HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
MEDALJONI SRBA SVETITELJA
 
Neposredno iznad stasidija duž zidova na galeriji naslikani su kružni medaljoni sa likovima Srba svetitelja.
 
Običaj je da se u pravoslavnim hramovima slikaju svetitelji lokalne Crkve božije. Ovo nije ni-kakav izraz klasičnog ili političkog nacionalizma, već isticanje divnih primera za ugle-danje vernima na oce i majke koji su nam prirodno najbliži po rodu, krvi, duhu i kulturi. Jer „kao što je gospod naselio nebo sjajnim zvezdama da projavljuju slavu Njegovu i pokazuju put pu-tnicima i moreplovcima , tako je i sve srpske zemlje nastanio pravednicima, ispovednicima, mučenicima i svetiteljima, da se kroz njih slavi sveto ime Njegovo, a nama grešnima da budu uteha i primer.“[1]
 

Prostor galerije, uključujući i njenu ogradu spolja, prema brodu crkve, posvećen je hrišćanskoj istoriji najpoznatijih srba svetitelja. „Kao što znamo imena samo nekih, malobrojnih zvezda na nebu, a najvećem broju ne znamo, tako su nam poznata imena samo malog broja naših svetih, a ogro-man broj njih su za nas ostali nepoznati, i samo gospod zna sva njihova imena koja su upisana u knjizi večnoga života.“[2]
 


 
NAPOMENA:

  1. Prota Mateja, srbski sveti, Man. rukumija, 2000. str. 3.
  2. Prota Mateja, srbski sveti, Man. rukumija, 2000. str. 3.

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *