JEDINI ČOVEKOLJUBAC

 

JEDINI ČOVEKOLJUBAC
 
ZNAČAJNI SNOVI
 
Ima zbivanja u ljudskom životu koja ne podležu objašnjenju empirijske nauke. U takva zbivanja spadaju i snovi. Empirijska nauka našeg vremena, koja je zaista stekla velike zasluge na fizičkom planu, ne usuđuje se čak ni da pusti svoje pipke u zagonetnu oblast snova. Niti priznaje značaj snova niti ga odbacuje. Prosto, neće ili ne sme da se unese u mrak te tajne. Otuda klevetaju nauku svi oni koji se pozivaju na nauku kad govore, da su svi snovi pusta sujeverica.
Od pamtiveka ljudi su pridavali izvesnu pažnju snovima. Svuda po svetu, i na Istoku i na Zapadu, više u naše vreme na Istoku nego na Zapadu. Gle, čovek nerazvijen ili zapušten duhovno, ne ume da se koristi ni svojim budnim stanjem, kamo li će snovima. Nama su poznati mnogi snovi iz savremenog života, koji su se obistinili, bilo na neki dobitak ili gubitak, ili na pompu ili na zastrašivanje. Kao što i Jov govori Bogu: „Strašiš me snovima i prepadam se utvarim“ (Jov. 7, 14).
U Starom Zavetu su opisani nekoliki izvanredni i slikoviti snovi, kao: „Jakovljevo snoviđenje“ „nebesne lestvice“ (I Mojs. 28, 11-16); pa snovi Josifa, zbog kojih su ga braća omrzla i prodala u Misir (I Moj. 37, 7); pa snovi faraonovi, koje je Josif tumačio, a koji su se ticali sudbe Misira (I Moj. 41, 18-24); pa snovi cara Navuhodonosora, koje je Danilo tumačio (Dan. 2, 1), a koji su se ticali i lične sudbe toga cara i svih budućih carstava do Hrista, „Svetog nad svetima“, „Kamena odvaljena od gore“ (Dan. 2, 45). I svi ti snovi su se obistinili.
U Novom zavetu pak umnožili su se značajni snovi. Nije li prorok Joil prorekao, da će dolaskom Mesije „vaši starci sanjati sne, a mladići vaši viđati utvare“ (Joil 2, 28). Da ne govorimo o Pavlovim snovima. Samo na prve dve strane Matejevog Jevanđelja zapisana su četiri sna od prvoklasnog značaja za Devu Mariju i za Mladenca Isusa.
U prvom snu angel je razbio sumnju Josifovu u pogledu neočekivane trudnoće Devojke, poverene njegovoj zaštiti – pod imenom žene. Kada Josif pomisli, da tajno otpusti Mariju, „javi mu se u snu angel Gospodnji i reče: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga, pa će roditi sina, i nadjeni mu ime Isus“ (Mat. 1, 20-21). Angel naziva Josifa sinom Davidovim, da bi ga opomenuo na proroštva o Mesiji iz kolena Davidova. Drugim rečima: Znaj, da je čedo, začeto u Mariji, koja je i sama iz kolena Davidova obećani Mesija. U strahu i trepetu primio je Josif ovo saopštenje i poklonio se volji Gospodnjoj.
U drugome snu angel je javio Josifu, da car Irod hoće da pogubi Dete, zato veli: „ustani, uzmi dijete i mater njegovu pa biježi u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem“ (Matej, 2, 13). I Josif drvodelja, odmah posluša zapovesti nebesnog vesnika, i pobeže u daleku zemlju, u koju nikad nije mislio ići.
U trećem snu javi se angel Gospodnji Josifu u Misiru, i reče mu: „ustani, uzmi dete i mater njegovu, i idi u zemlju Izrailjevu, jer su izumrli koji su tražili život detinji“ (Matej 2, 19-20).
U prvom slučaju dakle spase Bog kroz snoviđenje Mariju, da ne ostane bez zaštitnika, a Josifa da ne ogreši svoju dušu. U drugom spase Bog mladenca od krvava mača Irodova opet kroz snoviđenje. U trećem slučaju spase sve troje na isti način od daljeg potucanja po zemlji tuđoj i neznabožnoj.
A četvrti san bi mudracima zvezdarima sa Istoka, u kome snu zapovedi im angel da se ne vraćaju Irodu u Jerusalim na povratku u svoju zemlju (Mat. 2, 12). I ovaj san bi od Boga radi spasenja mladenca Isusa od krvava mača Irodova kao i onaj drugi san Josifov, samo pre ovoga.
Svi ovi snovi ticali su se hitno i neposredno Hrista, zbog čega je i nausteno jevanđelistu da ih zapiše. A mnogi su izostavljeni. Više je nego verovatno, da su i mudraci zvezdari sanjali snove pre nego su krenuli na poklonjenje novom caru. Jer krenuti na daleki put bez nekog tajanstvenog jasnog ukazanja s neba, teško bi se dalo razumeti. Takvo ukazanje moralo je biti najpre kroz san, pa onda kroz zvezdu. I dan danas za narode velike Azije snovi i zvezde su najvažniji izvori poznanja tajni. Astrologija, horoskop i tumačenje snova i sada su kod njih u punom jeku. Strahotni pritisak ogromne ćutljive vasione na dušu misaonog čoveka bio bi još teži, da ga ne ublažavaju leteći rojevi zvezda. I mračni bezdan podsvesti ljudske bio bi hladni grob, da se iz njega ovda-onda ne jave svetlaci u vidu snoviđenja. Naravno da ima i fizioloških snova, koji su bez duhovnog značaja. Ali, kao i u svemu, ima snova odabranih, koji su od Boga. Naš hrišćanski narod veruje, da kad isto lice sanja isti san dva ili tri puta, ili kad dva ili tri lica sanjaju istovremeno isti san, takav san je istinit i mora se ispuniti. Ovaj drugi slučaj morao se desiti istočnim zvezdarima.
Živeći daleko jedan od drugog oni su istovremeno imali isto snoviđenje. I to snoviđenje moralo je biti jasno i tačno kao i kod Josifa. Angel Gospodnji na snu im je sve rekao: i da se rodio novi car, i da je car judejski, i da će im se javiti neobična zvezda, koja će ih voditi do mesta njegovog rođenja. I oni su radosno krenuli na neznani put s bogatim darovima. A to što su poneli sobom i darove dokazuje, da su oni bili od Boga potpuno uvereni, da se takav car zaista rodio, i da će ga oni naći. I od toga puta ništa ih nije moglo zadržati.
Kada se zvezda najzad zaustavila nad pećinom, oni su se spustili u tu pećinu, pozdravili svetu Devu – Mater i poklonili se novom Caru. Prenesene darove crkva tumači simbolično: zlato caru, tamnjan proroku, a izmirnu svešteniku (ili pokojniku) (Mat. 2, 9-11).
I tako prvi poklonici Hristu Spasu bili su prosti pastiri, a drugi mudraci – zvezdari. Jer On se rodio radi spasenja sviju, i prostih i učenih. Jer On nije samo Sirotoljubac niti Bogatoljubac, nego Čovekoljubac.
Time je završeno proslavljanje prvog rođendana Boga – Logosa. Da se posle kroz vekove proslavljanje Njegovog Roždestva raširi po vascelom svetu, od Istoka sunca do Zapada, i od Severa do Juga.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *