HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
BELEŠKA O AUTORU
 

Protojerej-stavrofor Srboljub Miletić je na dužnosti starešine hrama Sv. arhiđakona Stefana u Ruti Hilu, Sidnej, kao i na drugim dužnostima u Mitropoliji australijsko-novozelandskoj.
Rođen je u Kruševcu 14. novembra 1953. Njegov plodni rad na polju prosvete, izdavaštva, medija i organizacije kulturnog i duhovnog života Srba u dijaspori, počinje dolaskom u Australiju nakon diplomiranja na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, 1982.
Urednik je eparhijskog lista Svetosavlje. Autor mnogih članaka i eseja iz oblasti bogoslovlja, istorije i kulture, štampanih u raznim publikacijama u zemlji i inostranstvu. Sastavio je 4 udžbenika za srpski jezik, odobrena od strane australijskog državnog Odelenja za prosvetu i izdao knjigu sabranih predavanja za omladinu, pod nazivom „Srpska vera i nacija“.
Koautor obimne studije pod naslovom „Istorija SPC u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi“, koju je napisao zajedno sa protođakonom Dr. Stanimirom Spasovićem. Po ovoj knjizi je snimljena i TV serija od 18 emisija pod nazivom „Srbi u Australiji“, u izdanju RTS.
Od 2002. do danas, on je član Uredništva internet prezentacije Svetosavlje (svetosavlje.org), na srpskom jeziku, koja trenutno ima u proseku preko 2000 poseta dnevno.
Od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije nagrađen je 2005. godine Zlatnom značkom, a od Srpske pravoslavne crkve je odlikovan pravom nošenja naprsnog krsta.
Dobitnik je nacionalnog priznanja Vuk Karadžić za izuzetan doprinos u oblasti upotrebe i čuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
271.222(497.11)-523.4(94)
726.54(=163.41)
MILETIĆ, Srboljub, 1953-
Hram Svetog arhiđakona Stefana : umetnost
i arhitektura / Srboljub Miletić ;
[fotografije Radivoj Mačković]. – Beograd :
Visoka škola – Akademija Srpske pravoslavne
crkve za umetnost i konzervaciju, 2012
(Beograd : Poligraf). – 249 str., [2] str. s
tablama : ilustr. ; 25 cm. – (Posebna
izdanja / Visoka škola – Akademija Srpske
pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju
; #knj. #11)
Autorova slika. – Tiraž 1.500. – Str. 7-8:
Prozor ka nebu / Radomir V. Popović. – Str.
9: Vođeni rečju / Vojislav Luković. – Str.
11-16: Sećanje na početak / Predrag Ristić. –
Beleška o autoru: str. 249. – Napomene i
bibliografske reference uz tekst. –
Bibliografija: str. 245-247.
ISBN 978-86-86805-48-5
a) Ruti Hil – Hram Sv. arhiđakona Stefana
COBISS.SR-ID 189875724

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *