Kako paliti sveće

Pitanje:
Pomaže Bog oče Ljubo.
Hvala sto ste me udostojili Vašeg odgovora na moje pitanje, Bog Vam svako dobro dao. Pitala bih Vas i ovo: – pre početka Svete Liturgije u Hramu ili manastiru, palim sveće za žive i upokojene. No često se zbunim koje molitve izgovoriti dok palim svecu npr. „nek se vidi ova sveća Gospode za zdravlje dece moje, Miloša, Milice i Jelene“ i tako redom, a da završim pre početka Svete Liturgije. Nekad dođem u minut do 12 kako kažu i onda na brzinu popalim sveće jer volim da učestvujem na odgovaranjima, kao i pojanje tokom Liturgije. Zato po neki put pomislim da nisam dovoljno iz srca izrekla molitvu pri činu paljenja sveće zbog žurbe. S Bogom
Nataša


Odgovor:
Bog pomogo draga Nataša, Po svetim ocima sveća je žrtva, ili još bolje rečeno milostinja za naše zdrave, bolestne ili umrle. Prvi hrišćani su donosili u hramove razne poklone za zdravlje ili za upokojenje u vidu raznih namirnica, stvari – sve ono što je moglo da pomogne siromašnim i bolestnim. Kada neko umre kod jevreja još uvek je običaj da porodica za njega razdaje milostinju. U ona vremena, episkop je posebnju pažnju pridavao tome kako će da se dustributuju te stvari a da se ne stvara haos i remete bogosluženja. Koliko je to sve bilo važno da se reši čak su i neki kanoni doneti da bi se uredio način kako se donosi milostinja. Klir je insistirao da se za zdravlje i upokojenje donosi vino, hleb, vosak i ulje, a ostale stvari da se ne unose u hram. I tako je to počelo. Ove pomenute supstance su zauzimale najvažnije mesto u bogosluženju i to je tako i do danas ostalo.
Kupovanje i paljenje sveća je izraz savremene milostinje i pomoći Crkvi! Mislim da se vrlo lepo i pravilno molite kada postavljate sveću i samo produžite tako. Za umrle možete da kažete: Upokoji (umiri) Bože dušu slugu tvojih, i onda recite imena.
Ako želite opširnije objašnjenje moim vas pročitajte ovaj članak.
http: //svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/Svece.htm Sa blagoslovom Vaš oLjubo

Jedan komentar

  1. da li je greh paliti slavsku svecu i drugi dan slave