Katavasija na Blagovesti

Glas 4:

 

Pesma 1.

 

Otvoriću usta moja i napuniće se Duha, i reč uputiću Carici Materi: praznovaću veselo, i pevaću s radošću Njena čudesa.

 

Pesma 3.

 

Pevače slave Tvoje, Bogorodice, živi blagosloveni Izvore, sakupljene u skupu duhovnom duhovno osnaži, i u Svojoj božanskoj slavi venaca slave udostoj.

 

Pesma 4.

 

Koji sedi u slavi na prestolu Božanstva, Svebožanstveni Isus, na oblaku doće lakom u svoj moći Svojoj, i On spase one što kliču: Slava, Hriste, moći Tvojoj!

 

Pesma 5.

 

Sve se zadivi božanstvenoj slavi Tvojoj: jer Ti si, najčistija djevo, u krilu imala Boga nad svima, i rodila Večnog Cina: svima što slave Tebe mir daruje.

 

Pesma 6.

 

Božanstveni ovaj i svečastni, praznujući praznik Bogomatere, vi bogomudri, hodite, hvalu Joj peva. jmo, i od Nje rođenoga Boga slavimo.

 

Pesma 7.

 

Ne poslužiše tvari blagočestivi mesto Stvoritelju, no pretnju ognjem prezrevši hrabro, radovahu se pevahu: Preproslavljeni Gospode i Bože otaca, blagosloven si!

 

Pesma 8.

 

Hvalimo, blagosiljajmo, klanjamo se Gospodu, slaveći Ga i preuznoseći u sve vekove.

Mladiće blagočestive u peći Izdanak Bogorodičin spaso je: tada se pokaza lik Njegov, a sad na delu On zemlju celu podiže da peva Tebi, Gospoda slavite dela, i preuznosite u sve vekove.

 

Pesma 9.

 

Svak na zemlji roćeni da likuje duhom osvetljavan, da praznuje Bestelesnih umova priroda, štujući svetkovinu sveštenu Bogomatere, i da kliče: Raduj se, Sveblažena Bogorodice Čista,

 

Večna Djevo!

 

(prevod prep. Justina Ćelijskog)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.