NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » ISTORIJA SRPSKE CRKVE

ISTORIJA SRPSKE CRKVE

 

ISTORIJA SRPSKE CRKVE
 

 
Rad na obalama Ohridskog i Prespanskog jezera
 
Centar rada Klimenta i Nauma bilo je Ohridsko jezero. Njihov rad bio je oduševljeno prihvaćen. U IX veku u svima važnijim trgovačkim centrima i kulturnijim mestima uopšte, narod se bio izmirio sa tim da ne može više ostati u neznabožačkoj veri, ali nikako se nije mogao izmiriti sa tim da ide u hram na službu i da tamo ništa ne razume od svih molitava. Prema tome biće razumljivo zašto je tako oduševljeno prihvaćen rad slovenskih učitelja. Po žitiju Kliment je spremao učenike i slao ih u nurije (parohije), ali učenici Svetog Nauma odavali se više monaškom, isposničkom, životu, te se posvećivali molitvi, ispaštanju i prepisu knjiga. Nije čudo posle toga što se pećine kraj Ohridskog jezera uskoro ispuniše raznim isposnicima Sveti Naum, Sveti Zahum, Sveta Bogorodica (Kalište), Sveti Jovan Kanevski (Ohrid), Sveti Spas, Sveti Stevan, Sveti Nikola, Sveti Ilija itd.
Kada se ohridske pećine napuniše, po svoj prilici do polovine X veka, podvižnici potražiše druge pećine kraj obala obližnjeg Prespanskog jezera te i tamo vrlo rano nalazimo podvižnike i isposnice ostrvo Jail, pećina Svetog Petra, Svetog Spasa, Svetog Aranđela, Svetog Tanasa itd. U X veku kad je car Samuilo preneo mošti Svetog Ahilija iz Larise izgleda da je na malom ostrvu Jailu postojala neka isposnica sa crkvom, pa je on podigao veliku crkvu gde je smestio mošti svetog Ahilija.
U svima ovim pećinama, gde su se podvizali isposnici, bile su crkvice, gde su monasi propovedali narodu nauku Hristovu kad je bilo slušalaca, ili prepisivali knjige u slobodno vreme od molitve.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *