NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Pokajanje i ispovest » ISPOVEST DECE

ISPOVEST DECE

ISPOVEST DECE
 
Na žalost u današnje vreme nema svaki sveštenik mogućnost da detaljno ispovedi dete koje dolazi na ispovest ( posebno u crkvama u gradovima ), te stoga veći deo pastirskog truda oko pripreme za ispovest pada na roditelje i kumove. Roditelji treba da polože temelj duhovno-moralnog života svoje dece, a sveštenik u crkvi se nadograđuje na ovu pripremu.
Jedan od načina pastirskog rada bi bio razgovor na osnovu dole navedenih pitanja. Podrazumeva se da će dete, koje prvi put prilazi pod epitrahilj biti uzbuđeno i možda će se i zbuniti. Zato bi bilo bolje predložiti mu da pripremi unapred ukratko napisane odgovore na postavljena pitanja, kako bi ih pred sveštenikom pročitalo, dobivši od njega dopunska pitanja, savete i pouke i naravno razrešenje ispoveđenih grehova. Obaveza je roditelja i kumova takođe da dete upoznaju sa suštinom pokajanja, da od najranijeg detinjstva razviju u njihovim dušicama osećaj životne važnosti ove velike Svete Tajne. Važno je da ispovest i pokajanje ne postanu obično nabrajanje grehova, „šta je radio, i šta nije radio“, već da ih dete svaki put preživljava kao dramu poznanja sopstvenih greha, sjedinjenu sa radošću Božijeg praštanja, ukoliko postoji skrušenost i istinsko pokajanje.
Pripremajući se za ispovest i za vreme ispovesti treba postavljati pitanja, rukovodeći se svešteničkim i roditeljskim rasuđivanjem i iskustvom, posebno u odnosu na grehe koji su svojstveni deci njihovog uzrasta, manje ili više starijima i zrelijima. Posebno treba biti pažljiv u odnosu na sedmu Božiju zapovest, govoreći o njoj na najpažljiviji mogući i najdelikatniji način, da ne bi usled suvišnih reči ostavili na dečijoj savesti neku mrlju.
Priprema za ispovest ni u kom slučaju ne podrazumeva posredovanje između roditelja i sveštenika. Predlažući pitanja i savete u vezi sa ispovešću roditelji ni u kom slučaju ne smeju da se trude da saznaju grehe svoje dece ili „šta im je sveštenik rekao na ispovesti?“ Čak i najmanji pokušaji i pitanja takve vrste mogu u dečijoj duši da unište poverenje u tako veliku Svetu Tajnu. Roditelji ne bi trebalo da savetuju sveštenika u vezi sa pitanjem koje bi trebalo postaviti deci – poverite i ispovednika i onoga koji se ispoveda blagodati Božijoj, koja će ih umudriti i poučiti. Bićemo veoma radosni, ukoliko ovaj mali trud bude od koristi za rasvetljavanje ttako važnog i nedovoljno rasvetljenog pitanja u pastirskoj praksi.
 
PITANJA KOJA PRETHODE ISPOVESTI DETETA
 

 • Veruješ li u Boga?
 • Da li znaš i veruješ u to, da ispovest, koju obavlja sveštenik sluša i prima sam Gospod Isus Hristos, Koji je nevidljivo prisutan?
 • Da li iskreno žališ što si svojim lošim postupcima zgrešio pred Bogom, narušio Njegove svete zapovesti?
 • Da li si se pomirio sa svima, pre nego što si pošao na ispovest?

 
Prva zapovest

 • Moliš li se ujutru i uveče, pre jela i posle jela, pre početka i po završetku svakog posla?
 • Veruješ li da Bog sve vidi i zna, ne samo tvoja dela, već misli i tajne želje, vidi danju i noću, u kući i van kuće, jednom rečju, uvek?
 • Da li se ponašaš uvek u skladu sa svojom verom?
 • Veruješ li da je Bog stvorio sve ljude i da je on Tvorac svega što postoji, iako to mnogi ljudi poriču?
 • Voliš li Boga?
 • Ne stidiš li se da priznaš svoju veru pred drugima? Nisi li se odricao svoje vere iz straha da te drugi ne ismevaju?

 
Druga zapovest

 • Voliš li mnogo i neumereno da jedeš, naročito čokolade, kolače i druge slatkiše?
 • Da li narušavaš svete postove i posne dane: sredu i petak?
 • Da li se praviš važan, tj. gordiš svojim uspesima u učenju, bogatstvom tvojih roditelja?
 • Trudiš li se da u svemu budeš prvi među vršnjacima? Ne želiš li da tebe smatraju najpametnijim i najboljim?
 • Ne voliš li da komanduješ i budeš „glavni“ među svojim drugovima?

 
Treća zapovest

 • Da li izgovaraš Božije Ime uzalud, u praznim razgovorima i šalama?
 • Ropćeš li na životne teškoće svojih roditelja ili na vaše siromaštvo?
 • Zavidiš li deci iz bogatih porodica?
 • Zahvaljuješ li se Bogu za bolesti, neprijatnosti, neuspehe u životu?

 
Četvrta zapovest

 • Lenjiš li se da nedeljom i praznikom ideš u crkvu?
 • Voliš li da posećuješ hram Božiji?
 • Da li si trčao po crkvi, da li si izlazio iz nje za vreme službe, da li si sebi dozvolio da u crkvi galamiš, smeješ se ili razgovaraš?
 • Voliš li da čitaš Sveto Jevanđelje, duhovne knjige?
 • Znaš li napamet molitve „Oče naš“, „Bogorodice Djevo“, „Vjeruju“?
 • Ne voliš li da provodiš vreme u besposlici?
 • Imaš li strast prema neumerenom gledanju televizije, videa i filmova u bioskopu, kao i prema igranju kompjuterskih igrica koje razaraju tvoju, još neutvrđenu, veru u Boga?
 • Težiš li sklapanju dobrom učenju?
 • Moliš li se za to da ti Gospod pomogne u tvom učenju?
 • Učiš li uvek sa pažnjom i usrdnošću domaće zadatke?

 
Peta zapovest

 • Poštuješ li svoje roditelje, da li ih vređaš grubim rečima i svojom neposlušnošću?
 • Uvažavaš li svoje nastavnike i učitelje? Nisi li ih možda vređao ili bio neposlušan prema njima?
 • Da li savesno ispunjavaš svoje obaveze u školi i u kući?
 • Uvažavaš li starije ljude? Nisi li im se možda podsmevao? Dase nisi možda rugao i ismevao osakaćene, bogalje, bolesne?
 • Trudiš li se da ispraviš svoje loše navike i negativne crte karaktera?

Šesta zapovest

 • Da nisi pričao ružne i nepristojne reči, psovke, „masne viceve“?
 • Da li si zadržavao u svome srcu zlobu ili mržnju?
 • Trudiš li se da utešiš druga koji je ogorčen ili ožalošćen?
 • Da nisi možda mučio životinje ili ih ubijao radi zabave?
 • Voliš li ljude kao što zapoveda sam Gospod?
 • Daješ li koliko možeš bednim, gladnim ljudima? Da li pomažeš svojim siromašnim drugovima iz škole?
 • Da li si uvredio rečima nekoga starijeg ili svog vršnjaka?
 • Da li si se tukao ili vređao slabiju decu od tebe?

 
Sedma zapovest

 • Da li si dopustio sebi postupke o kojima je sramota i pričati bilo kome?
 • Da li te interesuju filmovi „samo za odrasle“ – tzv. „erotski“ filmovi? Da li si razgledao pornografske časopise i fotografije sa nepristojnim slikama nagih osoba?
 • Da nemaš drugove, koji bi te učili da igraš karte, pušiš ili piješ alkoholna pića ili probaš drogu? Da li si učestvovao u ovim gresima?

 
Osma zapovest

 • Da li si krišom uzimao bez pitanja tuđe stvari?
 • Da li si prisvajao nađene stvari, neki izgubljeni dokument, umesto da svojim najbližim saopštiš o svom pronalasku?
 • Da li si preturao po novčaniku roditelja? Da nisi uzimao od njih novac bez pitanja?

 
Deveta zapovest

 • Nemaš li naviku da lažeš? Ne obmanjuješ li roditelje, braću, sestre, drugove?
 • Da nisi pogazio obećanje koje si dao?
 • Nisi li koga osuđivao? Nisi li pričao o manama drugova?

 
Deseta zapovest

 • Paziš li na čistotu svojih misli i želja? Trudiš li se da ne činiš grehe koje si ispovedio na prošloj ispovesti?
 • Da li si nekome zavideo? Da nisi bio nezadovoljan kada su pred tobom hvalili nekoga?

 
Zaključna pitanja

 • Umeš li da ceniš vreme ili ga gubiš lenčareći, gledajući televiziju ili lutajući po dvorištu i ulici? Trudiš li se da svaki trenutak života upotrebiš za spasenje svoje duše?
 • Spremaš li se iskreno za pričešće Svetim Tajnama Hristovim? Veruješ li da sveštenik u Svetoj Čaši iznosi samo Telo i Krv Isusa Hrista, koji ti daje da okusiš iz Svete Kašičice (što je umom nepojmljivo, već samo verom u srcu)?
 • Da li se kaješ, tj. imaš istinsku skrušenost, tražeći od Boga oproštaj za svoje grehe?

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *