji. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *