KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XIII
Ima događaja u istoriji roda ljudskog, koji kao veliko zvono svaki dan zvone na uši negluvima i pozivaju njihovu savest na uzbunu. Jedan takav događaj koji već hiljade godina uzbuđuje savest ljudsku, to je uži izbor između Isusa Hrista i Varave ili Barabe, – kako to zapadni jeretici izgovaraju. Predlagač i predsednik izbora bio je Pontije Pilat, rimski mnogobožac, birači su bili Jevreji, jednobošci. Pilat pokušavaše sve da oslobodi Isusa, jer ne mogaše naći nikakve krivice kod njega. Njegov poslednji pokušaj to je bilo stavljanje Jevrejima na izbor: ili Isusa ili Barabu. Računao je logično: Ni je dna optužba protiv Isusa nije dokazana, međutim sve op tužbe protivu Barabe dokazane su i očigledne su. Baraba je zaslužio smrt kao buntovnik i kao krvopija. Nadao se Pilat, da savest kod jevrejskih starešina nije baš sa svim sagorela, i da će oni biti u stanju da se uzvise nad ličnom zlobom i pakošću, i da jednoga pravednika pretpostave jednom zločincu. Mislio je Pilat nasigurno, da će izbor pasti na Isusa još i zbog najvećih praznika, uoči koga se ovaj izbor imao i završiti. Jer našto je veliki praznik, nego da očisti i osveti savest čovečiju? Narod jednobožan, praznik Pashe, pravednik Isus! Pilat je držao da će kroz nekoliko minuta oslobođenjem prave dnoga Isusa zaradovati i svoju ženu Klaudiju, koja ga je molila da ne ulazi u krv ovoga pravednika. Pa povika mnogobožac Pilat jednobošcima Jevrejima:
Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa? Ali na preveliko iznenađenje mnogobošca Pilata povikaše u glas jednobožni Jevreji: Barabu, Barabu! Bled i zbunjen od ovakvog izbora Pilat je postavio još jedno pi tanje toj beslovesnoj i nesavesnoj rulji satanskoj, mnogobožac jednobošcima: A šta ću učiniti sa Isusom? Na to jednobošci zalajaše kao gladni šakali: Raspni ga! Raspni ga! I mnogobožac Pilat opra ruke od krvi pravednika. A šakali u ljudskoj koži opet besno zalajaše: Krv njegova na nas i na decu našu! Što se i dogo di i što se događa do današnjeg dana. Baraba bi oslobođen, a Sin Božji, Mesija i Spasitelj sveta, izguran na Golgotu i raspet na krst. I dok je najveći pravednik pod suncem i nad suncem u mukama izdisao na krstu, Baraba je po pivnicama jerusalimskim čašćavao svoje birače.
Biranje između Boga i satane.
Biranje između dobrotvora i zlotvora.
Biranje između Isusa i Barabe.
To je zaista veliko zvono koje svaki dan uzbunjuje sa vest čovečanstva. Svak se pita, kako se to moglo dogoditi?
A mi se pitamo: kako se to može i dan danas dogoditi?
Zar ne vidite, braćo, da i dan danas na izboru dobija Baraba a gubi Isus?
Uzrok mračne tragike zapadnog čovečanstva može se objasniti jednom rečju. Jer su izabrali Barabu, mesto Hrista. I jer su postali barabe mesto da budu hrišćani. Barbarski su im i ciljevi, barbarski i metodi. Cilj im je uzdići sebe i svoj narod do nebesa a sve druge ljude i narode pogaziti kao blato; a metodi su im isti kao i onom prvom Barabi: tajna zavera, laž, buna i krv.
Šta je uzrok najnovijih mračnih činova srpske tragike? To isto. To isto što je i uzrok evropske mračne tragike. Gospoda srpska dala su svoj glas za Barabu protiv Hrista. Srpski narod trebao je skočiti protiv ove grozote i sramote, ali nije skočio. Zato se i na našu kuću sručio požar rata, u kome su mnogi izgoreli, a svi smo zadobili bolne opekotine.
Braćo, šta sad? Pitanje je pred nama ovo: Šta sad? Kako sad? S kime sad?
I sad, i od sad moramo biti za Hrista a protiv Bara be i protiv svih baraba u svetu. Ili, zar ćemo dozvoliti da budemo gori poganici od mnogobožnog Pilata? On kao mnogobožac hteo je spasti Hrista od Jevreja. Danas mnogobožci u Indiji hoće da spasu Hrista od hrišćana. Kao što su Jevreji onda bili za Barabu, tako su danas hrišćani evropski za razbojnika protiv Boga. I kao što je Pilat mnogobožac uzeo stranu za Isusa protiv Barabe, tako i Indusi danas odlučno ustaju protiv hrišćanskih baraba. Birajte, Srbi, život ili smrt; čast ili sramotu; svetlost ili tamu; pravdu ili nepravdu; Boga ili đavola, birajte! Birajte ili Hrista ili Barabu. Od toga izbora zavisila vam je sva vaša prošlost. Od toga zavisiće i sva vaša budućnost. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *