NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » ISTORIJA SRPSKE CRKVE

ISTORIJA SRPSKE CRKVE

 

ISTORIJA SRPSKE CRKVE
 

 
Kulturne prilike u novoj postojbini
 
Centre svetske civilizacije onoga doba predstavljali su Carigrad i Rim. Civilizacija je pak bila u znaku Hrišćanstva. Istok je bio napredniji od Zapada, usled toga davao je i ton religioznom životu. Ali i Zapad nije izostajao, on je svakim stolećem toliko napredovao da se u IX veku osećao prema Istoku ne samo ravnopravnim, nego i u nadmoćnosti, a u XI veku se potpuno odvojio od svoje matice i osnovao Rimokatoličku crkvu (1054). I Istok i Zapad imali su svoju kulturu koja je visoko stajala. Oni su imali bogatu književnost, filosofiju, pravo, umetnost.
Usled toga svi divlji narodi koji su i uspeli da vojnički pobede bilo Istok, bilo Zapad, u toku kraćeg ili dužeg vremena, pod uticajem razvijene grčko-rimske kulture, podlegali su tom jakom kulturnom uticaju te se i pretapali na istoku u Grke a na zapadu u Romane.
Šta je bilo sa Slovenima? I oni su došli kao i svi drugi divlji narodi bez ikakve više kulture. Oni su živeli primitivno (patrijarhalno) u plemenima, te nisu zadugo stvorili ni državu, dok su je svi ostali divlji narodi: Huni, Avari, Bugari. lako stvorili. Ako tome dodamo da je neznaboštvo odavno bilo preživelo u krajevima gde su došli naši Sloveni, i da je u novoj postojbini život bio uređen u duhu Hrišćanske vere, biće nam razumljiv položaj Slovena idolopoklonika, koji su se još uvek klanjali idolima i prinosili im žrtve. Jasno je posle ovoga da u novoj postojbini Sloveni nisu mogli živeti starim životom, osnovi života morali su se menjati. Pa kako religija vezuje nebo i zemlju, Boga i čoveka, te daje i osnovni ton celokupnom duhovnom životu društvenom, to je za Slovene bio problem u tome, da li će se moći održati u novoj kulturnoj sredini ili će podleći, te, po primeru drugih divljih naroda, pretopiti se u Grke ili Romane.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *