INDIJSKA PISMA

 

INDIJSKA PISMA
 
PISMO 53
Četvrto pismo indijske misije monahu Hristodulu i odgovor na pismo.
 
11. pitanje: Zar indijska božanska trojica, Trimurti, nije slična hrišćanskoj svetoj Trojici?
12. pitanje: I zar indijski mnogi bogovi nisu slični hrišćanskim angelima?
13. pitanje: I zar indijske Avatare nisu slične hrišćanaskom Mesiji ili hrišćanskim svecima?
Odgovor monaha Hristodula:
Na 11. pitanje: Samo po broju tri slična je indijska Trojica ili Trimurti hrišćanskoj svetoj Trojici, i ni po čem više. Brama, Višnu i Šiva nisu nikakvi srodnici nego pre ortaci. Svaki od njih ima ženu, a neki od njih, kao Šiva, i mnogo žena. Oni su vrlo često oprečni jedan drugom, tako da što jedan zida, drugi ruši. Sasvim je nešto drugo hrišćanska Sveta Trojica. To je bitno i duhovno i moralno jedinstvo od Oca i Sina i Svetoga Duha. Najtešnje i nerazdvojno srodstvo; jedinstvo u trojstvu i trojstvo u jedinstvu. Na planu istorijskom niti se dogodilo niti se može dogoditi, da bi Otac nešto hteo što Sin ne bi hteo, ili da bi Duh Sveti nešto učinio mimo volje Oca i Sina. Trimurti su tri boga sa tri imena kao nekad u Egiptu Oziris, Izis i Horus, u smrtnoj mržnji. Sveta Trojica je pak jedan Bog sa jednim imenom. Ime mu je – Bog, a Otac, Sin i Duh Sveti izrazi su unutarnjih odnosa Njegovih.
Na 12. pitanje: Indijski mnogi bogovi nisu ni malo slični nebesnim angelima. Jer ono su sile mraka ovo su sile svetlosti. Oni imaju razne volje a angeli ispunjavaju samo jednu volju, volju jedinoga Boga.
Na 13. pitanje: Avatare nisu slične Mesiji. Zašto? Zato prvo što su Avatare mnoge a Mesija je jedan. Zatim, Avatare su ljudi a Mesija je Bog, Sin cvevišnjega Boga. Avatare su mislili spasiti ljude svojom logikom i nisu uspeli ništa; Mesija je spasao čovečanstvo istinom, ljubavlju i žrtvom. Ako bi se o Mesijama moralo govoriti u množini, kao o indijskim Avatarama, onda rod ljudski nikad ne bi video pravog Spasitelja svog. Ja veoma žalim što Indijani čekaju dolazak sve novog i novog Avatare, kao što Jevreji dočekuju i ispraćaju jednog po jednog lažnog mesiju svog. Množinom Avatara ili mesija Indijani su postali slični Jevrejima, koje oni inače nikako ne podnose.
Niti su Avatare slične hrišćanskim svecima. Svaki indijski Avatara dodavao je nauku nauci i reči rečima, ponekad i suprotno pređašnjim Avatarama, dok su sveci hrišćanski svi od prvog do poslednjeg držali jednu nauku i sledili jednome putu. A to je nauka i put Isusa Mesije. Svaki je Avatara predstavljao sebe kao ovaploćenje ovog ili onog boga indijskog, međutim naši sveci su priznali samo jednog ovaploćenog Boga, Gospoda Isusa s kraja na kraj istorije ljudske.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Zahvalnost za ovakav Blagoslov.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *