Kanon Anđelu čuvaru, glas 8

Pesma 1.

Irmos: Pevajmo Gospodu koji je ljude Svoje proveo kroz Crveno more, jer se On jedini slavno proslavi!

Isusu: Isuse preslatki, spasi me! Isusu Udostoj slugu Tvoga, Spase, da otpeva pesmu i oda hvalu bestelesnom Anđelu, nastavniku i Čuvaru svome!

Pripev: Sveti Anđele, Čuvaru moj, moli Boga za mene!

Jedini ja neosetljiv i lenj ležim sada, nastavniče moj i Čuvaru, ne ostavi mene koji propadam!

Slava: Um moj uputi tvojom molitvom, da tvorim Božije zapovesti, kako bih dobio od Boga oproštaj grehova, i nauči me, molim ti se, kako bih mrzeo ono što je rđavo.

I sada: Djevice, sa mojim Anđelom Čuvarom moli se Dobrotvoru za mene slugu Tvoga, i nauči me da tvorim zapovesti Sina Tvoga i Tvorca moga!

 

Pesma 3.

Irmos: Ti si potpora onih koji Ti pribegavaju, Gospode! Ti si svetlost pomračenih, i peva Te duh moj! Svu misao svoju i dušu svoju poverih tebi, Čuvaru moj, ti me izbavi od svakog iskušenja vražijeg! Vrag me gazi i zlostavlja, i nagovara da tvorim njegove želje. Ali ti, nastavniče moj, ne ostavi mene koji propadam!

Slava: Daj mi da sa zahvalnošću i usrđem pevam pesmu Tvorcu i Bogu, i tebi mome bla-gom Anđelu Čuvaru! Izbavitelju moj, otmi me od neprijatelja koji me zlostavljaju!

I sada: Isceli, Prečista, moje teške rane što su mi u duši; odagnaj đavole koji stalno ratuju sa mnom!

 

Sedalen, glas 2:

Iz ljubavi duše vapijem ti, Čuvaru duše moje, svesveti moj Anđele: zaštiti me i sačuvaj svagda od lukavih zamki, i nauči nebeskom životu, urazumljujući me, prosvećujući i ukrepljujući!

 

Slava, i sada, Bogorodičan:

 

Bogorodice Nenevestna prečista, koja si bez semena rodila Vladara svih, Njega sa mojim Anđelom Čuvarom moli: da me izbavi od svakog dvoumljenja, i da da umilenje i svetlost duši mojoj, i očišćenje sagrešenja, jer si jedina brza Pomoćnica.

 

Pesma 4.

Irmos: Čuh, Gospode, tajnu Tvoga domostroja spasenja, razumeh dela Tvoja i proslavih Tvoje Božanstvo. Moli čovekoljupca Boga, ti Čuvaru moj, i ne ostavi me, no uvek u miru život moj čuvaj, i daj mi sigurno spasenje! Primivši te od Boga, Anđele, kao zaštitnika i Čuvara života moga, molim te, Sveti, oslobodi me od svih opasnosti!

Slava: Moju prljavštinu očisti tvojom svetošću, Čuvaru moj, i neka molitvama tvojim budem izdvojen od udela onih s leve strane i pokažem se zajedničarem slave!

I sada: U nedoumici sam, Prečista, od strahota koje su me opkolile; no izbavi me od njih brzo, jer Tebi pribegoh!

 

Pesma 5.

Irmos: Stražeći kličemo Ti: Gospode, spasi nas! jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo. Pošto imaš smelosti pred Bogom, Čuvaru moj sveti, umoli Ga da me izbavi od svih zala koja me pritiskuju. Svetlosti radosna, jasno osvetli dušu moju, nastavniče moj i Čuvaru, dani mi od Boga, Anđele!

Slava: Mene koji tvrdo spavam pod teretom grehova, sačuvaj kao budnog, Anđele Božji, i podigni moljenjem tvojim na slavoslovlje!

I sada: Marijo Gospođo, Bogorodice nenevestna, nado vernih, neprijateljska hvalisanja sruši, i one koji te slave obraduj!

 

Pesma 6.

Irmos: Podaj mi svetlu odeću Ti koji se svetlošću odevaš kao odećom, mnogomilostivi Hriste Bože naš! Od svih me iskušenja oslobodi, i od muka spasi, molim ti se, sveti Anđele, dani mi od Boga, Čuvaru moj dobri!

Osveti moj um, blagi, i prosveti me, molim ti se, sveti Anđele, i nauči me da uvek mislim ono što je korisno!

Slava:3austavi ovaj metež u srcu mom, i okrepi me, Čuvaru moj, da bdim u dobru, i na neobičan način uputi me tišini životnoj!

I sada: Bog Reč se useli u Tebe, Bogorodice, i pokaza Te ljudima kao nebesku lestvicu, jer je Tobom sišao k nama Višnji.

 

Kondak, glas 4:

Pokaži se milosrdan prema meni, sveti Anđele Gospodnji, Čuvaru moj, i ne odvajaj se od mene prljavog, nego me prosveti neprikosnovenom svetlošću, i učini me dostojnim nebeskog carstva.

 

Ikos:

Dušu moju potištenu mnogim sablaznima, ti sveti zaštitniče, udostoj neiskazane slave nebeske, i sa horovima pevača Bestelesnih Sila Božjih, pomiluj me i sačuvaj, i dobrim mislima dušu moju prosveti, da se obogatim tvojom slavom, Anđele moj, i sruši moje neprijatelje što mi zlo misle, i učini me dostojnim nebeskog carstva!

 

Pesma 7.

Irmos: Mladići koji su iz Judeje bili došli, jednom u Vavilonu, verom u Trojicu, uništiše oganj u peći, pevajući: Blagosloven si, Bože otaca naših!

Budi mi milostiv i umoli Boga, Anđele Gospodnji, jer tebe imam u celom životu svom kao pokrovitelja, kao nastavnika i kao čuvara, darovanog mi od Boga zanavek.

Ne dopusti, sveti Anđele, da bude ubijena od razbojnika, jadna duša moja, koja ide na put, koja ti je, od Boga, predata besprekorna, nego je uputi na put pokajanja.

Slava: Privodim dušu svoju potpuno posramljenu od mojih zlih pomisli i dela. No ti pohitaj, nastavniče moj, i podaj mi iscelenje razmišljanjem o dobru, da uvek skrećem na prave staze.

I sada: Ipostasna Mudrosti višnjega, Bogorodice radi, ispuni mudrošću i božanskom silom sve koji s verom kliču: Blagosloven si, Bože otaca naših!

 

Pesma 8.

Irmos: Nebeskog cara, koga slave anđelske vojske, slavite i iznad svega veličajte kroza sve vekove!

Od Boga poslani, preblagi Anđele, osiguraj život moj, sluge tvoga, i ne ostavi me nikada!

Preblaženi, tebe, Anđela dobra, nastavnika i Čuvara duše moje, slavim uvek.

Slava:Budi mi zaklon i odbrana u dan ispitivanja svih ljudi, u koji se ognjem imaju ispitati i dobra i rđava dela.

I sada: Bogorodice Prisnodjevo, budi meni, sluzi Tvome, pomoćnica i tišina, i ne dopusti da budem lišen Tvoje vladavine!

 

Pesma 9.

Irmos: Spaseni Tobom, Djevo čista, mi Te s punim pravom ispovedamo kao Bogorodicu, veličajući Te sa Bestelesnim horovima.

Isusu: Isuse preslatki, spasi me!

Isusu: Pomiluj me, jedini Spasitelju moj, jer si milostiv i milosrdan, i učini me učesnikom u društvu pravednih!

Podari mi, Anđele Gospodnji, da uvek mislim i činim ono što je dobro i korisno, i pokaži me snažnim u bolesti i besprekornim!

Slava:Pošto imaš smelosti pred Carem nebeskim, Njega sa ostalim Bestelesnim Silama moli da me jadnog pomiluje.

I sada: Imajući, Djevo, veliku smelost pred Onim koji se ovaplotio iz Tebe, oslobodi me okova, i molitvama Tvojim podaj mi oproštaj i spasenje!

 

MOLITVA ANĐELU ČUVARU

 

Sveti Anđele Hristov, padajući ničice pred tobom molim ti se, Čuvaru moj sveti, koji si meni grešnome dat od svetoga krštenja, da mi čuvaš dušu i telo. Svojom lenjošću i svojim rđavim navikama ja razgnevih tvoju prečistu svetlost, i oterah te od sebe svim gadnim delima, lažima, klevetama, zavišću, osuđivanjem, ohološću, nepokornošću, mržnjom na braću, zlopamćenjem, srebroljubljem, preljubom, jarošću, tvrdičlukom, nenasitim prejedanjem, opijanjem, brbljanjem, rđavim i lukavim mislima, gordeljivošću, i pohotljivim besnilom, imajući volju za svaku telesnu požudu. O, da zle naklonosti moje, kakve nema ni u nerazumnih životinja! Ta kako možeš pogledati na mene, ili pristutšti meni kao smrdljivom psu? Kakvim ćeš očima, Anđele Hristov, pogledati na mene kada sam se užasno zapleo u odvratna dela? Ta kako ću već moći da molim oproštaj za svoja gorka, zla i rđava dela, u koja padam danonoćno i svakog časa? No molim ti se, padajući ničice pred tobom, Čuvaru moj sveti. smiluj se na mene grešnog i nedostojnog slugu svog (ime); budi mi pomoćnik i zaštitnik od mog zlog protivnika, svetim tvojim molitvama, i učini me učesnikom u carstvu Božjem sa svima Svetima, svagda, i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.