NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » ISTORIJA SRPSKE CRKVE

ISTORIJA SRPSKE CRKVE

 

ISTORIJA SRPSKE CRKVE
 

 
Ohridska arhiepiskopija
 
Oko 990. car Samuilo beše raširio svoju državu toliko da se hteo proglasiti za cara. Prema običajima kod pravoslavnih carsku krunu polaže caru na glavu samo patrijarh. Zbog toga Samuilo proglasi Ohridsku crkvu patrijaršijom.[1] Njega je krunisao patrijarh Filip 990. Posle Filipa došao je za patrijarha Jovan (1015-1037). Za vreme patrijarha Jovana propala je Samuilova država bez borbe; državu su predali caru Vasiliju II1018. U pregovorima o predaji države učestvovao je i patrijarh Jovan i uspeo je kod cara Vasilija da Ohridskoj crkvi prizna autokefalnost, ali ju je Vasilije degradirao od patrijaršije na arhiepiskopiju i tako je ona do svog ukidanja (1767) ostala sa titulom arhiepiskopije.
Od Svetog Klimenta (916) do smrti patrijarha Jovana 1037. u njoj se služilo na slovenskom jeziku ali to Grcima nije bilo pravo te posle smrti Jovanove za patrijarha dovedoše iz Carigrada Grka Leona koji nijedne reči slovenske nije znao. te izbaci slovenski jezik a uvede grčki. Grčki jezik zatim ostao je do ukidanja Ohridske crkve kao bogoslužbeni i zvanični jezik. U starim crkvama još se može videti kako su slovenski natpisi nad svecima prevučeni bili crnom bojom i preko nje pisani grčki natpisi. Slovenske knjige bile su tom prilikom uništene i Ohrid, kolevka slovenske pismenosti, postaje kolevka grcizma.
Za vlade Samuilove, Radomirove i Vladisavljeve pod Ohridsku patrijaršiju potpadale su sve crkve u oblasti njihove države. Kad je vlast preuzeo Vasilije II izdao je Jovanu tri povelje po kojima su pod njegovom vlašću bile mnoge eparhije bivše Samuilove države.
Kad su Grci preuzeli vlast nisu hteli da priznaju slovensko poreklo Ohridskoj crkvi, već su joj dovodili poreklo od Justinijane Prime. Zvanično je uzet naziv nasleđa od Justijane oko 1150. za vreme vlade Manojla Komnena.
Raška episkopija pominje se u broju episkopija darovanih patrijarhu Jovanu.
 


 
NAPOMENA:

  1. Kad je Cimiskije srušio bugarsku i srpsku državu 971. i 972. bugarski patrijarh Damjan (do 973) je iz Preslave prebegao u Sofiju, iz Sofije u Voden a iz Vodena u Meglen. Kad pade i Meglen onda je otišao na Prespu, po svoj prilici nov patrijarh German Gavrilo (973-989), jer se Prespa smatrala za zaklonjeno i zabačeno mesto. No 990. kad je Samuilo proglasio patrijaršiju u Ohridu i krunisao se, bio je patrijarh Filip (989-915).
Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *