IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
ZNAČAJ MOLITVE ZA PASTIRA
 
Najviši stepen molitvenog dara i sredstva za njegovo sticanje
 
Najviši stepen molitve je molitva osećanja, kad onaj ko se moli sam živo oseća ili potpuno doživljava sve što se sadrži u molitvi – kad prilikom slavoslovlja Boga njegovo srce gori od radosti; kad se prilikom sećanja na jevanđeljske događaje, umilenjem zbog Hrista, tugom zbog grehovne okorelosti ljudi, a posebno prilikom čitanja molitava koje sadrže molbe ili ispovest grehova, njegovo srce svom punotom izliva u rečima koje izgovara, koje su istovremeno na neki način i njegovo sopstveno delo. Pre svega čovek treba da se pazi da se ne ugleda na zapadne učitelje, koji dopuštaju veliki intenzitet samog osećanja, o čemu su tako mnogo govorili tamošnji duhovni pisci-sentimentalisti. Pravoslavni bogoslovi-askete se s velikim neodobravanjem odnose na njihove poglede. Oni ispravno tvrde da je čoveku data neposredna vlast i nad delovanjem volje i nad pažnjom uma, ali ne i nad osećanjima srca, koju dobija samo u najvišim stepenima duhovnog života, a ako neko umisli da je ima u običnom prirodnom stanju, on je u zabludi, smatrajući fizičke osećaje duhovnim osećanjima. Zaista, ako je za čoveka nedostupno da odmah po samoj želji bude prožet umilenjem ili strahom, nervozne prirode bez poteškoća mogu da stvore u sebi telesne osećaje, koji obično prate navedena osećanja i da umisle da su navodno dostigle željena raspoloženja. Ovakva samoobmana neminovno vodi u prelest ili u duhovnu samoprevaru, čije ukorenjivanje podvižnika potčinjava duhu besne umišljenosti i vlasti neprijatelja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.