IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
ZNAČAJ MOLITVE ZA PASTIRA
 
Tačnost
 
U prvim koracima moralnog usavršavanja podvižnik ima samo želju da se moli, što i čini voljnu molitvu. Na ovom nivou se početnik, nemajući u svom srcu molitveno raspoloženje, čak ni bogatstvo duhovnih pomisli i religioznih predstava u umu, trudi da se vežba i u spoljašnjem ispravnom obavljanju molitvenog pravila. U ovom slučaju treba da počne od dužnosti koja važi za svakog hrišćanina uopšte, dužnosti da pročita određene molitve ujutru i uveče, da obavezno prisustvuje crkvenom bogosluženju, bez obzira na dosadu i umor; upravo ovde se pojavljuje potreba za samoprinudom o kojoj smo govorili. Sveštenika crkveni ustav obavezuje da uoči svake liturgije koju služi iščita još posebne kanone i akatist, a ujutru – pravilo pred Pričešće. Evo ove obaveze pastir nipošto ne sme da umanjuje, već pre treba da ih proširi dodavanjem kanona, akatista i molitava koje nisu obavezne, ali se nude u pravilniku za one koji to žele.
Neka se sveštenik ne pravda da nema vremena – molitva je njegov najvažniji posao – ni unutrašnjom hladnoćom ili rasejanošću: tačnost u obavljanju pravila je najbolje i neizbežno sredstvo protiv njih; neka ne sluša pomisli lenjosti i samosažaljenja. Što više pastir bude sebi popuštao skraćujući određena pravila, tim više će ga opterećivati njihovo obavljanje. Poznato je da bogosluženje, tim više opterećuje sveštenike što ga oni brže obavljaju i da ih primorava da se smatraju mučenicima. Da bi se pastiri izbavili od ove težine treba jednom i zauvek da usvoje gledanje na parohijsku praksu ne kao na predmete koji se mogu menjati i usklađivati sa sopstvenim raspoloženjem, već nasuprot tome, kao na normu kojoj čovek treba da potčinjava svoje raspoloženje, ne popuštajući ni pred lenjošću, ni pred nerazumevanjem, ni pred gordim pomislima o svom navodnom prevashodstvu. U tome se sastoji prvi stepen molitvenog podviga – voljne molitve. Ali, protiv njega su mogući protivargumenti.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.