INDIJSKA PISMA

 

INDIJSKA PISMA
 
PISMO 37
Vezir maharadžin piše iz Travankora Rami Sisodiji.
 
Om namo Mahadeva[1].
Moja skromnost primila je zapovest od svetlog Maharadže da ti napiše ovo pismo, ljubimče najvišega božanstva.
Stigao nam je vesnik iz tvoga mesta i doneo vest… Želeli bi svi, iz ljubavi prema tebi, da je ta vest drukčija nego što jeste. No ako bi jedna takva vest ožalostila slabije duše, zar će tebe ožalostiti, hrabri kšatrijo? Tebe, koji znaš naizust Bagavat Gitu, i proničeš u tajne života i smrti skoro kao i bog Krišna i svi naši slavni Avatari.
Kad bi, recimo, ti čuo da ti je umro neki srodnik ili prijatelj, zar bi se ožalostila tvoja duša, koja nosi žalost celoga sveta? Ni sam Gang ne može da uveća more ni za jedan pedalj. Tako nikakav gubitak i nikakav dobitak ne može uvećati niti umanjiti more tvoje žalosti za svima živim bićima.
Dakle, vesnik iz tvoga mesta doneo nam je vest, da je duša, živa, tvoje majke plemenite Katjajane, izašla iz dosadanjeg svoga tela i svakako već se rodila u drugom telu. Neka bi joj kolesničar Kršna darovao svetliji život u novom telu, ili još bolje – neka bi je sasvim oslobodio točka ponovnih rađanja u ovom svetu krajnjeg jada i čemera.
„Onaj ko istinski pozna
moje božansko rađanje
i pozna dela moja
taj ostavivši telo
neće se opet roditi“[2].
Naš svetli Maharadža, zajedno sa svetlom Rani, svom dušom unosi se u tvoju dušu i deli s tobom ono osećanje koje te bude obuzelo kad ti stigne ova vest. On je izvoleo zapovediti, da se čine pinde[3] u toku deset dana za dušu plemenite Katjajane.
Klanja ti se s dubokim poštovanjem
 
Kešav, Pratinidi[4]
 


 
NAPOMENE:

  1. Om, namo Mahadeva: „Ja se klanjam velikome Bogu“.
  2. Stihovi nz Bagavat Gite.
  3. Pinda je jedna vrsta daće za umrlog. Pinda se sastoji od kuvanog pirinča, zgnječenog u obliku lopte. Po verovanju Hindusa pindom se hrani duša umrlog u toku deset dana, dok se oko nje ne zgusne telo zvano štula šarira. Sa tim telom duša ne luta nego se pridružuje umrlim precima. Jedanestog dana daje se šrada. Skupe se srodnici umrlog čoveka u njegovoj kući i tu vrše izvesne ceremonije. Ovo se ponavlja svakog meseca za godinu dana a posle svake godine po jednom.
  4. Pratinidi je veliki vezir ili prvi ministar maharadžin. Svaki Maharadža u Indiji ima sedam ministara. Po časti prvo mesto zauzima bramin koji je kao domaćin duhovnik. Bramin je verska ličnost i zauzima u dvoru rang viši i od velikog vezira. Do Pratinidia stoji Pradhana, kao ministar javnih radova. Za njim dolazi Sačiva ili ministar vojske. Za ovim dolazi Mantri ili ministar spoljnih poslova. Do njega je Amatija ili ministar poljoprivrede. Najzad dolazi Sukranšti ili ministar finansija. Dakle, sedam ministara ili Prakritis.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Zahvalnost za ovakav Blagoslov.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *