IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
ZNAČAJ MOLITVE ZA PASTIRA
 
Suprotstavljanje glavnoj strasti
 
A koja su sredstva za sam začetak dara molitve? Ljudi se obično žale na bezosećajnost i rasejanost kao na glavnu prepreku za molitvu. Zato je pre svega potrebna borba s uzrocima od kojih proističu ova nepoželjna svojstva. Ovi uzroci su dvojaki. Kao prvo, raspoloženje puno brige, naročito kad je sjedinjeno sa saglasnošću uma, koji ove ili one brige priznaje za glavne u životu i koje na molitvu, na usredsređenost u Bogu gleda kao na drugostepenu stvar u odnosu na samousavršavanje u naukama i umetnostima ili dostizanju ciljeva zemaljskog uređenja. Ako u čovekovoj duši postoji neka isprazna pomisao koja obuzima njegovu pažnju i energiju, on biva nesposoban za molitvu. Druga prepreka za molitveno raspoloženje je nepobeđena čulna ili druga prestupna strast. Kad rđava, pohotna želja nesmetano vlada čovekom, on nije u stanju da se moli. Duh Božji je odstupio od Saula kad se kod ovog formirao prestupan zavidljiv odnos prema Davidu. Za borbu s navedenim preprekama za molitvu čovek pre svega treba da se učvrsti u ubeđenju da je uznošenje duha ka Bogu, molitva, glavno u životu, a sve ostalo je drugostepeno. Dok čovek ne stekne svesno ubeđenje da je čuvanje srca, usredsređenost na Boga – glavna stvar u životu, nikada se neće usavršavati u molitvi. Gore navedena i dalja ukazivanja pastiru Crkve mogu služiti radi poželjnog odnosa prema molitvenom podvigu. Ali, uverivši se svim srcem u životni značaj ovog podviga on mora imati na umu da dok hrišćanin kojeg muči čulna ili druga strast, ne omrzne ovu strast i dok ne stupi s njom u borbu neće steći dar molitve.
Isto tako, i kad je u pitanju rasejanost, kojoj čak mogu biti strane grube strasti, delatnik molitvenog podviga treba da stupi u silnu borbu, skrećući svoju misao od svih spoljašnjih utisaka i zauzdavajući svoju uobrazilju, i da obavlja molitveni podvig od najnižih stupnjeva do najviših.
Učitelji pobožnosti razlikuju tri oblika molitve: molitvu volje, molitvu uma i molitvu srca, osećanja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.