Kanon pokajni Presvetoj Bogorodici

glas 6.

 

Pesma 1.

Irmos: Prešavši peške po dnu mora kao po suvu, Izrailj, gledajući gonitelja Faraona gde se topi, klicaše: Pevajmo Bogu pobednu pesmu. Oplakujem vasceli moj život nečisti i mnoštvo neizmernih zala mojih, i šta da Ti ispovedam Čista, ne znam i užasavam se, ali Ti mi pomozi Vladičice. Odakle ću ja strasni početi kazivati svoje teške i gorke padove? Teško meni, šta će biti od mene? No Ti, Vladičice, smiluj se na mene pre smrti moje.

 

Slava: Svagda imam na umu čas smrti i Strašni Sud, Prečista, ali ljuto obmanjujem sebe svezlom navikom, no Ti mi pomozi.

 

I sada: Vladičice pohitaj, jer upropastitelj dobara, videći da sam bez Božanskih dobrodetelji i da sam daleko odstupio i otuđio se od Boga, navaljuje da me proguta.

 

Pesma 3.

Irmos: Nema Svetoga kao što si Ti, Gospode Bože moj, Koji si ukrepio verne Tvoje, Dobri, i utvrdio ih na kamenu vere Tvoje. Dušu okaljah gadno, strasni ja, bezmernim svojim zalima, Bogorodice Vladičice, i kuda da krenem, sav obuzet očajanjem? Ukaljah, Čista, ono što je bogoliko i bogoslično u meni, jer delom i rečju i mišlju počinih ružne stvari.

 

Slava: Nema nikoga, među ljudima, niti se rodi u svetu čovek kao ja, Blaga, pomračen umom, počinih sramna dela, jer oskrnavih Božanstveno krštenje.

 

I sada: Stigoh do krajnjih zala, Presveta Djevo, Ti mi brzo pritekni u pomoć; nebo i zemlja vapiju gorko od sramnih dela nepriličnih.

 

Pesma 4.

Irmos: Hristos je moja sila, Bog i Gospod, česna Crkva bogodolično peva kličući, od čista uma o Gospodu praznujući. Činovi Anđela i vojske nebeskih Sila straše se moći Tvoga Sina, Čista, a ja sada pavši u očajanje, obuzet sam bezstrašijem. Začudi se sva zemlja i užasnu se, gledajući me gde činim opasne, zle i sramne stvari, i čudi se ogromnom milosrđu Sina Tvog.

 

Slava: Svoju crkvu telesnu užasno oskrnavih, i crkvu Gospodnju u koju ljudi s trepetom ulaze, a ja bludni ulazim bez stida, teško meni.

 

I sada: Ne objavi, Vladičice, ne objavi kao tuđinca mene koji sam se otuđio od zaštite Sina Tvog, te sam nesumnjivo nedostojan, – nego me omij od prljavštine sagrešenja mojih.

 

Pesma 5.

Irmos: Molim se, Blagi, Božjom Svetlošću Svojom ozari duše onih koji Ti s ljubavlju dolaze, da znaju Tebe, Reči Božja, istinitog Boga, Koji dozivaš iz mraka grehovnog. Božanskim sijanjem Svojim, Blaga, isceli strasti duše moje, koje u meni poseja upropastitelj, i izbavi me iz gorkog ropstva njegovog. Adam prestupi jednu zapovest, Djevo, i bi izgnan, a kako da oplačem bezdan grehova mojih, ja prestupnik.

 

Slava: Kain, pokazavši se u starini ubica i bratoubica, bi proklet Bogom. A šta ću raditi ja sverazuzdani, ubivši sada dušu, i ne stidim se?

 

I sada: Prejedanjem i sitošću sav se ugledah na zlog Isava; dušu oskrnavih pijanstvom, i život moj slastoljubljem. I ko ne oplakuje mene strasnoga? Teško meni.

 

Pesma 6.

Irmos: Gledajući more života, uzburkano burom iskušenja, pribegavši Tvome tihom pristaništu vapijem Ti: Izvedi iz propasti život moj, Mnogomilostivi. Življenje je moje bludno, duša je moja prljava, i život je moj sav kukavan. Telo pak svoje svo u zalima gorko ukaljah, stoga požuri Djevo, da mi pomogneš. Kraj moj stiže, i strašno mi je teško, Blaga, savest me izobličava: jer su preda mnom zla dela moja i bludno življenje, i plašim se Suda Sina Tvog, Čista.

 

Slava: Raspaljenost tela mog očekuje ognjena reka strašna i neugasiva, i crv neuspavljivi, no Ti sve to molitvama Tvojim ugasi, Prečista.

 

I sada: Trepetom sam obuzet sada, Blaga, i plašim se zamke lukavoga: jer upropastitelj hoće da me pre smrti ubije, držeći me svega kao zarobljenika i bez dobrodetelji.

 

Gospodi pomiluj (triput)

 

Slava; I sada.

 

Sjedalen (glas 6.)

 

Uzdanico i tvrđavo i utočište ljudima Tvojim, Djevo, iz Tebe se bestrasno rodi Spas sviju, Ti si oplakala Sina Svoga kraj Krsta, Njega i sada moli da izbavi od truleži sve koji Te pevaju.

 

Pesma 7.

Irmos: Anđeo učini te peć dade rosu svetim mladićima, a sažižuća naredba Božija ubedi mučitelje Haldeje da kliču: Blagosloven si, Bože Otaca naših. Nečastivi mi sedam puta sedam raspali plamen strastima, i stalno mi bludočinstvima umrtvljuje srce, stoga potocima suza mojih ugasi ga, Mati Božija, i spasi me. Kaljanog muljem sagrešenja mojih, ne odbaci me, Vladičice Blaga, jer gledajući me gde očajavam, smeje mi se svezli vrag, no Ti me sama podigni Svojom moćnom rukom.

 

Slava: Strašno je sudište, strasna i neosetljiva dušo moja, i mučenje je beskonačno i grozno, no ti ipak pripadni k Majci Sudije tvoga i Boga, i ne očajavaj.

 

I sada: Ja strasni pomračih sebe mnoštvom neizmernih zala, i oskvernih i dušu i telo i um, stoga, Prečista, svetlošću Tvojih sijanja brzo me uvedi k bestrašću sladosti.

 

Pesma 8.

Irmos: Svetima si iz plamena rosu istočio, i žrtvu si pravednikovu vodom spalio, jer sve što hoćeš, Hriste, Ti činiš; Tebe veličamo kroza sve vekove. Ti si rodila i na rukama nosila Jednoga od Trojice, Boga, Djevo Mati, ugasi užarenu peć strasti i potocima suza umij dušu moju. Dolaska smrti strašim se Prečista i Suda onog sav se bojim sada; tvoreći pak zlo, nimalo se ne stidim; pomiluj me pre smrti molitvama Tvojim, Djevo.

 

Slava: Daruj mi neućutne uzdahe, Vladičice, i bujice suza daj mi, da operem mnogobrojne grehe svoje i neisceljive rane, da bih dobio život večni.

 

I sada: Mnoštvo zala svojih ispovedam Tebi Vladičice, jer niko drugi u svetu ne razgnjevi tako Boga, Sina i Gospoda Tvog, Njega mi na milost ubrzo privoli, Djevo.

 

Pesma 9.

Irmos: Ljudima je nemoguće Boga videti, na Njega ne smeju ni Činovi anđelski gledati, no kroz Tebe, Svečista javi se ljudima Reč ovaploćena. Njega veličajući, mi Te sa nebeskim Vojskama slavimo kao blaženu. Sa velikom strahom i ljubavlju evo prilazim Ti, Prečista, znajući sluga Tvoj veliku silu molitve Tvoje, jer molba Mati ka Sinu zaista mnogo pomaže, Vladičice, pošto se On milosrđem privoljava. Primi horove Arhanđela i mnoštvo višnjih Vojski, zborove Apostola i Proroka, i Mučenike, i Prepodobne i Sveštenomučenike; i molitvu satvori, Čista, za nas k Bogu.

 

Slava: I sada i onda da nađem pomoć Tvoju, Čista, u čas kada izađe duh moj brzo ga uzimajući, izbavi me od demonskog nasilja, Svebesprekorna, i ne dopusti, Blaga, da budem predat njima.

 

I sada: Čekam milosrdnog Sudiju i čovekoljubivog Sina Tvog, Čista, ne prezri me, nego učini Njega snishodljivim prema meni, da me na prečistom sudištu Svom postavi s desne strane, Svebesprekorna, jer se u Tebe uzdam.

 

Molitva

Presveta Vladarko moja Bogorodice, Svojim svetim i svemoćnim molitvama oteraj od mene ništavnog i bednog sluge Tvoga mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad, i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog, i ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan; i izbavi me od mnogih i opasnih uspomena i poduhvata, i oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. Amin.

 

„Pravoslavni kanonik“, manastir Denkovac, 2004. l. G.

sa blagoslovom Epsikopa šumadijskog Gospodina Jovana

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.