ISTORIJA SRPSKE CRKVE

 

ISTORIJA SRPSKE CRKVE
 

 
Pokrštavanje Slovena
 
Vizantija se dopirala u VI, VII i VIII veku do Dunava i Save, preko tih reka bila je država Avara. Ona je obuhvatala celu Panoniju i u njoj je bilo mnogo Slovena. Avarsku državu srušio je Karlo Veliki, ali je upravu nad pokorenim zemljama bio poverio nacionalnim kneževima. Posle smrti Karlove njegova se država raspala na tri dela. Severni deo obrazovao je nemačku državu i panonski Sloveni potpadoše pod Nemce, ali kako je Panonija bila na periferiji nove države na nju nisu toliko obraćali pažnju.
Nacionalni kneževi pokorenih narodnosti iskoristiše tu priliku te se proglase samostalnim. Na severnom kraju Panonije, preko Dunava oko reke Morave, (Čehoslovačka) postojala je u to vreme kneževina Moravska. Ona se beše oslobodila franačkog (nemačkog) ropstva 855. ali njoj je grozila opasnost od Nemaca. I kako neznaboštvo nije moglo zadovoljiti duhove, te se vera morala menjati, to knez moravski Rastislav bojeći se Nemaca i rimskoga kulta čiji su apostoli bili takođe Nemci, dođe na misao da se obrati Carigradu, te da tamo potraži i politički oslonac u borbi protiv Nemaca. Izgleda da se u Moravskoj znalo da na Balkanu ima dosta Slovena, da je patrijarh bio Slovenin, da je bilo mnogo kaluđera Slovena, te se reše da pošalju za propovednike Hrišćanstva ljude koji znaju slovenski jezik i koji će na slovenskom jeziku propovedati. Ta molba bila je veoma prijatna caru Mihajlu; njemu je, izgleda, polaskalo što se iz tako daleke zemlje njemu obraćaju, te pozove odmah patrijarha Fotija i zapita ga da li ima on takvih ljudi? Fotije je znao za svoga bibliotekara Konstantina da zna slovenski i tako se stvar srećno svrši a izaslanstvo se vrati u Moravsku sa obećanjem da će slovenski apostoli za godinu dana prevesti sve potrebne knjige i službu i doći da otpočnu rad.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Stevan Drašković

    Dobar dan,
    Može li se ovo knjiga kupiti i gde ?
    Pozdrav
    Stevan Drašković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *