NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » ISTORIJA SRPSKE CRKVE

ISTORIJA SRPSKE CRKVE

 

ISTORIJA SRPSKE CRKVE
 

 
Raška episkopija
 
Od kad postoji Raška episkopija ne zna se tačno, ona se prvi put spominje u povelji koju je car Vasilije dao patrijarhu ohridskom Jovanu 1019. Tu se ona spominje kao episkopija koja postoji, prema tome, za nas je od interesa da znamo vreme njenog postanka. Moglo bi se uzeti da je ona postala za vreme Mutimira, jer je bio običaj da, kad se neki vladalac pokrsti, šalju mu vladiku i sveštenike. Vladika je redovno ostajao kod vladaoca. No grčki izvori o tome ništa ne govori, što nas dovodi do pretpostavke da je tako veliki grad, kao što je bio Ras, već imao svog episkopa. U takom slučaju opet poniče pitanje: kad je u Rasu osnovana episkopija? Svakojako, ili pri osnivanju Justinijane Prime ili, u svakom slučaju, pri osnivanju Justinijane Sekunde.
Vladike i sveštenici koji su došli da pokrste Mutimira bili su Grci. Prema tome, služba je bila na grčkom jeziku. No posle smrti Mutimirove (za vlade Petra Gojnikovića) bugarski car Simeun podvrgava Rašku pod svoju vlast do same smrti. U Bugarskoj je onda već u veliko uveden bio slovenski jezik u crkvu, te je verovatno da je i u Raškoj grčki zamenjen razumljivim slovenskim jezikom.
Časlav (931-960) je bio samostalan vladalac i kao takav najverovatnije da je štitio slovenski jezik. Dolazak cara Jovana Cimiskija možda je poremetio to stanje u korist grčkog jezika, ali njegova vladavina bila je kratkog veka (972-976). Posle toga nastaje carstvo Samuilovo koje predstavlja sobom slavizam. Možemo pretpostaviti da je slavizam bio uhvatio koren tako duboko da su ga se Grci već bojali, te po smrti Jovana patrijarha ohridskog (1037) dovedoše Grka Leona (1037-1054) sa zadatkom da izbaci slovenski i zameni ga grčkim jezikom.
Za slovenski jezik u to vreme nastaju kritički trenuci. U primorju i Zeti širi se katolicizam a izbacuje se slovenski jezik; godine 1067. osniva se dukljansko-barska arhibiskupija. Ohridska crkva 1037. biva grcizirana; eparhije propalog Samuilovog carstva bliže Carigradu vraćaju ponova grčki jezik. I tako se dešava da krajem XI i početkom XII veka prostor na kome se slavizam imao da čuva bio je Raška, Hum, Bosna, verovatno Braničevo i Timok. Raška je bila najnaprednija (njeni župani bili su za to vreme Vukan, Zavida, Uroš I, Uroš II, deca i potomci Vukanovi Zavidini sinovi Tihomir, Stracimir, Miroslav i Nemanja).

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *