NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Svete tajne (krštenje, venčanje, pričešće, ispovest ...) » Katolik kum na krštenju

Katolik kum na krštenju

Pitanje:
Da li katolik može biti kum na krštenju deteta? Srdačan pozdrav.
Dragan


Odgovor:
Dragi brate Dragane, Tvoje pitanje je konkretno: Da li (rimo) katolik može biti kum na krštenju deteta? I odgovor je konkretan i kategoričan: NE MOŽE! Maloletna deca, koja ne mogu da izraze želju za krštenjem niti mogu da projave veru, koja je za krštenje neophodna, krštavaju se po veri roditelja i kumova. Dakle, vera roditelja i kumova nadoknađuje maloletnost deteta i ta vera mora da bude čista, pravoslavna vera, da bi se novokršteni mogao pribrojati saboru pravoslavnih. Kum, umesto malodobnog kumčeta, odgovara na sveštenikova pitanja o odricanju od Satane i svih dela njegovih, od svih zabluda na koje je Satana čoveka naveo (a među njima je cepanje Crkve Hristove) . Kum obećava za kumčeta zajednicu sa Hristom i ispoveda veru u Njega, a na pitanje sveštenika, kako on to veruje u Hrista, kum čita pravoslavni Simvol vere, u kome je kratko izloženje naše vere u Svetu Trojicu, u jednu Crkvu, u Svete tajne, kao i naša vera u vaskrsenje i život večni u Hristu. Jedan od najbitnijih razloga otpadništva Rimske crkve od ostalih Pravoslavnih crkava je baš u menjanju tog, od Vaseljenskih sabora, formulisanog Simvola vere. To je pogrešno učenje Rimske crkve o ishođenju Svetog Duha. I sada, jedan pripadnik Rimske crkve, koji bi učestvovao kao kum na krštenju deteta u Pravoslavnoj crkvi, činio bi, ustvari, dvostruki greh: Ako bi čitao pravoslavni Simvol vere, on bi se ogrešio o učenje svoje crkve, a ujedno bi i slagao pravoslavnog sveštenika, jer ne veruje u ono što čita. A ako bi čitao Simvol vere svoje crkve, onda to ne bi bilo uvođenje detata u pravoslavnu veru, već u otpadničku. Kum, ili vosprijemnik, prima dete iz kupke krštenja, dakle, prima ga u zajednicu Pravoslavne crkve, a ako kum ne pripada toj zajednici, onda ne može ni novokrštenog da primi i da ga toj pravoslavnoj zajednici predstavi. Konačno, ne može neko dati nekom drugom ono što sam ne poseduje. Ne može rimokatolik podariti novokrštenome radost ulaska u Pravoslavnu crkvu, kad i sam toj zejednici ne pripada. I još nešto. Nemojte mešati prijateljstvo i kumstvo. Ako imaš prijatelja rimokatoličke veroispovesti, ostavi ga da ti i dalje bude prijatelj, a kumstvo detetu poveri pravoslavnom verniku, koji i posle krštenja treba da bude uzor i primer hrišćanskog života svome kumčetu. Neka bude blagosloveno krštenje deteta u Pravoslavnoj crkvi i sa pravoslavnim kumom! o. Dušan

5 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *