Ikone svete Petke

Pitanje:
Pomaže Bog! Voleo bih da mi odgovorite: Zašto se na nekim ikonama Sveta Petke, Svetiteljka u levoj ruci drži posudu sa očima? Pročitao sam u Prologu o životu i postradanju Svetiteljke Mati Paraskeve u 2.veku a takođe i o Sveta Petki koja je živela u 11.veku i srpskog je porekla. Zahvaljujem na pomoći, rab Božji.
Radisav


Odgovor:
Dragi brate Radisave, Pravoslavna crkva slavi tri Svete Paraskeve: Prepodobnu mučenicu Paraskevu (Rimljanku) 26. jula; Svetu mučenicu Paraskevu 28. oktobra i Prepodobnu mater Paraskevu – Svetu Petku (srpsku) 14. oktobra. Pošto je u srpskom narodu veoma razvijen kult Prepodobne matere Paraskeve, to se i ove dve mučenice poštuju i čak se njihovo žitije i ikonografski likovi, kao i ikonografija uopšte, mešaju i prepliću. Evo jedan primer: Prepodobna mučenica Paraskeva se naziva i „Trnova“, pa se ovaj epitet štampa i našim kalendarima, iako ova Mučenica nema nikve veze sa bugarskim gradom Trnovom. Mošti naše Prepodobne Paraskeve su jedno vreme bile u Trnovu. Dalje, na ikonama se često Prepodobna Paraskeva slika sa krstom u ruci, a to je ikonografski simvol mučeništva, odnosno mučenica, što priliči drugim dvema Paraskevama. To što si na nekim ikonama video da Sveta Petka nosi posudu sa očima, ima veze sa žitijem Prepodobne mučenice Paraskeve, koja je živela u Rimu, za vreme rimskog imperatora Antonina Pija (138-161) , koji je lično naredio da se Svetiteljka stavi na muke, kako bi se odrekla vere hrišćanske. Kad je nije usmrtio usijani šlem, koji su stavili na njenu glavu, car je naredio da je bace u vrelo ulje, no kad Svetiteljka i tu bi nepovređena, car zatraži od Paraskeve da ga poprska tim uljem, da se osvedoči da li je vrelo ili ne. Ona zahvati rukom vrelog ulja i baci ga caru u lice. Car odmah oslepe i u teškim bolovima zamoli Paraskevu da ga isceli, a on će poverovati u Hrista. Paraskeva se pomoli Bogu i caru se vrati vid. On održa obećanje i krsti se, kao i svi njegovi telohranitelji. Zato se na ikonama Prepodobne mučenice Paraskeve slikaju oči, koje je ona, svojom molitvom, povratila caru-mučitelju, a kako rekosmo, ikonografski motivi sve tri Svete Paraskeve se dosta prepliću, pa se tako može desiti da neki slikar, koji ne čita pažljivo žitije svetoga koga slika, pomeša ikonografska obeležja.
Mir Ti i blagoslov od Boga, molitvama sve tri Svete Paraskeve.
o. Dušan

Jedan komentar

  1. Hvala na odgovoru!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.