IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O ISPOVESTI
 
DUHOVNO RUKOVODSTVO
 
U nekoliko reči smo naveli uputstva za to kako duhovnik u pokajnicima treba da izaziva raspoloženje duše, raspoloženje pokajanja, vere i nade uz koje ispovest postaje plodna. Ali, to je malo: primetivši da sveštenika boli duša za njegovu decu, ona će uporno očekivati od njega i uputstva za rukovođenje u ispravljanju sopstvenog života. Ovakav je uopšte prvi zahtev probuđene savesti. Judejci su pitali Preteču šta da rade kako bi ušli u Carstvo Božije; o istom ovom, o večnom životu pita i bogati mladić, i neki zakonik, koji je pristupio Isusu; pita i 3000 svedoka silaska Svetog Duha na apostole.
Rusi ne idu u obitelji kod staraca radi bilo čega drugog osim radi toga da ih upitaju za smernice puta u Carstvo Nebesko; susrećući o.Jovana Kronštatskog na železničkim stanicama, u crkvi, na ulici, ljudi su ga hvatali za rasu s molbom: „Oče, nauči me da ne psujem, nauči me da se ne svađam sa ženom; reci mi da li da idem u manastir ili da se ženim.“ Na ovakva neočekivana pitanja u gomili ljudi koji su se tiskali teško je da bilo šta odgovori i iskusan duhovnik, ali naši duhovni oci osećaju još veću teškoću i na ispovesti, čak i na onoj koja se odvija bez žurbe, zato što većina nema duhovnog iskustva, a nisu se potrudili da ga preuzmu od sv.otaca Crkve, a u duhovnoj školi tome nije mogao da ih nauči civilni učitelj, koji više voli da ne bude služtelj Crkve, već titularni savetnik i koji razmišlja samo o tome kako da od školskog predmeta, koji mu se ogadio još u detinjstvu, pređe na civilnu istoriju ili barem na latinski jezik.
A šta treba da čitam da bih stekao duhovnu mudrost? Čitaj mnogo, ali znaj da je ipak glavno sredstvo poučavanja pažnja prema sebi, provera života sopstvene duše, molitva sa sveštenim strahom i samilosno i puno ljubavi posmatranje duša koje te okružuju, tvoje pastve, tvoje porodice, tvojih poznanika.
I šta onda da čitaš? Čitaj pre svega Bibliju, istovremeno iz 1) zakona i careva, 2) proroka i Premudrosti, 3) iz Novog Zaveta. Čitaj svakodnevno, makar po pola sata. Ako se primoraš da dva puta na taj način prođeš Bibliju, dalje ćeš već ponovo čitati zato što sam želiš; onaj ko je tri puta pročitao sv. Bibliju čak i nehotice postaje religiozni filosof i moralni učitelj.
Uostalom, ovo je uglavnom važno za opšti duhovni razvoj sveštenika, a za neposredno rukovođenje pokajnicima postoje otačka dela. Ali, kad ih se prihvataš, savetujem ti da pre svega usvojiš ključ za razumevanje duhovnog života, odnosno da pažljivo i verovatno, ne jednom pročitaš knjigu „Put ka spasenju“ preosvećenog Teofana Zatvornika († 1894.), a zatim uzmi Prolog. Ipak, nemoj ga čitati od reda, već ako treba uskoro da pristupiš ispovesti traži po naslovu članke koji odgovaraju ljudskim nemoćima i strastima i koje uče borbi s njima; oni su navedeni na kraju ove knjige.
Pre svega se ukazuje na glavni značaj Prologa za savete onima koji se kaju, kao prvo, zato što ova knjiga postoji u većini crkava, izuzev nedavno sagrađenih, a uglavnom ova knjiga, kao još „Limonarijum“ Sofronija Jerusalimskog, ili „Livada duhovna“ Jovana Mosha, ili još slični zbornici „priča o ocima, dostojnim sećanja“, izlaže pravila pobožnosti u pričama, kao što to čini i Spasitelj, ili u događajima iz života pravednika, koji se mnogo lakše primaju nego direktne pouke, i duže se pamte – većinom celog života. Navešću makar jedan primer: monah koji se dugo borio protiv iskušenja posredstvom teških podviga iznemogao je duhom i počeo je da moli Boga da olakša životni krst koji mu je dat: „Zar je za mene nemoguće da dođem do Carstva Nebeskog i duhovnog savršenstva uz pomoć lakšeg krsta?“ Javio mu se Anđeo i uveo ga je u veliku sobu, na čijim zidovima su visili mnogi raznovrsni krstovi: teški gvozdeni i lakši drveni; među jednima i drugima bilo je veoma velikih krstova, manjih i sasvim malih. „Gospod je uslišio tvoju molitvu,“ reče Anđeo, „i dozvolio je da sam izabereš sebi krst.“ „Hoće li oprostiti Bog,“ rekao je otšelnik, „što ja, ispunjen dugogodišnjom borbom sad uzimam evo ovaj najmanji, drveni krstić?“ Anđeo mu tada reče: „Upravo to je krst koji si nosio do danas i za koji si smatrao da ti je težak, svi ostali krstovi su neuporedivo teži.“ Tad monah shvati svoju nerazumnost i prinese pokajanje, spoznavši da Gospod nikad ne stavlja na ljude breme koje ne mogu da nose, samo hrišćanin treba da ga prihvata s pokornošću i da se moli za blagodatnu pomoć.
Ukoliko duhovnik usvoji sadržaj ovakvih kazivanja po Prologu i ako bude stalno čitao makar ovu i nekoliko sličnih knjiga, naučiće se da veoma temeljno rukovodi hrišćanima u borbi s grehovima i strastima. Ali, postoji čitava biblioteka ovakvih duhovnik lekova. Takva je pre svega svetootačka hrestomatija u pet tomova, koja se zove „Dobrotoljublje“, koju je prikupio isti ovaj preosvećeni Teofan Otšelnik. Ovi tomovi se mogu nabaviti i pojedinačno, a posebno su korisna prva dva, u kojima su sabrana dela najvećih podvižnika: Antonija, Pahomija, Isaije i dr. Jedna od najrazrađenijih tema kod otaca je učenje o osam glavnih strasti ljudskog srca i o borbi s njima. Ako nemate mogućnosti da sada kupite „Dobrotoljublje“, isti ovi oci su u prodaji postojali ponaosob. Posebno je korisna knjiga prepodobnih Jovana i Varsanufija, koja se sadrži u dva izdanja „Odgovori“ na pitanja monaha o predmetima pobožnosti, takođe „Lestvica“ Jovana, igumana Sinajske gore, u kojoj postoji i posebna beseda ili poslanica „Pastiru“.
Od savremenih dela postoje „Pouke svešteniku prilikom vršenja tajne ispovesti“ arhiepiskopa Kostromskog Platona, koja je napisana pre 60 godina, ali je ova pouka prilično formalna i sholastička. Praktičnija i primerenija su „Pitanja pokajniku“ mitropolita Jone, egzarha Gruzije, koja su postojala u rukopisu kod mnogih manastirskih duhovnika i kasnije su se verovatno štampala.
Uostalom, duhovnik ne treba toliko da se brine o tome da ima potpuno gotov štampani materijal za rukovođenje ispovešću, koliko za to da potpuno pogruzi svoju pažnju u oblast duševne patologije i terapije, koju su otkrili sveti podvižnici. Tada će na nju primeniti i sopstvenu delatnost, koristiće iskustvo otaca svesno i primenjujući ga upravo na ona stanja duše koja mu parohijani budu otkrivali na ispovesti i uopšte u duhovnoj besedi.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.