IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
OSNOVNA NAČELA PRAVOSLAVNOG PASTIRSTVA
 
Prednosti pastirskog uticaja u odnosu na moralni uticaj prirodnih ljudi
 
Ali, da li u smislu blagodatnih crkvenih ovlašćenja obavezno treba podrazumevati samo poslaništvo? Zaista, ukazuje se na to da snažan moralni uticaj na okolinu u različitim oblastima života mogu imati i ljudi koji nisu dobili blagodatne darove, ali se odlikuju nekim prirodnim talentima, na primer, pedagozi, roditelji pa čak i pojedini, vrlinski ljudi sa strane. Na ovo treba reći da nijedan blagodatni dar ne biva bez nečeg odgovarajućeg u ljudskoj duši. Ovo nešto odgovarajuće postoji i kad je u pitanju dar sveštenstva. Sami nazivi za sveštenika – pastir, duhovni otac, preuzeti su iz oblasti svakodnevne prakse: pastir – čuvar stada, duhovni otac – otac porodice; osobine koje se od njih zahtevaju, očigledno treba da budu svojstvene i njemu u najuzvišenijem smislu. Ovakve prirodne osobine koje u izvesnom smislu uslovljavaju uticaj na sredinu, naravno poseduje svaki čovek, i porodičan čovek, i pedagog, i naučnik, i svaki drugi: svaki od njih na ovaj ili onaj način utiče na okolinu, pri čemu je ovaj uticaj, kao uticaj koji se zasniva na samoj njihovoj prirodi ili prizvanju, stalni, neprolazni, ali zato i vrlo ograničen. On se ograničava ili sa spoljašnje strane – krugom lica na koja se odnosi, na primer, kod porodičnog čoveka, čiji uticaj ne prelazi van granica porodice, ili s unutrašnje strane, krugom moralnih osobina ili ideja koje se prenose sredini, na primer, pedagozi mogu biti i vrlo uticajni u oblasti nastavnih predmeta koje predaju u školi, ali u svakodnevnim odnosima prema ljudima sa strane mogu biti zatvoreni, nedruštveni, čak i u svojoj oblasti – u učionici, njihov uticaj se može ograničavati samo uskom sferom školskog posla, van kojeg ne moraju imati nikakvog značaja za svoje učenike. Šira je oblast uticaja ljudi koji se mogu nazvati filosofima svakodnevnog života, ali su i oni ograničeni krugom ideja, koje sprovode u društveni život, na primer, ljubavi prema obrazovanju, izbegavanju klasnih predrasuda i t.sl. A ljude koji bi imali uticaja u svim stranama moralnog života, a da su bez blagodatnog dara, nismo sretali, a nećemo ni sresti. Dakle, navedene pojave prirodnog moralnog poučnog talenta ne opovrgavaju i ne otklanjaju potrebu za posebnim, blagodatnim darom za pastira, koji je otac i učitelj svih.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.