NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » IZNAD ISTOKA I ZAPADA

IZNAD ISTOKA I ZAPADA

 

IZNAD ISTOKA I ZAPADA
 
Rasuđivanje drugo
BALKANSKI HRISTOS
 
Balkanski Hristos je isto što i jerusalimski, što i sinajski, i što nekada i evropski. Jer je On jedan.
Balkanski Hristos to je Hristos na Balkanu, u balkanskoj drami života, u balkanskom odelu, u balkanskoj pesmi i simbolici, u balkanskim uzdasima i suzama u krvavim grobovima, u balkanskom vaskrsenju.
On je oličen u svim svetim balkanskim:
u blagočestivim carevima, blagovernim caricama i bogonosnim patrijarsima i sveštenicima;
u svetogorskim prepodobnim i plačnim monasima, isposnicima, molčalnicima, pešternicima, duhovnicima i čudotvorcima;
u vizantijskim carevima i vojvodama koji braniše Carigrad i Jerusalim od muslimana;
u srpskim županima, kraljevima, kneževima i despotima, koji braniše krst časni, tj. veru pravu, veru pravoslavnu i od muslimana i od Mongola i od Latina jeretika;
u mučenicima pod krunom, u mučenicima seljacima i zanatlijama, u mučenicima pod omoforom arhijerejskim i pod epitrahiljom jerejskim, u mučenicima pod dolamom vojvodskom i pod rizom monaškom;
u mučenici Zlati i mnogim mučenicama devojkama kroz vekove i vekove,
u mučeniku Đorđu Kratovcu, kujundžiji, i mnogim mučenicima zanatlijama kroz vekove i vekove;
u mučeniku patrijarhu Gavrilu pećkom, u mučeniku đakonu Avakumu, igumanu Pajsiju trnovskom i igumanu Atanasiju svetonikoljskom, na kolac nabijenim na Kalemegdanu, i u prepodobno-mučenicima Agie Lavre na Peloponezu, i ostalim bezbrojnim kroz vekove i vekove;
u prepodobno-mučenicima svetogorskim, koje blaženi Akakije blagosilja na podvig mučeništva, i u prepodobno-mučenicima svetogorskim, koji biše pobijeni i živi streljani od latina jeretika, i u mučenicima starozagorskim, i ostalim mnogim kroz vekove i vekove;
u prepodobnim ocima i materama našim: svetoj Paraskevi, Evgeniji carici, Efimiji i drugim, i u svetom Prohoru, Gavrilu, Jovanu, Joakimu, Klimentu, Naumu, Nektariju, Joasafu, Vasiliju Ostroškom, Petru Koriškom, Janićiju Devičkom, i ostalim bezbrojnim kroz vekove i vekove;
u samomučenicima pešternicima balkanskim u pešterama Pećkim, Crnogorskim, Ohridskim, Albanskim, Peloponeskim, Trnavskim, Studeničkim, Moravskim, kroz vekove i vekove;
u sveštenomučeniku ravnoapostolskom Kozmi Albanskom i u bezbrojnim mučenicima primorskim, dalmatinskim i bosanskim koji postradaše od latinskih jeretika, u tamnicama dubrovačkim istrunuše ili otrovani biše Hrista radi, kroz vekove i vekove. Treba li da stanemo? Tek smo započeli nabrajanje. Ko će sve imenovati? Ko li sve izbrojati? To su vojske od mučenika i mučenica od iza Soluna do preko Dunava i od mora Sinjega do Crnoga. Mnogomilione vojske svetih duša pravoslavnih, koji ne može smestiti nikakav zemaljski kalendar i koje su beležene samo u kalendar nebeski, u Knjigu života večnoga.
Svi su oni porugani i popljuvani i bijeni od neprijatelja časnog Krsta, kao Hristos od Jevreja. Svi su sa svojim krstom na svoju Golgotu pošli, sa trnovim vencem na glavi i sa mržnjom odasvuda, kao u trnje odeveni, odgurnuti od sveta kroz kapiju smrti kao poslednji, a prihvaćeni s one strane blagom rukom Hristovom kao prvi.
Vaistinu, poslednji s ove strane kapije smrti a prvi s one strane.
Za Hristovo ime postradali su od Istoka do Zapada, u Hristovo ime pobedili su i Istok i Zapad. – Istok u licu turskog Islama i mongolskog mnogoboštva, Zapad u licu jeretičkog papizma.
Na gubilištu oni su se osećali viši od svojih dželata: pred istočnim dželatima iznad Istoka a pred zapadnim dželatima iznad Zapada. Niko od njih nije pružio svoje misli prema zemljopisu, da bi rekao: mi smo između Istoka i Zapada. Nego su svi uzdizali svoje misli i svoja srca uspravno k nebesima, ka večnoj istini, za koju su stradali. I celim duhom svojim i svom dušom svojom stajali su iznad – iznad Istoka i Zapada.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *