KNJIGA ZA STARIJE OSNOVCE, VERONAUČNA ČITANKA

 

KNJIGA ZA STARIJE OSNOVCE, VERONAUČNA ČITANKA
 

 
STAREČNIK ZA DECU
O SVETOM SERAPIONU
 
Neki čovek Egipćanin po imenu Serapion imao je nadimak Sindonije, zato što ničim drugim nije zaogrtao svoje telo do jednim čaršafom (sindoni na Grčkom znači čaršaf). Taj čovek je uspeo da dostigne sve vrline i da premaši skoro sve ljude vrlinom nesticanja (dobrovoljnog siromaštva). Iz njegove ljubavi ka neposedovanju nikada ga nije držalo mesto i nije ostajao u svojoj kućici kako ne bi morao da brine o potrebnim stvarima i kako nikada ne bi ništa stekao. Dane je provodio obilazeći po okolini i tražeći dnevnu hranu od prolaznika. I ništa drugo nije imao svoje, do taj čaršaf, koji mu beše odeća.
Taj Serapion zamoli nekoga podvižnika da ga proda kao roba nekom Grku glumcu, koji je živeo u gradu. Podvižnik mu je dao platu za njegovu svojevoljnu prodaju – dvadeset novčića, koje je ovaj uvek čuvao uz sebe. Od tada je on služio veoma samopožrtvovano i spremno i sa samoodricanjem glumca, njegovu ženu i porodicu, nejedući ništa drugo osim hleba i vode i neprestano zaokupljajući svoju misao i usta izučavanjem Reči Božije.
On je sa tom glumčevom porodicom ostao mnoge godine. Kada je ocenio da je došao pogodan trenutak, počeo im je govoriti o hrišćanstvu. Posledica tog njegovog blagočestivog truda bila je da se prvo glumac, zatim njegova žena, pa potom i čitava porodica odobrovoljiše i prigrliše hrišćanstvo, te se tako svi krstiše. Posle svetoga krštenja oni su se povukli iz pozorišta, zavolevši život u vrlini. Veoma su poštovali Serapiona, koji je postao uzročnikom njihovog spasenja. Nadahnuti njegovom ljubavlju prema Bogu, kažu oni njemu jednoga dana: „Dođi, brate, da te oslobodimo tvog telesnog robovanja, zato što si ti nas oslobodio robovanja grehu“.
Tada im Serapion blagočestivo i sa smirenjem reče: „Sada kada je Bog učinio milost i uz vaše sadejstvo ste spašeni, došlo je vreme da vam otkrijem jednu tajnu: Božanska promisao me je iskoristila kao sredstvo vašega spasenja. Ja sam bio slobodan podvižnik koji je došao iz Egipta. Sažalio sam se na vas zato što ste živeli u velikoj i strašnoj prelesti i zato sam bio odlučio da budem prodat vašoj porodici kao rob, kako bih vam pripomogao, uz pomoć Božiju, koliko sam mogao, da se oslobodite velikih grehova koje ste iz neznanja činili i da bi ste se spasili. Budući da je Bog ostvario moju želju, sada treba i ja da odem, kako bih pomogao i drugim bližnjima u delu spasenja.
Pošto izreče te reči, Serapion im vrati novac koji behu dali kao platu za njegovo ropstvo. Bivši glumac i njegova supruga odbijahu da uzmu taj novac. „Zadrži ga“, govorili su mu, „i daj ga siromasima, zato što je ovaj novac poslužio kao zalog našega spasenja“.
„Vi ga dajte kao milostinju“, odgovori im Serapion. „To je vaš novac. Ja ne mogu tuđ novac davati siromasima kao milostinju“.
Na Serapionovo uporno zahtevanje oni uzeše natrag svoj novac, ali ga uporno moljaše da ostane sa njima. „Ostani sa nama. Uveravamo te da ćemo te od sada imati za našeg duhovnog oca i gospodara duša naših.“.
Pošto je on ostao neumoljiv na njihova mnoga preklinjanja, zatražili su da ih barem jednom godišnje posećuje. Blaženi otac na kraju je prihvatio tu njihovu želju i, pozdravivši ih, zaputio se u drugi kraj. Odatle je došao u Lakedemoniju, gde je čuo da je neki od čelnika toga mesta, zajedno sa svojom porodicom, pao u manihejsku jeres. U svemu drugom taj čovek beše na glasu po svom vrlom životu i voleo je veru. Radi spasenja toga čoveka, Serapion se još jednom prodao kao rob, opet preko nekog posrednika, u njegovu kuću. I, zaista, za samo dve godine i uz pomoć Božiju on je uspeo da otrgne od jeresi i da ga privede Crkvi. Potom je i njih napustio i išao po svetu, čineći duhovna dobročinstva ljudima, onako kako je mogao.
 
Sveto Jevanđelje po Mateju 20. 28
 
28. Kao što ni Sin Čovječiji nije došao da mu služe, nego da služi i dade život svoj u otkup za mnoge.
Sveto Jevanđelje po Marku 10. 44-45
44. I koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga.
45. Jer Sin Čovječiji nije došao da mu služe nego da služi, i da dade život svoj u otkup za mnoge.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Petar Jaraković

    Duhovno bogatstvo čestite porodice Kostić iz Ravne Gore, obogatilo je našu Biosku, naš kraj i Srpski rod. „Maja“ i njena deca su osnova za tkanje najlepših duhovnih, pesničkih i književnih dela. Ako je neko od njenih potomaka vodio dnevnik, dobro je, a i ako nije, treba zabeležiti sve ono čega se sećamo, kako bi život „Maje“ i njene dece ostao svetli primer i putokaz našoj Bioski, našem kraju i našem narodu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *