HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
REČ IKONOPISCA
 
Kada mi je o. Srba ponudio da freskopišem ovaj hram, predložio sam da to uradimo u etapama. Prva etapa je bila dolazak na lice mesta i studija arhitektonskog prostora hrama radi njegovog oslikavanja.
Po dolasku u Sidnej, posvetio sam oko mesec dana analizi prostora, izradi planova i skica. Zadivila me ova arhitektura, koja je u mnogo čemu jedinstvena. Već na prvi pogled u ovoj crkvi se uočava sklad njenih oblika, koji predstavlja izazov, bolje rečeno, poziv na „dvoboj“ ikonopiscu – kako doći do sinteze ovako lepe arhitekture i budućeg freskopisa? Kako od skladnih arhite-ktonskih rešenja i ikonografije napraviti jednu celinu? jer, za mene kao freskopisca, arhitektura hrama i njegovi unutrašnji prostori predstavljaju veliki izazov; to jest, kako doći do sinteze da arhitektura i slikarstvo budu jedno, jedna skladna celina, koja svojom ukupnošću odražava pravoslavni pogled na svet i čoveka u njemu.
Prihvatio sam izazov, i u saradnji sa sveštenikom i lokalnom crkvom napravio elaborat, što inače radim kada preuzmem zadatak oslikavanja crkve. Analiza, koju sam ovde uradio, pokazala je da je ovaj hram posebno izazovan, jer njegov sklad ne sme biti poremećen ili umanjen, već ga je trebalo ukrasiti kompozicijama, likovima i scenama, koje bi se u njega, ne samo utopile, već ga ustvari, još više, ali ne pretenciozno, istakle i uzvisile.
 

 
O. Srba je izložio ideje, a moj zadatak je bio da ih svojim iskustvom i umećem prenesem na zid, da to bude po kanonima, ujednačeno sa arhitekturom, koja je u ovom slučaju veoma specifična.
U Sidneju sam napravio početni elaborat i načinio osnovni raspored scena, likova, prikaza i ornamenata, a potom se vratio kući. Skoro godinu dana sam čekao na vizu, a za to vreme sam nastavio da aktivno radim i razrađujem plan, imajući neprestano pred sobom sliku ove crkve.
Istraživao sam i razrađivao detalje projekta, pripremao pojedine skice i materijale, kako bi slikarstvo i arhitektura crkve došli do punog izražaja u jednom skladu. Materijal je nabavljen iz Nemačke, Švajcarske i Rusije, i brodom poslan u Sidnej.
U Sidnej sam došao 1. decembra 2009. sa svojim saradnikom, Nebojšom Kešeljem. Obzirom da smo prethodno pripremili sve skice i detaljni plan, mogli smo odmah da krenemo na posao. Osnovna stvar je bila organizacija, za koju posebno zahvaljujem, kako svešteniku i crkvenom odboru, tako i svim parohijanima koji su nam neprestano i rado izlazili u susret. Omogućili su nam da stanu-jemo u krugu porte, da u blizini imamo sav materijal, alat i svu logistiku pri ruci. što je najva-žnije, obezbedili su i postavili divne skele i platforme u celom hramu.
Skela je takođe, bila jedinstvena. To je takozvana „viseća“ skela, koja je omogućila da tokom svih radova u prizemlju nesmetano nastavimo sa bogosluženjima. Ona je odigrala presudnu ulogu, jer nam je omogućila da se nalazimo kao u ateljeu – pred jednim platnom, na kojem nam je sva površina svih zidova za oslikavanje bila istovremeno dostupna.
 
Protođakon Miodrag Tomić

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *