IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
OSNOVNA NAČELA PRAVOSLAVNOG PASTIRSTVA
 
Podela nauke
 
Samo se po sebi podrazumeva da je osećanje moralnog života pastve u sebi blagodatni dar Božji, ali usvajanje, održavanje i razvoj ovog dara u znatnom stepenu zavise i od prirodne čistote i napetosti duhovnih stremljenja podvižnika. Međutim, nije dovoljno da on u svojoj duši ima blagodatni dar, treba i drugima da ga daje s razumnom mudrošću. Crkva je odredila glavne oblike pastirskog odnosa prema narodu; to su tajne, propoved itd. Kroz njih se vernicima daju i darovi blagodati Božije i pastirsko nadahnuće i raspoloženje. Prirodno je da ovi odnosi treba da budu detaljno proučeni u pastirskoj nauci upravo sa strane moralnog i ličnog uticaja pastira na mirjane.
Dakle, pastirsko bogoslovlje po svom predmetu treba da se deli na dva dela, od kojih će u prvom biti reči o pastiru, a u drugom – o njegovoj delatnosti ili o pastirstvu. I jedan i drugi deo se sa svoje strane dele na posebne delove, jer se i u unutrašnjem životu pastira, i u njegovoj pastirskoj delatnosti dejstvo blagodati Božije sjedinjuje sa sopstvenim naporima njegove volje; stoga se i jedan i drugi deo nauke proučavaju: 1) s blagodatne strane, kao opis Božanskih dejstava u duši pastira i u njegovom delanju, i 2) s ljudske strane, kao rukovodstvo pastira za samostalno ostvarenje podvižništva i pastirstva.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.