NASLOVNA » Brak, deca, porodični odnosi, PITANJE PASTIRU » Kako znati šta je Božija volja

Kako znati šta je Božija volja

Pitanje:
Pomaže Bog! Blagoslovite oče! Nalazim se u nedoumici kada je u pitanju Božja volja. Kako znati šta on želi? Ovo se tiče odabira devojke, a buduće žene. Imam dosta prilika, ali ne znam koji kriterijum da upotrebim pri odabiru, jer želim da bude onako kako Bog želi, a ne kako ja mislim da treba, jer, najposle, On najbolje zna šta je za nas dobro. Da ne bude posle sam si sebi kriv. Želim da ispunim Božju volju i ne poželim drugu ni u srcu, a za to je potrebno da budem zaljubljen, što sam doživeo, pa znam. Bio sam zaljubljen u svetovnu devojku (nije živela život u crkvi, iako je sebe smatrala vernikom, što ništa ne znači, jer sam i ja sebe smatrao vernikom pre nekoliko godina, a nisam to bio) , a i sada mi se dopada takva devojka. Sa druge strane, postoje devojke, koje su dobre hrišćanke i za koje verujem da bi bile dobre žene, majke i domaćice, ali me ni jedna ne privlači. Da li Bog želi da biramo srcem i odaberemo onu u koju se zaljubimo, koja nas privlači (ne mislim fizički. Devojke koje me privuku, privuku me svojim stavom, inteligencijom, šarmom…) ili da izaberemo onu za koju smo ubeđeni da će biti dobra žena, dakle, mnogo sigurniji nego što je to slučaj sa ovima iz prve grupe? Drugi problem je pitanje odnosa u vezi. Devojke koje mi se dopadnu su, po današnjim merilima, fine i dobre devojke, a i za njih je seks deo normalne i zdrave veze. Problem nastaje posle nekog vremena u vezi, kada one očekuju konkretnu akciju sa moje strane. I muškarci i žene vole seks. Za nekoga koga vera nije naučila da je on u redu samo u braku, teško je da razume potrebu za uzdržavanjem. Kako devojci objasniti tako nešto, a ne ispasti fanatik i ludak? Treće pitanje se tiče same zaljubljenosti. Negde sam čuo da nam je to dar od Boga. Dakle, da li je ona dar od Boga ili je mi sami stvaramo? Ako je od Boga, zašto se često desi da nije obostrana, a ako je sami stvaramo, zašto ne možemo da biramo u koga ćemo da se zaljubimo? Unapred zahvalan na Vašem odgovoru, M.T.
M.T.


Odgovor:
Dragi M. T. Onaj ko iole čita Sveto Pismo i koristi svoj Molitvenik, ne može a da ne zna šta Bog želi od nas, kakvi bi trebali da budemo i koja je Njegova volja. Nemoguħe nam je da se trudimo da živimo hrišħanski a da ne znamo kakvi treba da budemo. Znanje o tome nebi smelo da bude problem, jer čoveku bar toliko treba da bude jasno. Čovek ne samo da zna kako treba da se ponaša, veħ i pre toga on snosi odgovornost za svoje misli i želje. Stoga je potreban neprestani trud u dobru i izbegavanje zlih pomisli i dela – isto kao i sportista koji ne vežba svakodnevno ili naučnik koji nije u toku sa svojom strukom – i takav čovek ne može postiħi dobre rezultate. Što se tiče zaljubljenosti, to je vrlo komplikovan proces, koji se u mnogome svodi na rezultat naših prethodnih razmišljanja, želja i pomisli. Bog nam ništa ne nameħe, veħ mi sami postepeno sebi stvaramo sliku o tome i biramo ono što nam se sviđa. U svojim pomislima mi vršimo izbor šta nam se sviđa a šta ne. Kada zaključimo da je nešto lepo, privlačno, interesantno i korisno, mi onda i nesvesno biramo ono što odgovara našoj predstavi i prethodnom razmišljanju o tome. To znači da u principu mi sami, mnoštvom svojih ličnih izbora u svojim mislima, za to snosimo odgovornost što smo dopustili da nas želje srca vuku i bacaju kako one hoħe, neproverene razumom. Ali ako čovek iskreno, razumno i trezveno želi da se ponaša i živi po volji Božijoj, on to postepeno i postiže, dobijajuħi – za svoj trud pomoħ i – za svoju veru utehu od Boga. Što je čovek dosledniji u svojim mislima i delima, što je njegova iskrenost dublja, to mu i više pomoħi od Boga dolazi. Takav čovek bira društvo i uopšte, mnogo manje dolazi u dodir sa onima koji ne žive hrišħanski, ne posmatra ih, ne gleda ih na TV ili filmu, ne druži se sa njima, ne dopušta sebi maštanje i razmišljanje u tom pravcu, pa time ima i mnogo manje takvih iskušenja. On ne traži od Boga nova iskušenja jer uviđa da ih ima sasvim dovoljno i u samom sebi. Jer, realno posmatrajuħi, mi nismo u stanju sebe da ispravimo onako kako bi želeli, a kamo li druge oko nas. Što se tiče ženidbe i udaje, mladi ljudi podležu mašti, neimajuħi dovoljno iskustva, sve to zamišljaju malo drugačije. Mnoge devojke intuitivno traže nekakvog poludivljeg momka, koji još nije otkrio kako se upotrebljava mozak, sa željom da ga one svojom ljubavlju oplemene i naprave čoveka od njega. Mnogi momci traže devojku koja bi istovremeno bila i ħerka đavola i nevini anđeo u lakim belim haljinama. To je rezultat nezrele dečije mašte, koja čoveka dugo prati kao neko slatko pijanstvo. Za moj pojam, za čoveka je važno da razmišlja trezveno, a za ženu da je razumna. To bi bila osnova na kojoj se može graditi nekakva sreħna buduħnost. Kao što i Premudri Solomon kaže: „Kuħa i imanje se nasleđuju od oca, a razumna žena je od Gospoda.“ (Priče 19, 14.) Moli se Bogu da te oslobodi od opsena i zamki lukavoga i da ti da ženu hrišħanske krvi. U prilogu su molitve koje možeš čitati. Pozdravlja te, o. Srba MOLITVE ZA ONE KOJI ŽELE SVETU TAJNU BRAKA Molitva prva: Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si Gospode stvorio čoveka po liku svome i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši. Ti si nas Gospode sačuvao od onih koji love duše naše, od mnogih zamki lukavoga i spasao si nas od mnogih iskušenja i opasnosti do današnjeg dana. Zato, ne dozvoli Gospode Bože naš, da budemo na spoticanje i sablazan bližnjima svojim, već da se pokažemo sluge Tvoje, da nam ne bude uzalud blagodat Tvoja. Naoružaj nas oružjem pravednosti, u reči, delu i istini, podari nam silu kroz dugotrpljenje u nevolji. Da budemo širokog srca: ako smo ožalošćeni da budemo uvek radosni; ako smo siromašni da možemo obogatiti druge, kao oni koji ništa nemaju a sve poseduju u Tebi Tvorcu i Ocu našem. Da se ne uprežemo u isti jaram sa neznabošcima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem, kakav je deo vernih sa nevernima i kakvo je slaganje hrama Božijeg sa idolima? A Ti si za sluge svoje Gospode rekao: Useliću se u njih, živeću sa njima, Biću im Bog i oni će biti moj narod. Biću vam Otac i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj, koji je bogat u milosti.
Radi velike ljubavi kojom si nas zavoleo, podari nam Gospode da budemo dostojni zvanja u koje smo pozvani, sa svakom smirenošću, krotošću i dugotrpljenjem, podnoseći jedan drugoga u ljubavi, čuvajući jedinstvo u svezi mira. Da ne razmišljamo telesno umom svojim, i ne budemo deca koju zanosi svaki vetar ljudske obmane, već da uzrastamo istinito u ljubavi Onoga koji je Glava – Hristos. Da ne živimo kao neznabošci u praznoumlju, pomračenih misli i osećanja, okamenjenog srca i otuđeni od Života zbog neznanja. Da ne dajemo mesta đavolu, kao oni koji otupevši predadoše sebe razuzdanosti da čine svaku nečistotu sa pohlepom. Nego da odbacimo staroga čoveka koji se raspada u željama varljivim i obučemo se u novoga, koji se obnavlja po liku Onoga koji ga je sazdao. Da budemo među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Da mislimo ono što je istinito i pravedno, čisto i dostojno ljubavi, što je na dobrom glasu i u vrlini, što primismo i naučismo od Otaca naših. Seti se, Gospode Bože naš, roditelja naših koji su nas odgajili, jer molitve roditelja učvršćuju temelje domova. Amin.
