NASLOVNA » Mišljenja na savremene teme, PITANJE PASTIRU » Kako mlade ljude naučiti veri?

Kako mlade ljude naučiti veri?

Pitanje:
Mlađi ljudi, kada priđu Crkvi i počnu dublje da ulaze u veru počinju
da na sebe uzimaju preterane podvige i često su u to vreme zaokupljeni
pravoslavnom literaturom, kao i pravoslavnom muzikom i umetnošću. Stiče se
utisak da se ne odnose na iskren i ispravan način prema svemu tome nego samo
da bi udovoljili sebi (slušaju muziku zato što lepo zvuči, a ne udubljuju se u
reči; čitaju žitija svetih i podvižničke pouke zato što su slikovito opisani
i primamljive, ali ne delaju) . Na taj način se brzo „istroše“ i vraćaju se na
prethodni život, čak i gore padnu. Kako im, zapravo, interesovanje za
pravoslavlje uperiti u pravome smeru? Kako ih naučiti da se iskreno i
postepeno uče o pravoj veri i da se sa ozbiljnošću i shvatanjem suštine odnose
prema mnogobrojnoj svetootačkoj literaturi, muzici i sl.? Unapred zahvalan, brat Predrag
Predrag


Odgovor:
Svetski ljudi misle i sećaju telesnim čulima, zapostavljajući duhovne vrednosti i radosti koje one donose. Ali ne samo oni, i mi smo duhovno zakržljali i teško nam je da pređemo sa čulnog na duhovni doživljaj sveta, života, Vere i Crkve. Zbog toga nam je svima Hristos poručio: „Ne sudite da vam se ne sudi“! Nedavno je brat Nenad posla besedu Sv.Jovana Zlatoustog „Protiv anatemisanja“, u kojoj se napominje da je Hristos postradao za sve nas, zle i dobre pa čak i za svoje ubice za koje se molio na Krstu. On nas poučava da treba da imamo milosrđa prema svakome, da milošću njih i nas pridobijamo za Carstvo nebesko. Naročito je poučno njegovo tumačenje priča o milostivom Samarjaninu: „Gospod ni sveštenika, ni levita ne nazva blaženim, već onoga
koji, po učenju (judejskom) , bi odbačen od Judeja, to jest Samarjanina, tuđinca, koji u mnogo čemu na Boga huljaše, upravo njega jedinoga Gospod nazva
bližnjim, zato što se on pokaza milostiv.“
Sv. Jovan takođe ukazuje na ap. Pavla i „Himnu ljubavi“: „Ako znam sve
tajne i sve znanje, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, nšita sam… Ako jezike angelske govorim… i ako razdam sve imanje svoje, i
ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, nšita mi ne koristi… (up. 1. Kor. 1-7) . došavši Atinjanima i zatekavši ih sve u idolopoklonstvu, on ne poče da ih ukorava i da govori: vi ste bezbožnici i potpuni
nečastivci. On ne reče: vi sve smatrate za Boga, a jednoga Boga, Vladiku i
Tvorca svega, odbacujete. Nego šta učini? „Jer prolazeći“, kaza on, „i
posmatrajući vaše svetinje, nađoh i žrtvenik na kome je napisano: nepoznatome
Bogu. Onoga, dakle, Kojega ne poznajući poštujete, Toga vam ja propovedam“ (Del. ap. 17, 23) . O, divnoga li dela! O, očinskoga li srca! On pobožnima
nazva Jeline – idolopoklonike, bezbožnike. Zašto? Zato što oni, slično
pobožnima, savršavahu svoje bogosluženje, misleći i budući uvereni da time
poštuju Boga.
Na kraju, Sv. Jovan savetujue: „Ako, u priči o ludim devojkama, koje imahu
svetlu veru i čist život, Gospod sviju, videvši dela njihova, ne primi iste
na svadbu zbog nedostatka milosrđa (v. Mt. 25, 11) , kako onda da se mi, koji
u potpunoj nebrizi živimo i koji sa jednoplemenicima svojim nemilosrdno
postupamo, udostojimo spasenja? Zato vas savetujem, nemojte prenebreći ove
reči. Jeretička učenja, nesaglasna sa učenjem koje prihvatismo, treba
proklinjati i bezbožne dogmate obličiti, no ljude je neophodno na svaki način
štedeti i moliti se za njihovo spasenje.“
Pozdravlja te o.Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *