Kako da prepoznamo glas savesti?

Pitanje:
Kako da razlikujemo glas savesti, koji treba da slušamo (Lk.12, 58) od glasova onih (čije ime neću ni da spomenem) koji hoće da nas bace u očajanje i na koje ne treba da uopšte obraćamo pažnju (Ps.37, 14) ? unapred hvala Vladimir
Vladimir


Odgovor:
Svaki čovek ima Bogom dane, uređene po prirodi, jače ili slabije sposobnosti da razlikuje dobro od zla. U fizičkom smislu, čovek koji normalno razvija svoje sposobnosti smatra se zdravim i jakim, a u duhovnom, onaj koji razvija zdravoumlje (u našem narodu se još zove i zdrava pamet) , napreduje u poznanju stvari i razumevanju Božijih otkrovenja.
Kao i sve druge sposobnosti, i ova se razvija vežbanjem. Najpre dolazi odluka a potom želja. Kao što loš čovek u jednom trenutku svog života donese odluku da ide „prečim putem“, tj. da ne poštuje moralne zakone koji mu se čine suviše spori i mukotrpni, tako isto, nasuprot tome, čovek koji shvati da vrlina znači život a greh smrt, svim srcem poželi da bude zdrav. Potom ga sama ta želja vodi uz Božiju pomoć u željenom pravcu i razvija u njemu sposobnost za ljubav i vrlinu. Savest služi za to da nam govori u kom pravcu treba da idemo. Ne postoji čovek na svetu koji bi bio potpuno nesposoban da razlikuje dobro od zla. Svaki, pa i najgori čovek, ako hoće, može da pravi tu razliku, možda ne u svemu, u svim složenim situacijama ili iskušenjima, ali je svima dovoljno za početak da po njoj postupa uvek u onome što je već jasno. Jer, Hristos je rekao: „Da niste znali, nebi greha imali! “
Ako tako bude radio, ta spospbnost će se dalje razvijati u njemu do najtananijih i najkomplikovanijih odgovora, jer u duhovnom smislu nema granice našem usavršavanju. Hristos nam je zapovedio: „Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski! “
O.Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *