NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dela savremenih teologa » JERES EVOLUCIONIZMA

JERES EVOLUCIONIZMA

JERES EVOLUCIONIZMA

9. Umesto zaključka. Priča o grudvi snega

Zamislimo kako je neki dečak napravio grudvu od snega i bacio je u zid. Putanja leta grudve može biti lako izračunata za ma koje vreme. Ali realno grudva neće leteti beskonačno, kao što je moguće da se pretpostavi na osnovu jednačine njenog kretanja, već samo pre trenutka udara grudve o zid. Analogno razmišljajući, nije teško opisati kako „bi mogla“ da se kreće grudva pre trenutka u kojem ju je dečak bacio (produžavajući u mislima natrag u vremenu paraboličnu putanju kretanja tela, bačenog pod uglom prema horizontu). Formula lako omogućava da se to učini. Ali je očigledno da neće biti nikakvog fizičkog smisla u takvoj ekstrapolaciji, pošto još trenutak pre bacanja date grudve snega ona nije postojala: ona jednostavno još uvek nije bila napravljena.
Primer sa grudvom snega je sličaй našem odnosu prema vasioni, prema vidljivom svetu. Proučavajući njegove zakone, možemo da pravimo najverodostojnije i najubedljivije prognoze izračunavanja „putanje kretanja“. Ne treba samo smetnuti s uma da je prema Božijem Otkrivenju na putu kretanja naše grudvevasione Gospod postavio nekakav „zid“ koji označava kraj ovog sveta. Takav je kraj iza kojeg ovaj naš svet kao takav više neće postojati. I odmah Ne se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom (Mt. 24,29-30). Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći (Mt. 24,35).
Na sličan način, proučavajući astronomsku, geološku, paleontološku, arheološku i ostale nauke, mi svakako možemo fantazirati o tome kako je milione i milijarde godina „mogla“ u prošlosti da evoluira vasiona u pravcu današnjeg stanja koje vidimo. Ali ako smo verujući hrišćani, ne smemo da zaboravljamo da je postojalo stanje vasione o kojem istinito svedoči u evanđelskom stihu (Jn. 17,5) Sam Sin Božiji – Pre neю što svet postade.
U izvesnom trenutku – „u početku“, slično kao što je dečak napravio svoju grudvu snega, tako je i Svemogući Bog stvorio nebo i zemlju. Samo je Bog, kako uči sveta Pravoslavna Crkva, stvorio svet „ni iz čega“. I isto onoliko koliko je besmisleno istraživati putanju snežne grudve pre nego što ju je dečak napravio, isto toliko je nerazumno proučavati svet, njegove zakone i „hipotetičku evoluciju“ pre samog čina stvaranja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *