Kanon svetim apostolima i svetom Nikolaju

Glas 4.

 

Pesma 1.

Irmos: Pošto je stari Izrailj neovlaženim nogama prešao peške pučinu Crkvenog mora, pobedio je u pustinji Amalikovu silu krstoliko raširenim rukama Mojsijevim.

Božanska oruđa Utešitelja, svagda radeći pod Njegovim Božanskim nadahnućem, otpevaše nam zaista spasonosnu pesmu slavni Hristovi Apostoli. Mene, koji na postelji lenjosti ležim i kroz smrtnu bolest greha dušu užasno satirem, udostojiste posete, slavni Hristovi, očevidci. Vi, Apostoli, koji ste rečju uništili bezumlje neznabožaca, prosvetite blagodaću Utešitelja, Apostoli, srce moje, strašno pomračeno zlim delima.

 

Bogorodičan:

Djevo, Koja si po rođenju ostala devojka, pošto si na nadrazuman način rodila Onoga što se nas radi javio na zemlji, moli Njega usrdno da prosveti duše naše.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Dobri pastiru Hristova stada, raduj se, Nikolaje, jer si bio česni otac i učitelj žiteljima grada Mira, i meni dopusti da Ti prinesem: Raduj se!

Plemena zemaljska stecimo se da prinesemo Svetitelju: Raduj se, jer On neprekidno prinosi radost vaseljeni!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Tebi, koji si tri vojvode izbavio od nepravednog pogubljenja, kličemo: Raduj se, Nikolaje, zaštitniče onih što pribegavaju pod Tvoju zaštitu!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Raduj se, Bogorodice Djevo, Koja si primila radost od Anđela, spasi one što Te veličaju!

 

Pesma 3.

Irmos: Tebi se raduje Crkva Tvoja Hriste, kličući: Ti si moja krepkost Gospode, i pribežište i tvrđava! Gradom Tvojim, Bože, sveštenom radošću plove talasi duhovnih reka Tvojih Učenika, Vladaru. Nebeski žitelji, saslužitelji duhovnih Činova, sveslavni Apostoli, izbavite nas od svake nevolje. Ti, Hriste, Koji si utvrdio Tvoja duhovna Nebesa, utvrdi me njihovim molitvama na kamenu Tvojih želja, kao milosrdan.

 

Bogorodičan:

Sa zborom Učenika, Gospode, moli Te kao mati, Ona, Koja Te je rodila neporočno, podari nam Tvoju milost.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Niko ko pribegava pod krov nade tvoje, oče, ne odlazi od tebe prazan, već prinoseći ti „Raduj se”, dobija pomoć, Nikolaje, – nju i meni podaj, sveblaženi. Anđeli se dive, prepodobni, tvome toplom zauzimanju, a ljudi se raduju, primajući molitvama tvojim izbavljenje od demonskih napasti. Stoga Ti, Nikolaje svehvalni, prinosim: Raduj se!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti si, čudesni Nikolaje, šlem i nepobedivo oružije protiv đavola, a pravoslavnima tvrđava i Jerarsima ukras: Raduj se veliki čudotvorče, tiho pristanište vitlanih burom!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Pošto si začela Svoga Stvoritelja, Bogorodice, rodila si Tvorca svih i Gospoda, Njega moli da nas izbavi od iskušenja, jer možeš sve što hoćeš kao dobra Majka Dobroga.

 

Kondak svetom Nikolaju, glas 3.

 

U Miru, Sveče, pokazao si se sveštenoslužitelj, jer ispunivši Jevanđelje Hristovo, prepodobni, položio si dušu svoju za ljude svoje i spasao nevine od smrti. Toga radi posvetio si se kao veliki tajnik Božije blagodati.

 

Pesma 4.

Irmos: Kada Te Crkva vide, Sunce pravde gde visiš na krstu, ona sva zastade, dostojno kličući: Slava moći Tvojoj, Gospode! Odabrane konje Svoje naveo si, Čovekoljubče, na more, koji uzburkaše vode naznaboštva i svima objaviše istinito znanje o Tebi.

Slavni Apostoli, vi zvezde koje su pobožnošću obasjale duhovno nebo Crkve, izbavite me od noći neznanja i sagrešenja. Vi Apostoli, koji se pokazaste kao oštre strele, ugasite sada đavolske raspaljene strele zloće moje i utvrdite misao moju.

 

Bogorodičan:

Uspešnim lekom, Hriste, molitvom One što Te porodila i sveptenih Apostola Tvojih, isceli dušu moju zatrovanu otrovom od ujeda vražija.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Ravnoprestolni apostolima, Nikolaje, raduj se, jer si molitvama svojim posramio Arijevu jeres i slomio Velijarove napade, nemoj prestati da se moliš za sluge svoje.

Iz ruku Saracena Amire spasao si mladića, a roditeljima njegovim radost si pričinio, stoga Ti, prepodobni Nikolaje, i mi s njim prinosimo: Raduj se!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti, vojvode si, čudotvorče, spasao od nepravednog pogubljenja, pošto si se javio u snu blagočestivom caru i zapretio mu, i od njih si, Nikolaje, dobio: Raduj se, i mene krepi Tvojim molitvama!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Preblagoslovena Bogorodice, raduj se, jer si uzvišenija od Heruvima, presto Cara svih, ne oklevaj moleći sa blaženim Nikolajem Sina Svog i Boga našeg za one što Te uvek slave.

 

Pesma 5.

Irmos: Ti Gospode moj Svetlost, u svet sišao si; sveta Svetolost, koja odvraća od mračnog neznanja one što Te sa verom slave. Slavni Apostoli, loze Života što rađaju grožđe, napojiše sve vinom veselja. Apostoli, uputite svetlost zapovesti Božijih onima što uludo borave u mraku duševne čamotinje. Apostoli blaženi, izbavite nas od sagrešenja duše, i od budućeg Suda, i od propasti.

 

Bogorodičan:

Spasi me, Bože, kao Čovekoljubac, spasi me na molbu One što Te rodila, i svih božanskih Apostola Tvojih.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Ti, koji si ravan apostolima i zajedno sa anđelima, neodstupno stojiš pred Prestolom Vladara, posramio si bezumnog Arija, toga radi kličemo Ti, Nikolaje: Raduj se, ukrase Svetitelja i stube Crkve! Pruži mi ruku pomoći, Nikolaje, moleći se Gospodu, jer me bura grehova potapa i Tvojim molitvama, Oče, privedi me tihom pristaništu pokajanja.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Kako sam mnoga nedela počinio, Nikolaje, ipak ne gubim nadu u Tvoju zaštitu, jer Ti svagda prinosim: Raduj se, Ti me izbavi od svake bede i nevolje, jer možeš sve što hoćeš!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Raduj se, Bogorodice preblaga, Nadnebesni Oblače koji nas orošava, podaj od Boga vernim Tvojima pobedu nad neprijateljima, moleći se sa jerarhom Nikolajem.

 

Pesma 6.

Irmos: Prineću Ti žrtvu sa glasom hvale, Gospode. Tako Ti kliče Crkva, koja se od demonskih krvi očistila Krvlju, iz željenja isteklom iz Tvojih rebara. Bogoizabrane ovce dobroga pastira, rasejane po svetu, svaku divljačnost vukova pretvoriše u ovčiju krotost. Plodna drveta božanskoga Raja, vi Apostoli, svu besplodnost duše moje svejadne, pretvorite u plodnost dobrodeteljnog raspoloženja. Ranjen bih maljem slasti i umreh. Vi slavni, koji ste od Hrista dobili blagodat da vaskrsavate mrtve, oživite umrtvljenu dušu moju bednu.

 

Bogorodičan:

Milosrdni Bože svih, utišaj svirepu buru duše moje na molbu rodivši Te Bogorodice, apostola i mučenika Tvojih.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Pokazao si se, oče, kao prijatelj Hristov, po veri drugi Petar. Raduj se, jer si stub Crkve i čudesno oruđe koje Duhom Svetim čudo stvori u buri, stoga Ti, Nikolaje, svagda prinosim: Raduj se! Kada je pobožni car Konstantin, sa Evlavijem eparhom, čuo u snu tvoje pretnje, odnosno onih ljudi koji su imali biti nepravedno pogubljeni, odmah je naredio da ih puste, a tebi klicaše: Raduj se, Nikolaje!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Onome brodu što je tonuo na moru, ti si, oče, bio krmanoš, tako i meni koji strašno tonem od demonskih misli, daj jedra dobroga rasuđivanja i u umu i u srcu, da bih ti, Nikolaje svehvalni, svagda prinosio: Raduj se!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Raduj se, Prerčista Djevo, raduj se, pribežište sveta. Raduj se, jer si rodila Sina, Boga svih, Njega moli, Bogorodice svebesprekorna, da spase duše naše.

 

Kondak, glas 2.

 

Pouzdane i bogonosne propovednike, prve učenike Tvoje, Gospode, primio si da se naslađuju Tvojim dobrima i pokojem, jer si njihova stradanja i smrt primio radije od svake žrtve paljenice, Ti jedini srceznalče.

 

Ikos: Očisti mi jezik, Spase moj, otvorivši mi usta i napunivši ih, troni srce moje, da sledim ono što govorim i da prvo izvršim ono što učim: jer ko izvrši i nauči, taj je veliki, reče Gospod, govorim li pak a ne tvorim, ja sam kao zvečka koja zveči. Stoga Ti srceznalče, nauči me da govorim što treba i da tvorim, što je korisno.

 

Pesma 7.

Irmos: U užarenoj persijskoj peći avramovski mladići, raspaljivani više ljubavlju pobožnosti nego plamenom, klicahu: Blagosloven si u hramu slave Tvoje Gospode!

Silom svesvete propovedi, nezabludljivi apostoli Hristovi, tamu zablude rasvetiste i razum vernih bogopoznanjem prosvetiste. Božanski učenici, iz kojih se stalno lije mnogomirisno miro, ispuniste mirom duhovnoga mira one što vam pribegavaju, i oterajte smrdljive strasti. Mene istrulelog od telesnih gadosti, vi slavni učenici netruležnog Logosa, spasite mene koji pevam: Blagosloven si u hramu slave Tvoje, Gospode!

 

Bogorodičan:

Zbor Anđela, zbor Mučenika i Apostola Tvojih, Reči, mole stalno Tvoje veliko milosrđe, Čovekoljubče: Kao milosrdan, smiluj se na sve Bogorodicom.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Sveti Nikolaje, arhijereju Hristov, raduj se, jer si Ti svima neiskazana radost: pruži meni ruku pomoći da bih ti klicao: Raduj se, sveblaženi! Kada vojvode čuše da po tvojoj naredbi biše pušteni iz tamnice, oni uzeše svećnjake i donesoše ti ih sa svećama, gromko kličući: Raduj se, oče prepodobni, izbavljenje naše!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti koji si nekada uslišio sužnje u tamnci, usliši, Nikolaje, i mene koji ti prinosim: Raduj se, i izbavi me ognja paklenoga!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Marijo Carice, Majko Spasiteljeva, primi mene koji se kajem i pribegavam pod Tvoje okrilje, da bih Ti neprestano klicao: Raduj se, blagodatna Bogorodice Prisnodjevo!

 

Pesma 8.

Irmos: Raširivši ruke, Danilo zatvori čeljusti lavovima u jami; a silu ognja ugasiše opasavši se vrlinom, ljubitelji pobožnosti – mladići, kličući: Sva dela Gospodnja blagoslovite Gospoda. Vi ognjena usta Hristova, razjapljena usta zatvoriste i spasonosnu propoved svuda raznesoste, od usta duhovnoga vuka izbaviste one što kliču: Sva dela, pevajte Gospoda, i veličajte Ga iznad svega kroza sve vekove. Zatrubite oko moje umrtvljene duše, milozvučne trube Hristove, apostoli slavni, i podignite je iz groba očajanja i svirepe čamotinje, da bi mogla pevati: Sva dela, pevajte Gospoda, i veličajte Ga iznad svega kroza sve vekove. Mene, Hriste, koji sam zakone Tvoje pogazio pokvarenošću uma; mene, Vladaru, bludnog koji sam se otisnuo u propast i uvek služim rđavoj navici, ne prezri radi molitava Tvojih Učenika.

 

Bogorodičan:

Marijo, Djevo, svih i svega, mene, kojim je ovladao demon, i stalno grešim, oslobodi molitvama Tvojim i potčini Hristu, da bih u čistom življenju pevao: Sva dela, pevajte Gospoda, i veličajte Ga iznad svega kroza sve vekove.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Svetitelju, oče Nikolaje, apostola saprestolniče, sa Anđelima služitelju Svete Trojice, Nikolaje svehvalni, raduj se, a i meni daruj radost molitvama tvojim. Krmanošu burom zahvaćenih, Nikolaje, raduj se, i utišaj buru mojih strasti nastalu od đavoljeg napada, jer ne mogu više da podnesem nego kličem: Raduj se, pomoćniče moj i usrdni zastupniče!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

O koliko me muka obuzelo od đavolskih strela i nisam u stanju da rane podnesem i nema lekara da mi zavoj stavi, no ti mi, Nikolaje, stavi zavoj i jelej molitava tvojih da bih klicao: raduj se, oče prepodobni!

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Raduj se, nepobedljiva Kupino, koju Mojsej vide na Sinaju, i Lestvice, koju Jakov vide, preblagoslovena Bogorodice, Prisnodjevo.

 

Pesma 9.

Irmos: Krajeugaoni kamen, koji nije rukom sečen, bi odsečen od Tebe, nesecive gore, Djevo – Hristos, sjedinivši udaljene prirode, stoga radujući se, Bogorodice, mi Te veličamo.

Izabrano kamenje Onoga Koji je postavljen kao kamen temelju, Apostoli, nazidaste srca svih vernih na kamenu vere, srušivši građevine vražje. Pošto ste primili od Hrista vlast, apostoli, da drešite i vežete, razrešite okov mojih zala i privežite me za ljubav Božiju i učinite me zajedničarem Carstva Božijeg. Božanski oblaci Gospoda Hrista, ali Bogoblaženi, srce moje sasušeno svakovrsnim rđavim delima, napojte sada Božanskom kišom, i pokažite plodnim.

 

Bogorodičan:

Sa svetim Anđelima, sa božanskim Apostolima, sa slavnim Mučenicima, moli Tvoga Sina i Gospoda, Bogoroditeljko Prečista, da izbavi od opasnosti duše naše.

 

Svetom ocu Nikolaju:

Strele lukavoga streljaju me i strele greha, ali uzdajući se u tvoju zaštitu; tebi pribegavam, oče, da oteraš od mene sve obmane lukavoga da bih ti klicao: Raduj se, Nikolaje! Arija bezumnog posramio si, a plamen jeresi ugasio si, vojvode svezane u tamnici uslišio si, i od njih primio: Raduj se, tako ti i mi kličemo, Nikolaje, raduj se, sveblaženi!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti, koji si onoga Agripa uslišio i sina njegovog Vasilija od Amire oteo i roditeljima ga za jedan čas doveo od Saracena zdrava, tako i meni koji se molim, otmi, Nikolaje, od ognja paklenog dušu moju obolelu i gresima obuzetu.

 

I sada i uvek i u vekove vekova.

 

Carice, Koja si rodila Cara svih i nosila Onoga što nosi svu tvar, spasi, Prečista Vladičice, mene koji te veličam.

 

Molitva

Vladaru Gospode, Tvoj je dan i Tvoja je noć, Tebi služi sva tvar, i sve što diše hvali Te, a ja nesrećni koji sam sav život proveo bludno, obuzet sam strahom jer se stidim svih bezbrojnih zala koja sam počinio ranijih dana, i zbog toga nemam slobode prema Tebi, jer su bezakonja moja velika, i gresi moji bezmerni, a neprijatelji me stalno smeću, Gospode moj, Gospode, Koji si otvorio usta nemome, otvori i moja usta, da u molitvi govorim ono što je Tebi po volji, jer eto, duša moja ostade kao bezvodna pustinja, i ne može sama od sebe da donosi rod, nego mi daj od semena Tvoga Svetoga Duha, i napoj me rosom blagodati Tvoje, da bih Ti mogao prineti dobar rod pokajanja. Gospode Isuse Hriste, Koji hoćeš da se svi ljudi spasu, usliši molitvu moju radi molitava Tvojih svetih Apostola jer se oni mole za nas, i ja Te preko njih molim za oproštaj, jer uvek uslišavaš njihove molitve. Na njihovu molbu spasi me grešnoga, isceli bolesti srca moga, i izleči rane duše moje, zapali me unutra plamenom straha Tvoga da on proguta trnje grehova mojih i rashladi dušu moju ljubavlju, jer želim k Tebi, istinitoj Svetlosti i Davaocu svetlosti, u Tebe jednog prosim milost: spasi me, nasiti gladnu i napoj žednu dušu moju iz reke bezmernog milosrđa Tvog; zakloni me od svakoga zla blagodaću Tvoga čovekoljublja, da se čuvan Tobom izbavljam od mnogih zamki lukavoga, koje mi on svakodnevno postavlja i da se neprijatelji moji ne pohvale mnome, slugom Tvojim koji se uzda u Tebe, i spasi me po milosti Tvojoj, da bih ispunio zapovesti Tvoje kajući se do poslednjeg daha za grehe svoje, i slavio presveto Ime Tvoje, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek, i kroza sve vekove. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.