INDIJSKA PISMA

 

INDIJSKA PISMA
 
PISMO 50
Prvo pismo indijske misije monahu Hristodulu i odgovor na pismo.
 
Časni oče,
Čuli smo o tebi i preporučeni tebi kao čoveku koji poznaje Indiju i Evropu, i indijske Vede i Hristovo Evangelije. Pa ti se klanjamo i molimo te, da nam odgovoriš na ova pitanja:
1. Od čega pati Evropa a od čega pati Indija?
2. Može li Indija očekivati spasenje od Evrope ili Evropa od Indije?
3. Da li se istina nalazi isključivo u jednom Vjeruju ili u kombinaciji svih Vjeruju?
Odgovori monaha Hristodula:
Na 1. pitanje: Evropa i Indija pate podjednako od neznanja. A neznanje je proizašlo od ljudske gordosti. Indija nikad nije ni poznala pravi Put a Evropa se zbila s pravog Puta na stranputicu.
Na 2. pitanje: Ni Indija od Evrope ni Evropa od Indije. Jer niti je Indija nosilac istine niti Evropa. A spasenje je u Istini i može doći i Evropi i Indiji od one strane gde je Istina, a to je istočno pravoslavna crkva.
Na 3. pitanje: Istina ne podnosi kombinacije, niti zna za mešavinu niti trpi koncesije. Istina je istina onako kao aritmetičke formule: 2 + 2 = 4;5 + 5 = 10. Ako bi divlji ljudi na jednom ostrvu kazali: 2 + 2 = 6, a na drugom: 2 + 2 = 8, dok bi prosvećeni ljudi kazali: 2 + 2 = 4, da li bi mi trebali da saberemo zbirove u sva tri slučaja da bi došli do stvarnog znanja? Ako bi tako postupili onda bi sabrali 6 + 8 + 4, i u rezultatu dobili 18. I rekli bi: 2 + 2 = 183. A to ne bi odgovaralo stvarnosti. Kao stvarnost ostaje samo jedna jedina formula, a to je 2 + 2 = 4. Isto tako ne može se uzeti kao Istina zbir raznih i protivrečnih Vjeruju. Istina je osetljivija i od aritmetičkih formula. Ona ne podnosi ni dlaku neistine. Kao ni čovečje oko. Ako samo jedna majušna dlaka upadne u oko, oko se zamuti i vid se pokvari. Pokušaj Ramakršne i njegovog učenika Vivekanande, da sve vere u svetu ujedini i tako da „upotpuni“ Istinu propao je u samom svom, iako vrlo bučnom, početku.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Zahvalnost za ovakav Blagoslov.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *