JEDINI ČOVEKOLJUBAC

 

JEDINI ČOVEKOLJUBAC
 
ISPUNI SE VREME
 
Božja mera vremena ne slaže se sa ljudskom, niti Božji časovnik sa časovnikom čovečijim. Božji časovnik niti zaostaje niti brza, dok čovečji čas zaostaje čas brza.
U dobru ljudi bi hteli da se odloži promena, a u nevolji da se ubrza. Kada su Judejci u ropstvu Vavilonskom držali, naučeni od lažnih proroka i vračara, da će se ubrzo osloboditi od ropstva i povratiti doma, prorok Jeremija im poručuje iz Jerusalima: „Ovako veli Gospod: Gradite kuće i sjedite u njima, sadite vrtove i jedite rod njihov; ženite se i rađajte sinove i kćeri; i sinove svoje ženite i kćeri svoje udajte, neka rađaju sinove i kćeri, množite se tu i ne umanjujte se. I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovu biće vama dobro… jer ovako veli Gospod: kad se ispuni u Vavilonu sedamdeset godina pohodiću vas… i vratiti na ovo mjesto“ (Jerem. 29, 4-10). Tako je i veliki prorok Danilo objavio svom nestrpljivom narodu, koji je u muci navijao svoj sat napred i napred, da bi mu se muke skratile i obećani Mesija Spasitelj što pre stigao, po Božjem satu ima da prođe Sedamdeset sedmina, pa da se javi „Sveti nad svetima“ (Danilo 9, 24). Apostol Petar ukoreva one koji zbog dugog čekanja posumnjaju u Božje obećanje, pa kaže: „Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni“ (II Pet. 3, 9). Naučen od Svetoga Pisma i posle dugog iskustva, srpski narod je i stvorio poslovicu: „Bog zna vreme svemu“.
Posle dvoboja i pobede nad Satanom vrati se Isus u sili duhovnoj i pođe uz Jordan, da se još jedanput vidi sa svojim milim Pretečom i Krstiteljem Jovanom, poslednji put u ovome svetu. I reče mu i proreče; reče mu, da je on, Jovan, svoju proročku ulogu dobro odigrao, i proreče mu, da će ga Irod „Lisica“ ubrzo uhapsiti (Luka 13, 32). Morao je biti vidljiv rastanak onih, koji su se još u utrobama svojih matera zavoleli. Tom prilikom odvojiše se dva Jovanova učenika, Andrej i još jedan, i pođoše za Isusom (Jov. 1, 37). I kada pređoše u Galileju, saznade Isus da je Jovan zaista uhapšen. Pa kada zamukoše usta strašnoga lava pustinjskog, tada Isus otvori svoja usta i reče im: „Ispuni se vrijeme i približi se carstvo Božje“ (Marko 1, 15). Nebesni časovnik izbio je tačno vreme kada Sin Božji trebaše da otvori svoja usta. Što reče, da se ispuni vreme, time opravda sve proroke, koji su proricali Njegovo vreme; a što reče, da se približi carstvo Božje, time objavi dolazak Cara, koji donosi sobom Carstvo Božje. „Pokajte se“, ponavlja On reč velikog Jovana, da i njega opravda, – „i vjerujte jevanđelje“ (Mark. 1, 15), ponavlja On ovu reč jevanđelja, koju je pre 30 godina angel rekao pastirima Vitlejemskim na Njegov prvi rođendan, da time opravda i svoga angela. I onda i sada jevanđelje je značilo Radosnu Vest rodu čovečijem.
Tada poče Isus pribirati učenike k sebi, ne od velikaša svetskih nego od ribara, prostih i siromašnih kao što behu i pastiri Vitlejemski. I videvši Andreju i Simona (Petra) brata mu, gde bacaju mreže u jezero, reče im: hajdete za mnom; pustite druge neka love ribu, ja ću vas učiniti lovcima ljudi. I oni očas ostaviše svoje mreže i pođoše za Njim. Malo dalje vide druga dva brata, Jakova i Jovana, gde sa svojim ocem Zavedejem krpe svoje poderane mreže (Mat. 4, 18). Pozva i njih i oni očas ostaviše i mreže i svog oca i pođoše za njim (Mat. 4, 27-22). Kao da ih je očarao svojim neobičnim pogledom i neobičnim glasom! Kako da se ovo ne nazove prvim čudom Hristovim?
U pratnji četiri svoja učenika poče Isus učiti narod po zbornicama. I Narod bi zadovoljan Njegovim rečima, jer „On ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici“ (Mark. 1, 22). Još većma bi narod zadovoljan od Njegovih čudesnih dela. Jednoga dana On isceli čoveka posednutog demonom. I to se brzo razglasi. Drugoga dana On isceli nekoliko bolesnika od raznih bolesti. I narod navali na NJ sa svojim bolesnicima; i On odmah isceli sve. Trećega dana toliko se naroda sabra oko Njega, da mu ne beše lako javiti se na ulici. Tada, sa Jovanom i Jakovom, požuri kući Simona Petra, čija tašta ležaše od groznice. Isus je uze za ruku i groznica je očas pusti. I žena se diže i služaše im. A kad sunce zađe i bi veče, donesoše pred Njega „sve bolesne i bijesne“, (Mat. 8, 14-16), i On ih otpusti kući zdrave. „I sav grad beše se sabrao pred vratima, da ne mogaše ući u grad nego boravi u polju, i pustim mestima, ali narod hitaše k Njemu i tamo. I ode glas o Njemu po svoj Galileji i Siriji čak do mora (Mat. 4, 24). Kao prohladan vetar na teškoj žegi. Kao presahli izvor kad odjednom nabuja, pa jurne voda po suhom koritu rečnom i napuni ga sve do ušća reke. I pojure svi žedni da piju, a prljavi da se okupaju. I kao što niko ne može napraviti granicu vetru i vodi, tako ni ljubavi Hrista Čovekoljupca.
A Simon Petar potrča k Njemu u pustinju i reče: „Traže te svi“ (Mark. 4, 36-37)! Neuki traže nauku, bolesni zdravlje, ožalošćeni utehu, omrznuti ljubav, uplašeni hrabrost, osamljeni prijatelja, samrtnici život. I svi nalaze sve to jedino u Isusu Čovekoljupcu. Svi Ga tražili onda; svi Ga traže i danas. A nalaze Ga oni koji se pokajanjem očiste i poveruju u Njegovo Jevanđelje. I dokle je sveta i vremena ponavljaće narodi s uzdisajem reč Simonovu Isusu: Traže te svi!
A Isus nađe Filipa iz Vitsaide i pozva ga: hajde za mnom (Jov. 1, 43). I Filip ostavi sve i pođe. Odmah zatim nađe Filip svoga druga Natanaila i reče mu sve za Isusa iz Nazareta kao očekivanog i prispelog Mesiju. Na to mu Natanail s nevericom i s podsmehom reče:
– Iz Nazareta može li biti što dobro? Filip njemu:
– Dođi i vidi.
A Isus čim vide Natanaila pozdravi ga ovako:
– Evo pravog Izrailjca, u kome nema lukavstva. Začuđen ovakvim pozdravom, upita Natanail, kako on
njega poznaje (Jov. 1, 45-51). A kad mu Isus reče, da ga je on video pod smokvom pre nego ga je Filip pozvao, Natanail bi sasvim pobeđen. Naravno video ga je na daljini svojim svevidećim duhom, a ne telesnim očima.
Čuvši to Natanail, u njemu se sve prevrnu; iščeze svaka sumnja, i on povika:
– Ravi, ti si Sin Božji, ti si car Izrailjev.
– Ti poverova zato što ja prozreh i videh te pod smokvom. Videćeš više od toga, o, Natanaile! Jer zaista, zaista vam kažem otsele ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i slaze k Sinu Čovečijem.
Nebo se otvorilo nad Isusom na Jordanu, i angelske sile lebdele su nad njim. I sada su nebesa bila otvorena i angelske vojske pratile su Ga kao svoga Cara, slušajući svaku Njegovu reč i gledajući svako Njegovo delo s ushićenjem i trepetom. To će od sada i Njegovi učenici videti, i radovati se zajedno s angelima.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *