KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

AKATIST SVIM PREPODOBNIM KIJEVO-PEČERSKIM

 
Kondak 1
 
Bogoizabrani tabore i zbore bogokrasni, prepodobni oci naši pečerski, čudesa mnogih izvori, inočkog, isposničkog opštežića u Rusiji prvoučitelji i nastavnici, osmeljujemo se da vam od duševne želje prinesemo ovo pohvalno pojanje. A vi, imajući veliku smelost prema Podvigopoložniku Hristu Bogu našem, molite Mu se, molim vas, da se izbavimo od svih beda i zala, da vam sa blagodarnošću uzvikujemo: Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Ikos 1
 
Anđeloslični poželeste život, oci bogomudri, od svetovnog mnogometežnog nemira pobegoste, u peštere tesne i tamne se useliste, gde preduzeste velike trudove i podvige da Hrista pridobijete; zato i slušate od nas nemoćnih i grešnih ova opevanja: Raduj se, Antonije, uzdržanja, poniznosti, poslušnosti i tihovanja ogledalo; raduj se vere pravoslavne čvrsti braniče. Raduj se, Teodosije, monaška pohvalo; raduj se, obitelji tvoje velelepna slavo. Raduj se, Mihaile, prvi arhipastiru naš i učitelju; raduj se, vere Hristove usrdni sadioče i idolosluženja iskorenjivaču. Raduj se, Prohore, čudotvorče sveblaženi, koji hlebovima od biljki i solju od pepela nahrani ljude koji od gladi skapavahu. Raduj se, Jovane, koji postom neizrecivim zasija. Radujte se, Teodore i Vasilije, koji se u privremenom životu svezom uzajamne ljubavi Hristove vezaste; raduj se vi koji od koristoljubivog kneza Mstislava tvrdo postradaste. Raduj se, što i posle blažene končine vaše u jednoj grobnici druželjubivo počivate; raduj se, jer u istom času pred presto Božiji stadoste. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 2
 
Kad vide Hristos Gospod da se u ime Njegovo sastadoste da zajedno živite, nađe se među vama, ispomažući vas u raznim podvizima, a najviše u ratu sa duhovima zlobe podnebesne, i obogaćivaše vas blagodaću Duha Presvetoga: jednome dajući dar proroštva, drugome darove iscelenja, trećem vlast da izgoni nečiste duhove, a vi, primivši ovu blagodat, ne uznesoste se svojim duhom, već u prostoti duše i srca sa poniznošću i blagodarnošću Dobrodavcu Bogu pesmu pevaste: Aliluja.
 
Ikos 2
 
Imajući razum neuzdrmljiv i naoružavši se čvrstom verom u Boga, držaste se puta spasonosnog, oci prehvalni, koji i dovršiste preslavno uz pomoć Hrista i Prečiste Njegove Matere; tu pomoć i nama koji hoćemo da podražavmo vašem bogougodnom životu, izmolite kod prestola Svevišnjega, da vam blagodarno zapevamo: Raduj se, Polikarpe, glavo presvetla, koji žitija svetih dokraja napisa i sabravši sastavi; raduj se, jer si sa njima kod prestola Presvete Trojice stao. Raduj se, Varlaame, ume blagodatni, koji tamnu i tesnu pešteru pretpostavi svetlim i prostranim palatama; raduj se, ti koji zlatotkane haljine zameni monaškim krpama. Raduj se, Damjane, iscelitelju besplatni, koji molitvama i svetim jelejem bolesne lečaše; raduj se, jer saživot na nebesima sa prepodobnim Teodosijem sebi izmoli. Raduj se, Nikodime, koji se na pečenju sveštenih hlebova trideset godina truđaše. Raduj se, Lavrentije, koji se u najtesnijem pritvoru trideset godina podvizavaše. Raduj se, Atanasije, koji dar suza i umilenja od Gospoda dobi. Raduj se, Erazmo, jer za ukrašavnje hrama Božije Matere steče od Hrista u Nebeskom Carstvu palatu neizrecive krasote. Raduj se, Luka, zapovesti Božijih usrdni činitelju. Raduj se, Nektarije, poslušanja nelenjivi ispunjivaču. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 3
 
Silom i blagodaću datom ti odozgo, Agapite blaženi, u životu svome razne bolesti lečaše. Ova blagodat i sila i sada ti je svojstvena, čak se još i uveća. Zato te molimo: isceli naša obolenja, izleči strasti duševne i telesne, da zdravi dušom i telom zapevamo Hristu koji te proslavi: Aliluja.
 
Ikos 3
 
Imajući kod sebe veru, ljubav i usrđe, bićete posrednici života večnog, oci bogoprijatni! Vaše su molitve mnogomoćne kod prestola Božijeg; zato vam i pribegavamo kao našim velikim pomoćnicima i zastupnicima, ovako vas slaveći: Raduj se, Jovane, što si poslušnost pokazao i posle svoje končine; raduj se, jer si starijem bratu svoj samrtni odar ustupio. Raduj se, Teofile, jer si se bratovljevom poslušnošću od gneva iscelio; raduj se, jer si umesto gneva umilenje i neprestane suze zadobio. Raduj se, Kukša sveštenomučeniče, jer si mnoštvo neznabožaca Hristovoj veri priveo; raduj se, jer su za Hrista tebi i učeniku tvome glavu odsekli. Raduj se, Aleksije, umne molitve dobri činitelju. Raduj se, Grigorije, svetih ikona pobožni slikaru. Raduj se, Sava, čuda velikih tvorče. Raduj se, Sergije, poslušanja prehvalni ljubitelju. Raduj se, Merkurije, života besplotnih revnitelju. Raduj se, Pimene mnogobolesni, na Boga čvrsti uzdaniče. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 4
 
Burni i široki put svetovnog života omrznuvši, svedušno zavoleste usku i mukotrpnu stazu monaškog života i njome usrdno potrčaste, oci bogomudri; zato i Gospod, videći vašu dobru težnju, zapovedi anđelima Svojim da vas potpomažu i ukrepljuju. Radi toga Hristu koji hoće da se svi ljudi spasu pojemo: Aliluja.
Ikos 4
 
Čuše ljudi da je Gospod vaša tela proslavio svetom neiskvarivošću i darovao vam blagodat da isceljujete obolenja i bolesti, zato vam, rukovođeni verom, pritiču sa istoka, zapada, severa i juga, hvaleći vas ovakvim pozdravima: Raduj se, Nestore, prvi ruski povesničaru; raduj se, žitija svetih otaca pečerskih pripovedaču i usrdni im u svemu podražavaoče. Raduj se, Evstratije, odvažni mučeniče i isposniče, koji postrada slično kao sam Hristos; raduj se, ti koji sve rane Gospoda Isusa na telu svome ponese. Raduj se, Eladije, zatvornika pohvalo. Raduj se, Jeremija, prozorljivih slavo. Raduj se, Mojseje, celomudrenosti svetilo. Raduj se, Jovane, devstva pobedo. Raduj se, Marko, čije časne ruke grobove svetima iskopaše. Raduj se, Nikolaju kneže, koji se bratiji pečerskoj svecelo preda na poslušanje. Raduj se, Grigorije, koji utapanjem u reci primi blaženu končinu, i čije se prečasno telo u keliji čudesno nađe. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 5
 
Vide Dionisije bogomudri kako u grobovima svetoliko počivaju vaša tela koja uđe da okadi na dan Pashe Hristove, i od obilja ljubavi i pobožnosti prema vama povika: Sveti oci i braćo, sad je Veliki dan – Hristos vaskrse! I, o čuda! ču odmah od vas gromoglasno: Vaistinu vaskrse! Diveći se tome preslavnom čudu, pojemo vaskrslome Hristu Bogu koji prebiva u vek vekova: Aliluja.
 
Ikos 5
 
Vi ste umne zvezde pešternog neba, oci prehvalni, koji put inočkog života osvetljujete i na krugu Ruske Crkve Pravoslavne presvetlo blistate. Slava vaših svečasnih podviga, naime, do svih krajeva sveta proteče, a ispovedanje vaše svete vere svu vaseljenu oblista; zbog toga se osmeljujemo da vam prinosimo ova naša uboga pojanja: Raduj se, Onisime, jer tesnoćom pešternog pritvora prošao si u prostrane stanove rajske; raduj se, jer si glađu i žeđu video nasićenje beskonačno licegledanja Božijeg. Raduj se, Mateje, jer si se zbog čistote duše i tela udostojio dara proročkog; raduj se, jer si krotošću i nezlobivošću dostigao visoke vrline. Raduj se, Isaija, duboki kladenče poniznosti; raduj se, nepresušni izvore čudotvorstava. Raduj se, Avraamije, sine svetog trudoljublja. Raduj se, Nifonte svetitelju, poborniče Pravoslavlja. Raduj se, Silvestre, bisere prečasni. Raduj se, Pimene, sasude Duha Svetoga izabrani. Raduj se,Onufrije, koji jezikom ćutaše, a umom hvaljaše Boga. Raduj se, Anatolije, strpljivi dušom, razumom celomudreni. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 6
 
Kao propovednica nam se javlja tvoja časna desnica, Spiridone bogoprijatni, kojom poučavaš pravoslavna čeda tvoja kako treba da slažu prste za izobražavanje svetog krsta na čelu, a usta raskoloučitelja začepljuješ jasno izobličavajući njihovo nepravo učenje o prstoslaganju; jer na taj način osenivši se krsnim znamenjem otišao si Hristu, i Njemu predstojeći moli se da ugasi bezmerno raspaljenu peć naših strasti, da nam daruje istinsku usrdnost da Ga neprestano slavoslovimo psalmima i pojanjima duhovnim, da nas u ovom životu i u budućem udostoji da mu pojemo: Aliluja.
 
Ikos 6
 
Zasija kao presvetlo svetilo bogoznamenita obitelj vaša, oci prepodobni, i svu zemlju rusku blagodaću Božijom prosvetli; nju krvavim znojevima podigoste i na nju blagodat odozgo molitvama vašim i svetim podvizima privukoste, jer revnujući porevnovaste proroštvu koje reče: Na gorama ovim zasijaće blagodat Božija i vera će se umnožiti. Zato vam, kao uzročnicima toga proročanstva uzvikujemo: Raduj se, Areta, jer Gospod milošću svojom na vama zadivljuje; raduj se, jer ti Gospod tvoje ukradeno bogatstvo svrsta u milostinju. Raduj se, Teofile, kome zemlja beše ležaj, a vlasenica odeća. Raduj se, Sisoje, kome bdenje beše san, suze uspokojenje. Raduj se, Alipije, kome anđeli pri trudu svetog ikonopisanja behu pomoćnici. Raduj se, Simone svetitelju, čije svete ruke žitija svetih napisaše i nama na duševnu korist predadoše. Raduj se, Nikone, Antonijev prvi pobožni učeniče; raduj se Teodosiju u radovima manastirskim usrdni saradniče i u dušespasonosnim podvizima voljeni saučesniče. Raduj se, Teofane, što si telo postom umrtvio. Raduj se, Onisifore, što si dušu bdenim molitvama oživeo. Raduj se, Makarije, jer te zbog svetog življenja Gospod počastio neiskvarivošću tela. Raduj se, Anastasije, đakone pobožni i stradalniče predivni. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 7
 
Želeći da krajeve naše blagodaću Svojom obogati i d? uzor onima koji hoće da se spasu, podiže vas preblagi Gospod Duhom Svetim na veoma mučan i bogougodan život, kojim zadiviste ne samo ljude na zemlji, nego i anđele na nebu; jer vi, o oci bogonosni, u pešterama se pritvorivši kao u grobovima, sveusrdno u toploti srca i duše, jedinome Bogu poslužiste, bogokrasno pojući pesmu: Aliluja.
 
Ikos 7
 
Novog monaškog življenja pokazaste se ocima i učiteljima, koje se u Rusiji ne beše ni spominjalo, a vi ga zasadiste i dobro ukoreniste. Zato vam bezbrojna mnoštva monahujućih, sledeći vaše dušespasonosne staze, blagodarno pevaju: Raduj se, Avraamije, jer si Hrista Gospoda svom dušom i srcem zavoleo; raduj se, jer si zbog Njega i velike trudove pešternog zatvorništva preduzeo. Radujte se i vi, dvanaestorice prekrasne braće, jer ste nebu sličnu crkvu Božije Matere ukrasili; radujte se, jer ste za svoje trudove od Sina Njenog, Hrista Boga, primili dinar – Carstvo Nebesko. Raduj se, Isaakije, pošto si prevelikim stradanjima oborio đavolsku prelest. Raduj se, Ilija, što si se podvizima uzdržanja i bestrašća blagodaću obogatio. Raduj se, mališanu mučeniče Jovane, jer si svoju svetu nevinu krv za Hrista prolio; raduj se, Nikone jer si Hristu koji na Krstu voljno raširi dlanove trpljenjem i nezlobivošću veoma ugodio. Raduj se, svetitelju Jefreme, jer si kao pčela saće preslatko u obitelj Pečersku Studitski ustav doneo. Raduj se, Tite blaženi, jer si gnevnog besa poniznošću satro; raduj se, jer tamu lukavih besova daleko od nas odgoniš. Raduj se, jer nam svetlost – da se ne gnevimo na bližnjega – sobom izlivaš. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 8
 
Neobično i preslavno čudo nebeske blagodati projavi se naočigled svih vernih: peštera razbojnička u hram Božiji se pretvori, jer gde greh preizobilova, tu se blagodat preumnoži, gde se trn bezakonja ukoreni, tu kedri raja Hristovog uzrastoše, gde beše smrdljivo blato greha, tu izvori besmrća proključaše, gde smrt vladaše, tu se Gospod zacari. Diveći se promeni desnice Višnjega, uzvikujemo: Aliluja.
 
Ikos 8
 
Sva vaša, preblaženi oci, revnost, želja i briga beše da svezlobnom neprijatelju roda hrišćanskoga satrete i pogazite gordu glavu, a Gospoda Isusa Hrista u dušama i telima vašim da poveličate i proslavite; zbog toga i vas ovako pozdravljamo: Raduj se, sveštenomučeniče Lukijane, jer ti pripremi nebesko obitalište; raduj se, jer ti se kao stradalniku darova beskonačni rajski počinak. Raduj se, Lavrentije, jer si pobegao od svetske sujete; Raduj se, jer si u opštežiće otrčao sa svetom anđelskim. Raduj se, Pafnutije, pošto si, sećajući se časa smrtnog, neprestano suzio; raduj se, jer si se pred smrt udostojio utehe od anđela. Raduj se, Martirije, jer si zbog velike čistote i isposničkih podviga bio udostojen dara da isceljuješ bolesti. Raduj se, jerarše Ilarione, zato što si stado slovesnih ovaca Hristovih na pašnjaku Pravoslavlja dobro napasao. Raduj se, kneže Teodore, jer si se za čast i slavu Crkve Pravoslavne mnogo potrudio. Raduj se, Dionisije, jer si „uistinu vaskrse Gospod“ od prepodobnih otaca u dan Pashe čuo. Raduj se, Atanasije, što si prezreo sve krasno ovoga sveta i u blato ga svrstao. Raduj se, svetitelju Teofile, pastiru dobri, jer si za one koje si napasao bio spreman da položiš i život. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 9
 
Svima ste sve, oci prepodobni, jer nam nebeske lekove predlažete i na svoja besplatna lečenja sve nas sazivate, ne veštinama ljudskim ni zavojima, nego dejstvom Svetoga Duha duševna i telesna iscelenja natprirodno nam dajete, a njih obilno primajući svaki naraštaj i uzrast Dobrodavcu i Promislitelju uzvikuje blagodarno: Aliluja.
 
Ikos 9
 
Rečiti govornici svojim besedničkim jezicima ne mogu dostojno da opevaju vaše svetinje, a tim više kojim ću vas ja, ubog rečju i razumom, pesmama pohvaliti, o oci anđelima ravnočasni? Ipak, podstaknut usrdnošću i ljubavlju prema vama, osmeljujem se da vas ovenčam ovim nedostojnim mojim pohvalama: Raduj se, Zinone, koji postom i mnogim drugim podvizima monaškog života svetlo zasija; raduj se, ti koji poniznošću, krotošću i poslušnošću zemlju krotkih nasledi. Raduj se, Grigorije, jer zeljem kojim se hranjaše, zdravlje bolesnima izruči. Raduj se, Ipatije, koji svetim ocima u bolestima sa sveusrdnošću posluži i zbog toga primi blagodat Duha da isceljuješ obolenja. Radujte se, oci prepodobni, čije prečasne glave na zdravlje duša i tela naših miro toče; radujte se vi, čije presvete duše u neizrecivoj slavi Božijem prestolu predstoje. Raduj se, Mojseje, što si molitvama, postom i verigama umrtvio strasti. Raduj se, Josife, jer si kroz vrata poniznog i usrdnog poslušanja u večni pokoj ušao. Raduj se, Pavle, jer nikada u besposlici nisi provodio vreme, i stoga si se sa trudbenicima i opterećenima nastanio. Raduj se, Sisoje, zato što si prekomernim podvizima isposništva ne samo ljude, već i anđele zadivio. Radujte se, Leontije i Gerontije, jer ste od dečaštva zavoleli Hrista; radujte se, jer ste se u mladićstvu u podvizima takmičili sa nastavnicima. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 10
 
Želeći da spase mnoge, premilosrdni Hristos Bog naš koji milostivo traži obraćenje i spasenje svih, objavi vas Rusiji kao druge oce Egipta, Tivaide i Palestine, da vama urazumi mnoge i vašim životom pokaže put ka spasenju; u tome se vi potrudiste i lepo uspeste, nelenjivo poučavajući evanđelskoj istini one koji su u neznanju, privedoste ih pravoverju, i čuvanju Božijih zapovesti i bogougodnom i čistom životu rečju i delom ih neprestano pobuđivaste, Bogu Pomoćniku pesmu pojući: Aliluja.
 
Ikos 10
 
Zidina tvrda i čvrsta ograda, svehvalni oci, bićete nama koji vam pritičemo sa toplom verom, usrdnošću i ljubavlju, ograđujući nas od čulnih i duhovnih naših neprijatelja, da ih se ne bojimo, nego da ih vašim molitvama Hristu Bogu pobeđujemo, sa blagodarnošću vam uzvikujući ovako: Raduj se, Nestore, koji prezre donje, a zavole gornje; raduj se, jer si se pred končinom udostojio da samog Gospoda Isusa Hrista sa anđelima vidiš. Raduj se, Teodore, jer si postavio stražu ustima svojim. Raduj se, Pamvo ispovedniče, koji bogove neznabožačke prokle, a ime Gospoda neba i zemlje ispovedi. Raduj se, Sofronije, čvrstim pritvorom i železom telo si pritesnio, a dušom i umom neprestano si ka nebu sa psalmopojanjem leteo. Raduj se, Pankratije, jer bolesnicima blagodaću Svetog Duha iscelenja točiš. Raduj se, Antonije, jer lukave duhove od onih koji ti sa verom dolaze progoniš. Raduj se, Mardarije, siromaštva i nesticanja volitelju. Raduj se, Amone, drevnim svetim Ocima sveusrdni u podvizima podražavaoče. Raduj se, Piore, koji strasti telesne ognjem uzdržanja spali. Raduj se, Martirije, koji vrlinskim raspoloženjem dušu prosveti. Raduj se, Rufe, jer si svojim životom postao uzor isposnicima i podvižnicima. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 11
 
Svako pohvalno pojanje biva nadmašeno mnoštvom preslavnih vaših podviga i prekomernih trudova koji prevazilaze ljudski život, ali priliče anđelskome; i više vam dolikuje da vam se prinose pohvale od anđela nego od ljudi, ali ipak, videći našu usrdnu težnju, primite pojanje koje vam sa verom i ljubavlju prinosimo i izmolite nam otpuštenje grehova, i to da u dobrom vladanju i pokajanju skončamo ovaj naš privremeni život, a da se u večnom udostojimo da vašim molitvama pojemo Bogu: Aliluja.
 
Ikos 11
 
Vama koji omrznuste tamu strasti zasija svetlost nezalazna, ugodnici Božiji preslavni; a beskonačno veselje vas prihvati kad dobar podvig sa gorljivošću završiste. Stoga predstojeći prestolu Hristovom pominjite nas koji vam pevamo ovo: Raduj se, Evfrosinija, gornjeg Jerusalima kćeri prečasna; raduj se, donjeg Jerusalima, našeg grada Kijeva, mati presvetla. Raduj se, Julijana, devo, ljiljane prekrasni koji izraste u zemaljskom Hristovom vrtu; raduj se ti koja procveta u Njegovoj nebeskoj gradini. Raduj se, Makarije sveštenomučeniče, jer si do smrti bio veran pastir; raduj se, jer pre nego što si na zemlji primio čulni presto, na prestole duhovne si se predbeležio. Raduj se, Kasijane, zatvorniče divni. Raduj se, Arsenije, zato što te za ono što je privremeno bogougodno Hristos večno upokojio. Raduj se, Evtimije, jer se zbog svog velikog pošćenja i neućutnog slavoslovlja Bogu nasićuješ rajskim sladostima i sa anđelima poješ. Raduj se, Venijamine, jer razdavši imanja svoja počivaš u krilu Avraamovom. Raduj se, Tite, što si ostavio vosjku zemaljskog cara da bi Nebeskom Caru bio hrabriji vojnik. Raduj se, Ahila, jer si se od mladosti raspeo životu i strastima, da pridobiješ Hrista koji se voljno na Krstu raspe. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 12
 
Blagodaću Svemilostivog i Svedarežljivog Boga poživeste ravnoanđelskim životom, oci duhonosni, čuda mnoga učiniste, hram Prečistoj Gospođi Djevi Bogorodici prečudesan napraviste i kao prekrasnu nevestu ga zlatom, srebrom i dragocenim kamenjem ukrasiste, i u njega dolazeći iz cele vaseljene hvale zbog vas Hrista Boga, pojući mu: Aliluja.
 
Kondak 12
 
Opevajući vaš tihovateljski život, hvalimo podvige vaše – post, molitve, suze, kolenopreklonjenja, svenoćna bdenja, umrtvljivanja ploti, skrušivanja duha, prostiranja, poniznost, krotost, ćutanje, trpljenje, siromaštvo, nesticanje i sve ono što radi ljubavi Hristove preduzeste mi poštujemo, ovako pevajući: Radujte se, Pajsije i Merkurije, jer u nerazdvojnom življenju i jednodušnoj bratskoj ljubavi poživeste na zemlji; radujte se, jer se jedinstvenim življenjem i radošću zajedno naslađujete sa Hristom i na nebu. Raduj se, Makarije, jer si kao Samuil u mladom dobu za služenje Gospodu bio predodređen. Raduj se, Pimene, zato što si kao pšenica sa gumna Hristovog predopredeljen za žitnice nebeske. Raduj se, Siluane, jer si na krilima posta i molitve uzleteo Bogu. Raduj se, Agatone, jer si na plećima visokih vrlina bio uznesen među gornje. Raduj se, Zaharija, pošto si besovima bio strašan, a anđelima si se pokazao sabesednik, i sa njima si i ka prestolu Trojice Presvete odleteo. Raduj se, Ignatije, presvetli kneže pešternog grada; raduj se, pastiru prepodobni izabranog stada. Raduj se, mučeniče mališane, jer si za Hrista od nečovečnog Iroda ispio čašu smrti; raduj se, ti koji istočnu zemlju krvlju osvešta i naše krajeve dolaskom svojim blagoslovi. Raduj se, Longine, jer si putem uskim pravo hodao, i njime si i do raja dospeo. Radujte se, svi prepodobni oci naši pečerski, svesvetski svetilnici, veliki i preslavni čudotvorci.
 
Kondak 13
 
O sveblaženi i od svakih pohvala viši, prepodobni oci naši pečerski, primite ovaj vam mali prinos, kao što i Gospod primi dve lepte udovičine; i ne uzgnušajte se od našeg moljenja, kao što se ni Hristos ne uzgnuša bludničinog celivanja, i vašim posredništvom kod Gospoda udostojte nas da u dobrom vladanju i pokajanju skončamo ovaj život i da sa molitvom u ustima, srcu i duši odemo iz ovog privremenog življenja u večno, i stanemo pred presto Svevišnjega, gde vi predstojite i sa arhanđelima i anđelima i svima svetima pesmu pojete: Aliluja.
 
(Ovaj se kondak čita tri puta, a zatim se opet čita Ikos 1 i Kondak 1)
 
Molitve svim prepodobnim kijevo-pečerskim
 
Molitva prva
 
Prepodobni i bogonosni oci naši Antonije i Teodosije, i svi prepodobni pečerski, svetila zemaljska presvetla, koji iz tamnih pešternih mesta u zemlji ruskoj slavno zasijaste, i onebotvoriste je mnogim svetozarnim zvezdama vašeg anđelovrsnog života, i čitavu vaseljenu svetlima visokih vrlina i blistanjima božanstvenih čuda zadiviste, i sada smrtnim zalaskom na neko vreme telom u grob zađoste, a dušama se uz Hrista Sunce Pravde kao pravednici prosvećujete, kao sunce u Carstvu Nebeskom; bacajući vaše molitvene zrake za svoje otačastvo prema Bogu Svetlosti, ne zaboravite da i nas, vaše stalne molitvenike koji prebivamo u noći strasti i jad?, ozarite odozgo svojim blagodatnim sijanjima; da se, hodeći pravo u svetlosti vašeg vrlinskog života, udostojimo da gledamo svetlost nedodirljive slave Božije, hvaleći Ga zajedno s vama u beskonačne vekove. Amin.
 
Molitva druga
 
O ugodnici Hristovi, prepodobni oci naši Antonije i Teodosije i svi sveti kijevo-pečerski, svetilnici presvetli, koji svetošću monaškog života prvi zasijaste u zemlji Rusiji, pokrovitelji grada Kijeva i svega otačastva vašeg! Vama, toplim molitvenicima i nepostidnim zaštitnicima, usrdno pritičemo, u svojim nuždama i jadima moleći za utehu i pomoć. Pomozite nama, slugama Božijim (imena), zastupnici naši! Utvrdite nas u svetoj veri, sačuvajte Crkvu Božiju od pogubnih jeresi i raskola, naučite nas da svagda izvršavamo zapovesti Božije i sva predanja crkvena koja nam Oci predadoše, budite nam blagosrdni oci i topli molitvenici, da proslavimo ime životonačelne Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha u vekove. Amin.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.