Molitva druga: Blagosloven si Gospode Bože naš, Sveštenodelatelju tajnog i čistog braka i Zakonodavče telesnoga, Čuvaru nepropadljivosti i dobri Strojitelju svega životnog. Ti si Gospodaru u početku stvorio čoveka i postavio ga da vlada tvorevinom, i tada si rekao: Nije dobro da čovek bude sam na zemlji, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu; i uzevši jedno od rebara njegovih tada si stvorio ženu, koju videvši Adam reče: evo sada kost od mojih kostiju, i telo od moga tela, ona će se zvati žena, jer je uzeta od muža svog. Radi toga ostaviće čoveka oca svog i majku, i prilepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo; i one koje je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja. Jer si Ti Gospode, Bože Večni, rastavljene doveo do jedinstva i ustanovio njihovu međusobnu neraskidivu vezu. Od Tebe se žena sjedinjuje sa mužem radi pomoći i produženja ljudskog roda. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način vršiš tajanstveni i čisti brak. Zato daruj i meni Gospode da razlikujem ljubav od strasti i pohotljivosti, da jedno drugo ne ostavimo siromašne i upropaštene, već kao supružnici da budemo složni, dušom i telom, da živeći u istini i ljubavi Tvojoj međusobno obogaćujemo život svoj.
Izbavi nas Gospode Bože naš, od lažnog mudrovanja telesnog i svakog mračnog i tamnog sladostrašća. Umiri pobune tela našeg, ukroti nasrtaje strasti i ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete. Sačuvaj nas blagodaću svojom od toga, kao što si od ognja sačuvao sveta tri mladića, poslavši im rosu s neba. Neka dođe na nas ona radost koju je imala blažena carica Jelena kada je pronašla Časni Krst. Sačuvaj nas Gospode Bože naš, kao što si sačuvao Noja u kovčegu, kao što si sačuvao Jonu u utrobi morske nemani. Seti se i nas Gospode Bože naš, kao što si se setio Enoha, Sima, Ilije, kao što si se opomenuo svoje Četrdesetorice svetih Mučenika, poslavši im vence s neba, podari i nama venac tvoje svete tajne braka.
Preslavni Gospode još Te molim da nam daruješ mir Tvoj, da unesemo radost u život naš i da nađemo neprolaznu ljubav kojom si nas Ti sam zavoleo. Da složni budemo na korist i pomoć drugima, i da se radujemo zdravoj i dobroj deci. Amin! Molitva treća: Gospode koji si se nastanio među nama, koji si preko apostola Pavla rekao: Duha ne gasite, sve ispitujte, dobra se držite, sklanjajte se od zla u svakom obliku, da se isceli duša vaša i telo. Bože mira, sačuvaj nas bez poroka za svetu tajnu braka, za ceo život naš i za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.
Da se ukrašavamo vrlinama i dobrim delima, što je dragocenije i skuplje od bisera, zlata i srebra. Da se čistoga srca obučemo u pravdu, ostanemo u veri, ljubavi i svetinji, sa svakim dostojanstvom i čestitošću. Da živeći celomudreno poštujemo jedan drugog, radujemo se svagda i kroz molitvu bez prestanka zahvaljujemo Bogu mira koji je veran svome obećanju i izabranima svojim. Jer smo na slobodu pozvani, ne samo na ugađanje telu već da iz ljubavi služimo jedan drugome.
Da se uteše srca naša, da se sjedinimo u ljubavi i bogatstvu razumevanja, u poznanju tajne Boga i Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista, u kome su skrivena sva blaga premudrosti i znanja, u svakoj pobožnosti i ljubavi. Da kao sinovi i kćeri dana budemo trezveni, obučeni u oklop vere i ljubavi, sa kacigom nade spasenja. Jer, Gospod nam nije dao duha plašljivosti i zbunjenosti, nego Duha sile u ljubavi i svakoj čistoti. Da se Utešitelj, Duh Istine, nastani u nama, da se kroz revnost pokazuje iskrenost u ljubavi. Jer si Ti Gospode rekao da će nas po tome poznati da smo učenici tvoji ako budemo imali ljubavi među sobom. A mi smo sluge Tvoje Gospode, sinovi i kćeri slugu Tvojih Bože naš. Oprosti nam grehe mladosti naše i ne ostavljaj nas ni ubuduće. Budi nam pokrovitelj i pomoćnik, celog života našeg. Podaj nam Bože ljubav nelicemernu, nauči nas da istrajemo u dobru, da praštamo i volimo. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *