HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
SVETI ADAM, EVA, AVRAAM I SARA
 
Sa leve strane ulaza u hram u priprati, desno od krstionoce (baptisterije), iznad ugrađenih gorionika se nalaze likovi praotaca i pramajki: Adama, Eve, Avraama i Sare.
Adam i Eva su naši praroditelji: „Adam nadenu ženi svojoj ime Eva, zato što je ona mati svim živima“ (Post. 3, 20).
 

 
Avraam i Sara takođe. Gospod je Avraamu dao obećanje, kao što svedoči apostol Pavle: „Avraamu pak i sjemenu njegovu rečena biše obećanja; ne kaže i sjemenima, kao za mnoge, nego kao za jedno: i sjemenu tvojemu, koje je Hristos“ (Gal. 3, 16). „Jer se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista svima onima koji vjeruju“(Gal. 3, 22). Zato, „nema više Judejca ni Jelina… jer ste svi jedno u Hristu Isusu. A kad ste Hristovi, onda ste sjeme Avramovo i nasljednici po obećanju!“ (Gal. 28-29).
Ovo istinito obećanje Božije dano Adamu, Avraamu, praocima našim, prorocima i apostolima, čini verne hrišćane decom Adama i naslednicima Avraama, čini ih da su „rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen“ (I Petr. 2, 9).

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.