HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
VOĐENI REČJU
 
„Dom Moj – dom molitve neka se zove“ (Mt. 21, 13)
 
Mnogi su putevi Božiji kojima nas On priziva k sebi, sa jednom jedinom željom: da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje Istine Božije. Jedan od tih puteva mogla bi biti i ova knjiga protojereja stavrofora Srboljuba Miletića, o hramu Sv. arhiđakona Stefana u Ruti Hilu, u Sidneju.
Pristupajući radu sa jasnom namerom da se hram Božiji i na ovaj način približi vernom narodu koji dolazi u njega, o. Srboljub je načinio ovo delo vrednim svake biblioteke, kućne, školske, crkvene…
Čistim jezikom, nenametljivo, autor nas, preko sećanja arhitekte dr Predraga Ristića, polako uvodi u tematiku, da bi nas kroz arhitektonske i slikarske kanone opremio osnovnim informacijama koje su neophodne za praćenje materije. Poznavanje istorije umetnosti, pogotovo živopisa, kao preduslov za pisanje ove knjige, omogućilo je autoru da nas sa sigurnošću i argumentovano vodi iz priprate, preko galerija do kupole, i
najzad, do oltara, iz slike u sliku, iz scene u scenu.
I kao što nekada Tovija beše vođen, tako i danas mi bivamo vođeni rečju o. Srboljuba kroz živopis hrama u Ruti Hilu. Nemo gledamo praoca Avraama kako žrtvuje svoga jedinca, posmatramo Kupinu koja gori a ne sagoreva i Mojsija kako prima tablice Zakona. Divimo se udovici koja daje poslednju leptu i čudimo se nerazumnim devojkama, plašeći da se ne prepoznamo među njima. Sa pastirima smo na Roždestvu, sa svatovima u Kani Galilejskoj… svedoci smo Raspeća, svedočimo Vaskrsenje.
Jevanđelje i život, isprepleteni u reči i slici, uvode nas u zajednicu sa Svetima, a mi još uvek držimo u ruci knjigu o hramu Sv. Stefana.
Ovakvim, nazovimo ga „žitejskim“ pristupom, o. Srboljub nas neprimetno uvodi u svet biblijskih događaja koji se odigravaju tu pred nama i oživljavaju na svakom Svetom sabranju, čineći nas učesnicima i svedocima jedne i neponovljive Tajne koja se opet i opet dešava na svakoj Liturgiji.
Da dostojno budemo pričasnici te Tajne i da učestvujemo u Božanskoj Liturgiji, svagda, sada i u sve vekove! Amin. Bože daj.
 
Vojislav Luković, dipl. slikar

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *