KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

SLOVO 13.
O BLAŽENOM NIFONTU, KOJI BI EPISKOP NOVGORODA, KAKO U SVETOM MANASTIRU PEČERSKOM U BOŽANSKOM OTKRIVENJU VIDE SVETOG TEODOSIJA

 
Blaženi Nifont beše crnorizac pečerskog manastira, i podražavaše životu tih svetih otaca, i zbog njegove velike vrline bi postavljen za episkopa Novgoroda[1]. Imaše veliku veru i ljubav prema Presvetoj Bogorodici i prepodobnim ocima pečerskim, Antoniju i Teodosiju. Čim ču da od vaseljenskog patrijarha dolazi u Rusiju mitropolit Konstantin, ispuni se duhovnom radošću i pomisli u sebi da izvrši obadvoje: da bude u domu Prečiste i pokloni se prepodobnim, kao i da od svetitelja dobije blagoslov, te iz tog razloga dođe u grad Kijev godine 6664. (1156). I dok je prebivao tamo, očekujući dolazak mitropolita, saznade da mitropolit besumnje pođe iz Carigrada.
U to vreme beše mitropolit Klim zauzeo svetiteljsku stolicu bez blagoslova patrijarha iz Carigrada[2]. Ovog blaženog episkopa Nifonta prisiljavaše Klim da služi sa njim, a on mu govoraše: „Pošto nisi primio blagoslov od svetog vaseljenskog patrijarha carigradskog, neću da služim s tobom, niti da te pominjem na svetoj službi, nego pominjem svetog patrijarha carigradskog.“ A Klim ga veoma prisiljavaše i nahuškavaše na njega kneza Izjaslava i svoje pobornike, i ne može mu učiniti nikakvog zla.
A patrijarh carigradski čuvši šta je sa njim, uputi mu poslanicu, hvaleći ga zbog veličine njegovog razuma i snage, i pribrojavaše ga nekadašnjim svetima koji tvrdo stajahu u Pravoslavlju. On pročita patrijaršku poslanicu i veoma se velikom snagom utvrdi, i beše u ljubavi sa knezom Svjatoslavom Olegovićem, pošto Svjatoslav pre toga beše sedeo u Novgorodu[3].
Kad beše ovaj blaženi episkop Nifont u svetom Pečerskom manastiru, a veliku veru imađaše u prepodobne, kao što i pre rekosmo, posle nekog vremena postiže ga bolest. A divno viđenje ispriča: „Kad tri dana pre svoje bolesti dođoh sa jutrenje – veli – i malo počinuh, odmah se zavedoh u lak san. I gle, nađoh se u crkvi pečerskoj, na Svjatošinom mestu, i mnogo se sa suzama molih Prečistoj Bogorodici da vidim svetog prepodobnog oca Teodosija. I dok se sabirahu mnoga bratija u crkvu, pristupi mi jedan od bratije i reče: ‚Hoćeš li da vidiš svetog oca našeg Teodosija?’ A ja odgovorih: ‚Veoma to želim, ako ti je moguće, pokaži mi ga’. I povevši me, uvede me u oltar i tamo mi pokaza svetog oca Teodosija. A ja kad videh prepodobnog, od radosti pritrčah i padoh mu pred noge i poklonih mu se do zemlje. On me podiže i poče da blagosilja, i zagrlivši me rukama svojim, poče da me ljubazno celiva i reče mi: ‚Dobrodošao, brate i sine Nifonte, odsad ćeš biti s nama nerazdvojno’. I držaše prepodobni u ruci svojoj svitak, pa kad ga ja zamolih on mi ga dade, i razmotavši pročitah. Beše u njemu na početku napisano ovo: ‚Evo ja i deca koju mi dade Bog’. I tad se trgoh, a sad znam da je ova bolest poseta od Boga.“
Bolovaše on 13 dana, i zatim usnu s mirom, meseca aprila, osmog, u Svetlu nedelju. I bi časno sahranjen u Teodosijevoj pešteri – dođe kod ljubljenoga, kako mu i obeća prepodobni Teodosije, te zajedno Vladici Hristu predstoje, naslađujući se onih neizrečenih nebeskih krasota i moleći se za nas, svoja čeda.
Takvi čudnovati muževi behu u tom svetom Pečerskom manastiru, od kojih mnogi behu zajedničari Apostola, i namesnici njihovih prestola, kao što će nam sledeće slovo-poslanica jasno pokazati.
 


 
NAPOMENE:

  1. Bio episkop 1130-1156.
  2. 1146. je kijevski knez Izjaslav Mstislavić bez dozvole Carigradske Patrijaršije postavio za mitropolita sve Rusije Klima (Klimenta) Smoljatiča, monaha Zarubskog manastira. To je napravilo razdor među ruskim episkopima – jedni su Klima priznavali, drugi nisu. Među potonjim je bio i sveti Nifont. Posle Izjaslavljeve smrti (1154.), Klim je bio prinuđen da ostavi mitropoliju, a 1156. je carigradski patrijarh na mitropolitski presto postavio gorespomenutog svetog Grka Konstantina.
  3. Svjatoslav beše novgorodski knez 1135-1138 i 1139-1141, a 1154-1164 knez Černjigova. Borio se na strani Georgija Dugorukog protiv Izjaslava Mstislavića.

 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.