HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
SVETI ISAK, ARON, JESEJ, JEZEKILJ I NOJE
 
Iznad gorionika u priprati sa desne strane, kao i iznad prodavnice sveća, nalaze se likovi Starozavetnih proroka: Isaka, Arona, Jeseja, Jezekilja i Noja.
 

 

 
Isak je bio patrijarh, sin jedinac oca Avraama i majke Sare, otac Isava i Jakova. Avraam je imao oko 100 godina kada mu se rodio Isak, a Sara je bila prestarela. Isak nije napustio Hanan (Palestinu). Umro je kada je napunio 180 godina života. Jedan je od prve trojice najpoštovanijih patrijaraha, a to su: Avraam, Isak i Jakov.
Nije jasno zašto je Isak ovde naslikan sa svitkom u ruci? Svitak označava da je on nešto pisao, govorio… ali ništa od toga se ne pominje u Svetom Pismu. Postoji mogućnost da je umetnik video negde da je neko pre njega tako naslikao, pa je samo pratio uzor…
 
Aron je bio Mojsijev brat, prema Božijoj zapovesti prorok i prvosveštenik u Izrailju. Aaron je pregovarao u ime Mojsija sa faraonom u Egiptu. Govorio je u ime Mojsija Izrailju u vreme njihovog lutanja po Sinajskoj pustinji. Kao i Mojsije, predstavio se neposredno pre ulaska Jevreja u obećanu zemlju. On predstavlja svešteničku službu. Naslikan je sa krčagom, jer „Reče Mojsije Aronu: uzmi krčag i naspi pun gomor mane, i metni pred Gospoda da se čuva od koljena do koljena vašega“ (II Moj 16.33).
 
Jesej Vitlejemac je sin Ovida, unuk Voza i Rute, otac cara Davida. Imao je osam sinova, od kojih je David bio najmlađi. Od Jeseja počinje vladarska loza iz koje se rodio Gospod naš Isus Hristos.
U crkvenoj umetnosti, naročito u srednjem veku, bio je popularan prikaz Stabla Jesejevog: „Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva i izdanak iz korena njegova izniknuće!“ (Isa. 11, 1).
 
Jezekilj je „sin Vuzijev, sveštenik u zemlji Haldejskoj“ (Jez. 1, 3), prorok iz svešteničke porodice i pisac knjige proroka Jezekilja u Svetom Pismu. U julu 592. godine pre Hrista bio je odveden u Vavilonsko ropstvo sa još oko 3000 Izrailjaca. Prorokovao je o razrušenju Jerusalima, što su kasnije, on i njegov savremenik, prorok Jeremija, doživeli 587. godine pre Hrista.
 
Noje je bio pravednik, koji se držao Gospoda u vreme kada su gotovo svi njegovi savremenici ogrezli u bezakonju. Po zapovesti Gospodnjoj izgradio je barku koja je spasla od potopa njega i sinove sa mnogim životinjama. Sv. Jevanđelist Luka navodi Hristove reči u vezi Njegovog Drugog dolaska: „Kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina Čovječijega. Jer kao što u dane pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i ne shvatiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina Čovječijega“ (Lk. 24, 37 – 39).

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *