KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

AKATIST PREPODOBNIM I BOGONOSNIM OCIMA NAŠIM ANTONIJU I TEODOSIJU PEČERSKIM

 
Kondak 1
 
Izabrani i Duha Svetoga ispunjeni, prepodobni i bogonosni oci naši, Antonije i Teodosije, ruske zemlje preosobite biljke, prečudesnog ruskog naroda ukrasi, meni nedostojnome koji hoću da vam vršim pohvalno pojanje, ponizno vas molim, potamneli moj razum svetlošću date vam od Boga blagodati ozarite, mrak nepoznavanja prosvetlite, teškoće i prepreke razrušite, moju nemoć ukrepite, a sve nas sinove vaše iz svih nevolja i napasti, jada i bolesti očinski oslobodite, da u toploti srca iz dubine duše svi zajedno kličemo vam: Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Ikos 1
 
Anđelima prikladan želeći život, odmah u mladosti svojoj sve ono krasno u svetu rasudno prenebregoste, i kao smeće to od sebe odbacivši, detinjim nogama izgaziste, a sebe čitave na dar i prinos Hristu Bogu osvetiste; zato rasuđujući takvu vašu svetu i bogoprijatnu odluku, prinosimo vam ovakvo pojanje: Radujte se, oci bogonosni, koji sve zemaljsko, dobro i krasno u svetu prezreste; radujte se, vi koji Hrista od mladosti svim srcem i svom dušom zavoleste. Radujte se, koji imetak i sve sopstvenosti roditelja ni u šta svrstaste; radujte se, koji blago i slatko igo Hristovo još u detinjstvu na ramena uzeste. Radujte se, jer se upodobiste bogoprijatnom prinosu prepodobnog Avelja; radujte se, jer postadoste podražavaoci bogoljubivog Noja u njegovom blagodarnom žrtvoprinošenju posle izlaska iz barke. Radujte se, vi koji tela svoja umesto ugojenih jaganjaca i telaca Stvoritelju svome prineste; radujte se, vi koji duše svoje umesto miomirisnog tamjana Hristu Spasitelju uzneste. Radujte se, vi koji srca svoja za svagdašnje služenje Bogu i Božijoj Materi lepo pripremiste i potpuno predadoste; radujte se, vi koji sav svoj život, poput Samuila, u služenju Bogu sve do poslednjeg izdisaja krasno i bogougodno provedoste. Radujte se, vi koji mnogo mnoštvo muževa i žena, mladića i devojaka naučiste da vašem životu podražavju; radujte se, vi koji blagi i slatki jaram Hristov mnogima osladiste. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 2
 
Svevideće oko Oca Svetlosti videći takvo vaše Bogu veoma bogougodno postupanje i dušespasonosnu nameru, ako vas i ne ustroji odmah da skupa živite, ipak vas ne posle dugo vremena sjedini i sastavi, kao što sjedini i sastavi Pavla sa Petrom, da jedan jaram ponevši, mnoge uvedete u nebeske obitelji; tome se diveći, mi blagodarno Bogu koji tako sve ustroji pojemo: Aliluja.
 
Ikos 2
 
Razum bogoprijatan i dušekoristan, Antonije svehvalni, za sebe samog i za ostale nastojeći da stekneš, danju i noću od svemilostivog Boga sa toplim suzama priležno si iskao, proročki zboreći: Pokaži mi, Gospode, put kojim ću poći. Zato čovekoljubivi Bog, obazrevši se na tvoje suzno molenje, metnu ti u srce da ne zadržavajući se u Atonsku Goru ideš, a ti si se, kao drugi Avraam, prihvatio puta sa velikom gorljivošću, ispunjavajući Božije naređenje, zbog čega ti tako kličemo: Raduj se, oče Antonije, jer se upodobi drevnome Avraamu koji se po reči Božijoj dobrovoljno i poslušno, bez jada i žalenja udalji od svojih srodnika i rođaka; raduj se, što se u vrlo daleku nepoznatu zemlju radi pronalaženja monaškog života po svojim snagama bezbrižno udalji. Raduj se, jer dugi, teški i premukotrpni put žustro i bez zabune pređe; raduj se, jer na tome putu, kao negda Tovija, Anđela Božijeg za saputnika imade. Raduj se, jer do Atonske Gore, po tvojoj želji i Božijoj volji, srećno stiže; raduj se, jer mnoga tamo duhovna blaga i dušekorisne riznice steče. Raduj se, jer svojim mudroljubivim životom u postu i molitvi, neumornom trudu i bdenju, i bespogovornom poslušanju, Boga radi, mnoge tamo zadivi; raduj se, jer se u inočkim trudovima i podvizima izjednači sa velikim starcima Svete Gore. Raduj se, Antonije, što kao bogomudra pčela od otaca koji se tamo truđahu kao sa različitih cvetova sladost inočku sabra; raduj se, ti koji tu istu sladost u otačastvo oprezno prenese, i tamo blagouspešno zasadi i odnegova stostruko. Raduj se, jer si u monaštvo tom istom sladošću mnoge, a među njima i Teodosija velikoga u reči i delu privukao; raduj se, jer si sabranu svoju bratiju duhovnom sladošću izobilno nasitio i u vrlinama ukrepio. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 3
 
Kad se sila Višnjega u tvoje čisto i neporočno srce useli, preblaženi Teodosije, tako te čitavoga Božijom ljubavlju raspali, da te nauči i urazumi od svega zemaljskog i privremenog udaljavati se i ono beskonačno stalno tražiti. Zato, gledajući takvu tvoju gorljivost i usrdnost za spasenje duše, umilno Svesilnom Bogu pojemo: Aliluja.
 
Ikos 3
 
Imao si, preblaženi oče Teodosije, preveliku želju da posetiš sveta mesta u Jerusalimu, i za to željeno delo našao si priliku pridruživši se onima koji iđahu u Jerusalim, ali zlobni vrag ti smetnju i prepreku napravi, jer nahuška tvoju majku, koja za tobom trčavši i stigavši te, kao zločinca svezanog u dom dovuče, pa te posle mnogog bijenja čvrsto u kući pritvori, a ti si, kao dijamant, ova stradanja strpljivo podneo, pa potom kad beše pušten iz pritvora, opet se podesno predade pečenju hleba za crkveno liturgisanje, i tome diveći se ovako ti kličemo: Raduj se, oče Teodosije, nepokolebljivi i nerazrušivi stube strpljenja; raduj se, prečudesni i prekrasni uzore poniznosti i krotosti. Raduj se, jer teška majčina bijenja i gaženja nogama vedro i muževno pretrpe; raduj se, jer njena laskanja i poljupce sebi u smrtonosnu ranu svrsta. Raduj se, ti koji služenje Bogu i Božijoj Materi iznad svega zdušno zavole; raduj se, što crkvenom služenju sa svakom usrdnošću od detinjstva prianjaše. Raduj se, ti koji poruge i podsmehe vršnjaka sebi u čast svrsta; raduj se, jer svima starima i mladima sebe kao uzor poniznosti i krotosti predstavi. Raduj se, što svima koji te vređahu pregrešenja zdušno oprosti; raduj se, jer te svi vrlinski ljudi više nego tvoje vršnjake hvaljahu, voljahu i poštovahu. Raduj se, jer se dobrom naravi i blagočašćem krasnije nego svetlim odećama ukrasi; raduj se, ti koji majčinska i vlastelinska odela u skverno blato svrsta. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 4
 
Od bogomrskih strasti i talasanja nenadjačan si se javio, prepodobni oče naš Teodosije, pošto tvoju odluku da neprestano dvoriš Gospoda svagda imajući u umu i u srcu, svaki dan si se ka sve većim trudovima pružao, i svaki dan si nastojao da budeš prijatniji i omiljeniji Bogu, a svako svetsko sladostrašće i častoljublje pobeđujući, Jedinome Bogu stalno si pojao: Aliluja.
 
Ikos 4
 
Čuvši, preblaženi oče Teodosije, za tvrdi i oštri život svetog Antonija u pešternom pritvoru, žustro, kao jelen na izvore vode, tajno od svoje majke njemu si trčao, pa tamo dospevši priležno si ga molio da te u svoj saživot primi i u broj inoka upiše, i on, providevši Blagodat Božiju koja u tebi življaše, neodložno naredi da se metne na tebe inočki obraz, a ti blagodareći za to Bogu Dobrotvoru, oberučke si se prihvatio inočkog života, i skupa sa Antonijem neprestano si se trudio, pa na to pomišljajući tako vam kličemo: Radujte se, Antonije i Teodosije, osnivači inočkog življenja; radujte se, najprviji nastavnici monaha početnika u Rusiji. Radujte se, uvodioci onih koji vam dolaze u monašku luku, kao u neku bezbednu lađu; radujte se, predobri upravitelji onih koji se valjaju po pučini ovoga sveta. Radujte se, jer svetske bure, talasanja i pometnje u tišinu mudro privodite; radujte se, jer u dobro i spasonosno pristanište sve ljubazno upućujete. Radujte se, jer raspomamljene pobune neprijatelja mudro umirujete; radujte se, jer od svih neugodnih uzburkanja one koji vam pritiču lako spasavate. Radujte se, vi koji sve pod svoj pokrov i zaštitu očinski primate; radujte se, vi koji bez pristranosti od svih napasti i beda štitite. Radujte se, vi koji se za nevoljnike svagda i u svemu i na svakom mestu dobro zauzimate; radujte se, jer ste uvek posrednici ugroženih, zlostavljanih i omalovažavanih. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 5
 
Bogojavljene zvezde koje na svodu ruskom objavi nadzemaljsko sunce, koje zrakama visoke vaše svetosti mnoge prosvećujete, mnoge na put bogopoznanja upućujete, mnoge ka monahovanju privodite, a mnoge u vrlinama, oštrom i mukotrpnom životu utvrđujete i ukrepljujete; gledajući kako se ova Božija volja u vama dobro ispuni, pojemo blagodarno Svemilostivom Bogu: Aliluja.
 
Ikos 5
 
Videvši vaš bogougodni zatvornički život u pešterama kao u grobovima, mnogi se umiljavahu dušama i srcima se sakrušavahu, pa žurno kod vas spasenja tražeći priticahu ponizno moleći da i njih učinite zajedničarima takvog života i posvetite za svagdašnje služenje Bogu, a vi, sećajući se Onoga koji reče: Koji meni dolazi, neću ga isterati napolje, – sve došljake ljubazno primaste i očinski poučavaste. Zato vas venčavamo ovakvim opevanjem: Radujte se, preblaženi oci, koji mnoge od ropskog jarma svetu u slatku slobodu duha izvedoste; radujte se, jer mnoge da istinski Hrista dv?re i iskreno da mu služe naučiste. Radujte se, jer svojim vrlinama, kao negda Mojsej u zemlju obećanu, mnogima put otkriste; radujte se, jer mnoge ne u Zemlju obećanu, već u sama nebeska obitališta uvedoste. Radujte se, vi koji ne samo rečju, nego puno više delom i usrdnom molitvom Bogu svoje učenike i sledbenike poučavate: radujte se, vi koji svoje sužitelje monaškim pravilima krasno i bogodostojno upravljate. Radujte se, jer one koji su opterećeni raznim napastima i iskušenjima brzo potpomažete; radujte se, jer napadanim i teško ugnjetavanim svagda pomažete. Radujte se, jer one koje protivnici nadjačavaju, ali oni ne očajavaju i bogonadno vas u molitvi prizivaju, vašom iznenadnom ispomoću potkrepljujete; radujte se, jer svaki neprijateljski nalet odvraćate. Radujte se, što duhovno stado koje sabraste budnim okom stalno nadzirete; radujte se, što svoje učenike i naslednike neprestano na put Božijih zapovesti upućujete. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 6
 
Propovedan i svuda premnogo hvaljen beše vaš, prepodobni oci, bogougodni i tihovni život; jer samo videvši ili čuvši kako ga u nesticanju i pešternim zatvorima provodite, ko nije pomislio da ste više anđeli nego ljudi?! Svako, čudeći se strpljenju vašem i različitom umrtvljivanju tela, i uzvraćajući Bogu primerenu blagodarnost, zajedno s vama pojaše pesmu: Aliluja.
 
Ikos 6
 
Sijate u krugu ruske crkvene oblasti, preblaženi, jer iako same sebe u tamne peštere kao pod posudu zatvoriste, ipak zrakama vaših podviga i vrlina sve okolne krajeve ozariste i prosvetliste baš kao što ovo čulno sunce ozaruje i prosvetljuje svet, pa tako mnoga srca na bogougodan život podstakoste i zagrejaste i sposobna za dobročinstvo učiniste, kao što i sunce zagrevajući zemlju čini je sposobnom da prorasta razno drveće i plodove i poljske biljke i svako zelenilo na službu ljudima i životinjama. Za to blagodareći Bogu, prinosimo vam ovakvo pojanje: Radujte se, prosvetitelji onih koji prebivaju u pomračenosti strastima; radujte se, urazumitelji onih koji žive u sujeti i samozaboravu. Radujte se, rukovodioci onih koji su u nedoumici i zabludi; radujte se, upravitelji onih koji počinju da dobro žive. Radujte se, ukrepitelji onih koji posustaju u dobru i koji se kolebaju od malodušnosti i čamotinje; radujte se, jer probudiste one koji u nemaru spavahu. Radujte se, budnosti i trezvenosti predobri učitelji; radujte se, nemara i besposlice izvesni progonitelji. Radujte se, trudoljublja, koje je svakog dobra početak i utvrđenje, najtopliji ljubitelji; radujte se, čistog i neporočnog života neuspavljivi čuvari. Radujte se, svih ka spasenju izvrsni i verni vodiči; radujte se, svih koji hoće da blagočastivo i bogougodno žive mudri nastvanici. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 7
 
Hoteći da vašem dobrom postupanju napravi smetnju i prepreku, svezlobni vrag protiv vas kneza gnevom ražeže i ljutnjom raspali zbog postriga u monaštvo njegovih slugu, više od ostalih omiljenih, nekog evnuha i sina boljarskog, tako da vam nužda beše da svoja pešterna obitališta ostavite i drugde se preselite; međutim ne veseljaše se zlobnik dugo ovom svojom izmišljotinom, pošto dobrodušni knez, urazumljen svojom bogobojažljivom suprugom, uskoro poznade vašu nezlobivost, i uvidevši vražiju veštinu i prepredenost, posla k vama s molbom da se opet vratite na svoje prošlo prebivalište, i tome se obradovavši blagodarno zapevaste Bogu: Aliluja.
 
Ikos 7
 
Novog truda i novog podviga po povratku u vaša pešterna obitališta prihvatili ste se, oci prepodobni: na širenje monaških kelija i na pravljenje molitvenog hrama nelenjivo se baciste da gordost podmuklog vraga pogazite i njegovo bestidno bezumlje posramite, a sabranu bratiju na bogougodan i vrlinski život još više podstaknete, i na usrdnije Hristu Bogu služenje pokrenete, a gledajući na to umnim očima mi vam ovako uzvikujemo: Radujte se, pešternog inočkog življenja trudoljubivi pronalazači i revnitelji; radujte se, monaškog života topli i preslavni zaštitnici. Radujte se, vaših obitelji bodri i neuspavljivi čuvari; radujte se, kneževskog gneva i ljutnje najponizniji ukrotitelji. Radujte se, dušmana i neprijatelja vaših istinski i nelicemerni ljubitelji; radujte se, onih koji vam čine nepravde i stvaraju napasti pravedni volitelji. Radujte se, zapovesti i nauma Božijih najusrdniji ispunjivači; radujte se, čistome i neporočnom životu predvodnici naklonjeni. Radujte se, kreposti i pobožnosti učitelji preosobiti; radujte se, onih koji se podvizavaju u blagočašću i trude u dobročinstvu svesilni silom Hristovom pomoćnici. Radujte se, u monaškim trudovima neutrudivi podvižnici; radujte se, stadu koje sabraste neoborivi u svemu pobornici. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 8
 
Vaš čudni i veoma mukotrpan život ne samo ljude na zemlji, već i anđele na nebu zadivi: jer vi, zatvorivši se u pešterama kao u tamnim grobovima, sveusrdno u toploti srca i duše Jedinoga Boga dvoriste, da ta danju i noću Stvoritelju svome prinošena služenja budu nepoznata i neznana svetu, a da se poznata i znana Samom Tvorcu pokažu. Zbog toga mi Bogu, Koji vas tako nauči i urazumi, uvek pevamo: Aliluja.
 
Ikos 8
 
Sva vaša gorljivost, preblaženi i bogonosni oci, i sve staranje beše oko toga da se stalno svezlobnom neprijatelju roda hrišćanskog protivite i gordu mu glavu gazite i satirete, a sveopštog Tvorca zajedno sa učenicima svojim u dušama i telima vašim proslavite, pa u ovoj vašoj dobroj težnji i bogougodnom podvigu ukrepljavani silom odozgo, toliko uznapredovaste da sve mogoste u Hristu Isusu koji vas ukrepljivaše. Stoga i slava Božija zasija iz peštera vaših i ozari sve krajeve zemlje, i radi toga vam ovakvo pohvalno pojanje predajemo: Radujte se, hvale i časti Božije u svetu neumorni revnitelji i propovednici; radujte se, visokoumne vražije gordosti jaki ponizitelji. Radujte se, neprijateljskih nasrtaja i vređanja hvalodostojni uništitelji; radujte se, neprijateljskih zamki i pogubnih smicalica junačni sprečavaoci. Radujte se, vi koji se dubokom poniznošću i krotošću kao dragocenim biserima ukrasiste; radujte se, vi koji u tim bogoomiljenim vrlinama mnoge utvrdiste. Radujte se, jer se u isposništvu i uzdržanju na drevne pustinožitelje ugledaste; radujte se, jer u neumornoj molitvi bez ikakve dosade i čamotinje dane i noći provodiste. Radujte se, što naučiste vaše sledbenike da u takvoj molitvi dobro prebivaju; radujte se, što nam pokazaste način i put kako bodrovati protiv vražijih nasrtaja i savlađivati ih. Radujte se, vi koji protiv umnih neprijatelja post, molitve i kolenopreklonjenja umesto oružja upotrebiste; radujte se, jer takvim vašim tesnim i mukotrpnim životom Božiju slavu u svetu uvećaste. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 9
 
Svaki čin ljudske vrste, od siromašnih i bogatih, od niskorodnih i visokorodnih, posmatrajući vaš ponizni i vrlo oštar život, odavaše Bogu veliku blagodarnost i premnogo proslavljaše Njegovu dobrotu i neizrecivo milosrđe, što vas ustroji da prohodite taj teški i mukotrpni život, da vi mnoge izvedete sa dušepogubnih staza i pastirski ih na stazu spasenja uputite, poučavajući ih da uvek pevaju Stvoritelju i Promislitelju: Aliluja.
 
Ikos 9
 
Besednici izabrani se pokazaste, preslavni oci naši, ali vi ne besediste po obrascu ovoga sveta, jer ono što ovaj svet voli vi sa svom usrdnošću omrznuste, a što on ublažava i veoma poštuje vi prezreste, i daleko to od sebe odbacivši kao nepotrebno i beskorisno smeće, nogama ga svojim pogaziste; zato od svih primate ovakvo pohvalno poštovanje: Radujte se, sveta i svih njegovih slasti, krasota i prelesti odvažni prezirači; radujte se, inočkog nesticanja i siromaštva najtopliji ljubitelji. Radujte se, tela svoga i svih telesnih čula surovi umrtvitelji; radujte se, krotosti, poniznosti i uzdržanja stalni volitelji. Radujte se, jer svu vašu utehu i blaženstvo u siromaštvo i nesticanje metnuste; radujte se, jer tihovanjem i udaljavanjem od sveta sebe vrlo prolepšaste. Radujte se, što staranje za same sebe na Božiji Promisao staviste; radujte se, što slatka jela i grlu ugodna pića nikada ne zaželeste. Radujte se, vi koji meka i svetla odela na sebe nikada ne metnuste; radujte se, vi koji dragocene ukrase kroz čitav vaš život svagda s ljubavlju nosiste. Radujte se, koji umesto izabrane hrane mnogodnevnim postom i oštrim umrtvljivanjem tela sebe hraniste; radujte se, koji umesto slatkog pića srdačnim suzama sebe napajaste. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 10
 
Premilosrdni Bog koji hoće da mnoge spase, obraćenje i spasenje svih milostivo očekujući, pokaza vas kao druge apostole Rusije, da vama mnoge urazumi i na pravi put spasenja uputi, a vi se na tome apostolski potrudiste, nelenjivo poučavajući one u neznanju evanđelske istine, pravoverju ih privedoste, a čuvanju Božijih zapovesti i bogougodnom i čistom životu rečju i delom neprestano pobuđivaste, pevajući Bogu pomoćniku: Aliluja.
 
Ikos 10
 
Zidina tvrda i čvrsta ograda se pokazaste, svehvalni oci, onima koji vam pribegavahu, jer ne samo da ruku pomoći onima koji željahu da sa vama monahuju milostivo davaste, nego i opterećene i pritešnjene raznim svetovnim poslovima, napastima i obavezama tešiste kao roditelji svoja čeda u navali strasti i bolesti, svojim staranjem im pružajući rasterećenje i očinskom nežnošću im tegobu jada olakšavajući. Za takvo vaše dobrotvorstvo, ovakvo vam uzvraćamo blagodarno pojanje: Radujte se, nevoljnicima i ugroženima raznim napastima brzi pomoćnici; radujte se, oštećenih i zlostavljanih izvesni zaštitnici. Radujte se, uzburkivanima teškim napadajima ovog sveta predobri kormilari; radujte se, ubogih i onih u mukotrpnom siromaštvu sveštedri obogatitelji. Radujte se, izgladnelih i gladujućih milostivi krmanoši; radujte se, nesnosnom žeđu paljenih i pritešnjavanih predivni osveživači. Radujte se, vi koji lišenima odeće i krova u nedrima milosrđa Božijeg zaklon i utočište otkrivate; radujte se, slepih, a ponajviše onih koji se u zakonu Božijem varaju, prečudesni rukovodioci. Radujte se, bolestima i teškim obolenjima obuzetim i morenim premudri izlečitelji; radujte se, svih napasti, nevolja i jada silni i snažni progonitelji. Radujte se, svakog privremenog i večnog dobra davaoci; radujte se, onih koji vam s verom pritiču od svih tegobnih okolnosti topli zaštitnici. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 11
 
Pojanje koje vam prinosimo, bogonosni oci, nije dovoljno za pohvalu preslavnih vaših podviga i trudova nadljudskih, jer vam život prevazilažaše život ljudski, anđelskome se upodobljavajući, zato pohvale od anđela više nego od ljudi treba da vam se prinose; videći, međutim, našu usrdnu težnju, ljubazno primite pojanje koje vam prinosimo, a nas od greha i svake skverni i nečistote vašim molitvama očistite, da svaki dan i čas čistim srcem pojemo Bogu: Aliluja.
 
Ikos 11
 
Na zemaljskom krugu javiste se kao svetlodavna svetila ispunjena Božijom blagodaću, oci preblaženi, svu vaseljenu iz podzemnog pešternog skrovišta presvetlim vašim vrlinama jasno prosvetljujući, jer vaša dela zasijavši iz podzemnih pritvora toliko svemu svetu na saznanje i poznanje dođoše, da ih i Istok ublažava i Zapad veliča, i Jug hvali i Sever premnogo proslavlja. Zato vam i mi ovako iz ljubavi pripevamo: Radujte se, svih vrlina nelenjivi ispunjivači; radujte se, mnogih monaških obitelji predobri graditelji. Radujte se, svake vrline presvetla ogledala; radujte se, vaših obitelji čvrsti i nesavladivi branici. Radujte se, prekrasna i prečudesna Duha Svetog obitališta; radujte se, svih bogougodnih i blagoprijatnih dela preurešena smestišta. Radujte se, jer Tvorcu i Bogu svome u privremenom životu dobro ugodiste; radujte se, jer se na ishod iz ovog privremenog i prenapornog življenja prekrasno pripremiste. Radujte se, jer vaše učenike, kao prava čeda, ne samo u ovom životu, nego i pri ishodu ponajpre na bogougodno življenje uputiste; radujte se, jer tim učenicima po odlasku odavde nevidljivo saprebivanje i svagdašnju saradnju i pomoć obećaste. Radujte se, što u nebeske obitelji bogopomognuto bez ikakve prepreke uđoste; radujte se, jer platu veliku za vaša monaška zlopaćenja od Sveštedrog Isplatioca primiste. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 12
 
Blagodat koju Svemilostivi i Svedarežljivi Bog od svojih neiscrpnih riznica davaše, nikad u vama ne bi prazna i beskorisna, nego stalno obilan plod tvoraše, kao dobro zrno ubačeno u dobru zemlju; vi, naime, upodobivši se vernim i mudrim slugama koji od svog gospodara uzeše talante, silama odozgo vam davanim toliko trudoljubivo radiste da bi i Bogu prijatni i mili se pokazali i sebi u nebeskim stanovima stekli beskrajnu naknadu, neprestano pojući Bogu: Aliluja.
 
Ikos 12
 
Opevajući vaš tihovni život sa Jedinim Bogom, sasvim od žitejskih i svetovnih staranja udaljen, hvalimo paćeničke trudove i podvige vaše, poštujemo dnevna i svenoćna bdenja i molitve, slavimo česta prostiranja i kolenopreklonjenja, i častimo sva ona umrtvljivanja ploti i skrušivanja duha što ljubavi radi Hristove vedro preduzeste, pominjemo ujedno i nagrade koje od Pravednog Sudije i Isplatioca Boga obilno primiste, ovako pojući: Radujte se, vi koji se u nebeskoj beskrajnoj slavi anđelima upodobiste; radujte se, vi koji čast ravnu patrijarsima primiste. Radujte se, u čin proroka, kao oni koji imaju dar proricanja, upisani; radujte se, zboru apostola i evanđelista, kao oni koji rečju i delom Hrista blagovestiše, pribrojani. Radujte se, u skup mučenika, kao oni koji mnogo Hrista radi pretrpeše, blagočasno primljeni; radujte se, u saboru ispovednika dostojanstvom ispovedništva odlikovani. Radujte se, sa devstvujućima kao devstvenici uzveličani; radujte se, jer sa svima svetima dobro Bogu ugodivši, udeo i nasleđe nađoste. Radujte se, jer se preslatkim i blaženim licegledanjem Presvete Trojice stalno nasićujete; radujte se, jer se posle inočkih podviga i posničkih trudova beskrajnim uspokojenjem naslađujete. Radujte se, što se nasleđa neizrečenih blaga, prepodobnima od veka pripremljenih, pravedno udostojiste; radujte se, što se Carstva Nebeskog koje u sebi sadrži sve sladosti i krasote, sva veličanstva i blaženstva koja um ljudski prevazilaze, zajedničari i posednici javiste. Radujte se, Antonije i Teodosije, monaškog u Rusiji života prvonačelnici.
 
Kondak 13
 
O preblaženi i svake časti dostojni oci bogonosni, Antonije i Teodosije Pečerski, ovo malo moljenje koje vam mi nedostojni iz ljubavi prinosimo, ljubazno primivši, svoje a ujedno i naše otačastvo od svih protivničkih napada i neprijateljskih nasrtaja nepokolebivo i neoštećeno sačuvajte, a nas koji sinovski s verom i ljubavlju vama pritičemo, od svake nevolje, jada i napasti očinski izbavite, da stalno blagodarno pojemo za vas Bogu Spasitelju: Aliluja.
 
(Ovaj se kondak čita tri puta, a zatim se opet čita Ikos 1 i Kondak 1)
 
Tropar prepodobnim Antoniju i Teodosiju Pečerskim, glas 3:
 
Dvoje početnih ruskih svetila počastimo, Antonija Bogom poslanog i Teodosija Bogom darovanog, pošto oni prvi u Rusiji, ravnoangelskim životom zasijavši sa gora Kijevskih, osvetliše otačastva našeg sve krajeve i pravi put ka nebu mnogima pokazaše, i postavši prvooci inocima, zborove spasavanih Bogu privedoše, i sada predstojeći u visinama neugasivoj Svetlosti Božanstva, mole se za duše naše.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.