KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
IX
Nek se raduje zemlja srpska. Najpre ju je udario, pa on da pomilovao.
Zaista sudba naša prorečena je u Bibliji.
Jer, mnoge reči koje je tamo govorio Gospod narodu izrailjskom, kao da je govorio srpskom. Tako se podudara ju sa sudbom našom. Evo šta je rekao preko slavnoga proroka Isaije: U gnjevu mojemu udarih te, i po milosti mojoj pomilovaću te (Is. 60, 10).
Zašto si se razgnjevio na nas, Gospode nebeski? Razgnjevih se, zato što kad vam dadoh sve što vam srce iskaše, vi se osiliste, ali ne za istinu, nego da idete iz zla u zlo, niti htedoste znati za me. Sve učiniste onako kako u prastaro vreme učiniše Jevreji, kako vam svedoči moj slavni prorok Jeremija (Jer. 9, 3).
Zato, što ste me vi Srbi popljuvali vašim hulnim rečima; što ste uprljali ime moje gore od svakog imena vašim psovkama.
Jer, niko u paklu nije čuo da je neko od Srba psovao satanu, ili nekog od njegovih demona, ali su svi anđeli moji na nebesima čuli sa srpskih usta psovke imena moje ga i imena mojih svetitelja. Ako nađete jednoga Srbina koji je psovao đavola ja ću oprostiti stotini onih koji su psovali ime Boga Stvoritelja i Svedržitelja. Ali ne ćete naći. Dakle, satana sa svojim đavolima bio je u većoj časti kod vas nego ja, vaš Tvorac i Otac. Zar je to mala stvar, zbog koje sam se razgnjevio?
O, Gospode, blagi, oprosti nam, i kaži nam zašto si se još razgnjevio na Srbe?
Zato, što su se nova gospoda srpska stidela da idu u hramove na molitvu; i što su se stidela da veličaju ime moje na visokim školama; i što su počela obožavati de la moja mesto mene, Stvoritelja neba i zemlje; i što su napustili slavljenje mojih anđela i svetitelja pa su poče li slaviti smrtne ljude; i što su se poveli za najluđim bezbožnicima i najzlobnijim jereticima u svetu, primajući i ponavljajući lude reči njihove, i čitajući i pišući bezumne knjige, koje su putovođ za pakao. Stara srpska gospoda drukčije su mene poštovala i drukčije srpski na rod učila. Kažite mi, zar je to sitna stvar zbog koje sam se razgnjevio? Recite mi, kad bi vi pozvali goste u svoj dom, pa gosti se najeli i napili, pa počeli ružiti domaćina, a uvažavati sluge i sluškinje, i sto i stolice, i lonce i činije – zar se vi ne bi razgnjevili?
O, Gospode, zaista su teški gresi naši. No, neka bude milost Tvoja veća od greha naših. Oprosti nam, blagi preblagi, i snishodi slugama Tvojim i reci, zašto si se još razgnjevio na Srbe?
Zato, što ste mi dosadili sa vašom kuknjavom kad vas udarim i sa vašim bezobrazlukom kad vas pomilujem. Kad bi neko od vas, sa iole razuma i poštenja, čuo od anđela hranitelja koji ide uz vas i prate život svakoga od vas, kad bi mogao sve čuti što ja čujem, o gresima vašim u braku, pa o gresima u dućanima, pa o gresima na međama u polju, pa o gresima u šumama, pa o gresima u sudnicama, pa o gresima po školama, pa o gresima i sveštenika mojih, pa o gresima u kasarnama, pa o gresima u vodećim vrhovima; kad bi neko od vas ljudi sve čuo, sve saznao, sve ocenio i, po pravdi presudio, zaista vam kažem pre bi večna propast došla na taj narod nego suza na oko.
Aj, braćo moja, kako je teško suditi se sa Svevišnjim! On je, vaistinu, uvek prav, a mi uvek krivi. Sreća je naša što je Njegova milost svagdašnji pratilac Njegove pravde. Ta da je pravda Božja sama silazila na ovu grešnu zemlju, bez milosti, davno bi bio smak sveta. U gnjevu mojemu udarih te, a po milosti mojoj pomilovah.
Eto, to se događalo mnogo puta sa Izrailjcima. A sva naša prošlost svedoči nam da se to događalo više puta i sa Srbima. Više puta Gospod nas je udario u pravednom gnjevu svome i pomilovao po prevelikoj mudrosti svojoj. Zato vam kažem: čitajte Sveto pismo, da bi razumeli istoriju srpsku. Čitajte Bibliju da bi na mračnom putu sudbi ljudskih imali sveću u rukama.
I potrudite se, da ničim ne izazivate gnjev Gospodnji. On je istina spor na gnjev, i ne plaća svake subote kao gnevni čovek, ali kad se razgnjevi, sagoreva ljude kao plamen strnjiku.
O braćo moja i sestre, mislite svaki dan i svaku noć o gnjevu Gospodnjem i o milosti Njegovoj u životu vašem ličnom i u životu naroda vašega. I trudite se svim propisanim načinima: mislima, delima, rečima, molitva ma, pokajanjem i skrušenošću, da imate uza se Boga milosti, a ne Boga gnjeva. Jedan smenjuje drugoga. No, Bog milostiv neka je s vama i vi sa Njim na vek veka. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *