INDIJSKA PISMA

 

INDIJSKA PISMA
 
PISMO 4
Gospođa Indumati piše svome suprugu Pandit Gauri Šankari iz Alahabada
 
Želim ti sreću, više tebi nego sebi.
Ti si ja, ja sam ti[1]. To osećanje od naših prvih dana, u meni i sada posle dvadeset godina stoji rascvetano kao najlepši lotos na svetoj reci Gangu[2]. Još je to osećanje zbog dugog tvog odsustva i pojačano. Iz dana u dan i iz noći u noć više sam s tobom u tebi po toj divljoj Evropi nego li ovde u našoj Indiji. Zaista više sam ti nego ja. Tamo je s tobom moja stvarnost, ovde je samo moja senka.
Primila sam nekoliko tvojih pisama ubrzo jedno za drugim, sve jedno bolje od drugog. Pa kad ti kao bramin, zavetan na uzdržljivost i strogu objektivnost tako crno pišeš o Evropi, onda mogu misliti kako je strašna ta zverska zemlja, koja ništa drugo nema do zuba i stomaka. Zato, da bi ti olakšala, uzela sam na sebe trud i došla u Alahabad[3] na „svečanost sveća“ u čast boginje Kali.
Tebi je ta svečanost poznata, jer smo zajedno na nju hodili nekoliko puta. Ali nikada kao sada nije mi ona bila ni lepša ni svečanija – aj, niti tužnija bez tebe. Kažu da je ove godine bilo oko dva miliona poklonika u Alahabadu iz cele Indije. Kao da je pesak na obali Ganga oživeo i pretvorio se u ljudska bića. Dovela sam sobom i našeg sina Anuširvana. Nikada ranije on nije bio u Alahabadu. Noću kada su poklonici zapalili milione sveća i spustili u svetu reku u čast boginje Kali, prizor je bio tako veličanstven, da je Anuširvana skakao i pljeskao rukama od čuda i uzbuđenja. Ja sam mu rekla, te je svojom ručicom zapalio i u Gang spustio sedam sveća za tvoju sreću, i to u čast naših najvećih božanstava: Brame, Višnu, Šive, Indre, Savitri i Kali. Da ti budu zaštitnici na putu kroz tu zversku džunglu. A i ja sam od svoje strane zapalila mnogo sveća u čast omiljene mi Kali, da nam te ona sačuva i živa povrati.
 
Ti si ja, ja sam ti.
Poštuje te i klanja ti se
Indumati
 


 
NAPOMENE:

  1. „Ti si ja, ja sam Ti“; ovaj izraz često se upotrebljuje u Indiji. Njime se hoće da predstavi ponekad jedinstvo jednog ljudskog bića s drugim a ponekad jedinstvo čoveka s nekim božanstvom. U pesmama i molitvama bogu Kršni ovaj se izraz često upotrebljava.
  2. Hindusi smatraju Gang za svetu reku. Tako se smatra i reka Džumna, no manje nego Gang.
  3. Alahabad je grad u srednjoj Indiji na obali Ganga. Velike verske svečanosti priređuju se u tom gradu svake godine. Naročito je poznata „svečanost sveća“ u čast boginje Kali, žene boga Šive.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Zahvalnost za ovakav Blagoslov.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *