HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA-UMETNOST I ARHITEKTURA

 
Protojerej – stavrofor Srboljub M. Miletić

HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA
UMETNOST I ARHITEKTURA

 
PROSKOMIDIJA
 

Avraamova žrtva
Starozavetne ličnosti i događaji se nalaze na zidovima oltara kao praslike i najave Novog zaveta. U tom smislu, kao i u skladu sa namenom ovog dela oltarskog prostora u proskomidiji je scena Avraamova žrtva, koja je izraz vere i poverenja u Gospoda, njegovo rukovođenje i obećanje, po cenu najvećih žrtava. „Kao što je Avraam bio spreman da žrtvuje sina Isaka, tako je i Gospod, kad je došla punoća vremena poslao sina svog jedinorodnog i prineo ga je na žrtvu. sin jedinorodni se prineo na žrtvu za spasenje sveta, što znači da je Avraamova žrtva predukazanje Hristove žrtve i Hristovog raspeća. Vera Avraamova je večiti putokaz svakom ljudskom biću, i priziv. Ustvari, tajna te vere je sadržana u onom pozivu Hristovom: Ko hoće da ide za Mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka hodi za Mnom. I u onoj drugoj reči: Ko se odrekne Mene, odreći ću se i ja njega, ko ispovijedi Mene pred Ocem nebeskim i ja ću njega priznati u Carstvu nebeskom i na Strašnom sudu.“[1]
 

Velika smernost (Imago Pietatis)
 
Ispod toga u proskomidiji, u ikonografskom tipu Velika smernost (Imago Pietatis) predstavljen je Gospod u grobu, telom mrtav, klonule glave i ruku prekrštenih. zavisno od veličine prostora, ponekad se ovde Hristos slika dopojasno.Međutim,ovde je cela figura Hristova naslikana kako stoji u otvorenom sarkofagu.[2]
Gospod Isus Hristos je predstavljen kao žrtva, kao „jagnje Božije, koje uzima grehe sveta“ (jn. 1, 29). „jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas. Mnogo ćemo, dakle, prije biti kroz njega spaseni od gnjeva sada, kada smo opravdani krvlju njegovom. jer kada smo se kao neprijatelji pomirili sa Bogom kroz smrt sina njegova, mnogo ćemo se prije, već pomireni, spasti životom njegovim“(Rim. 5, 8 – 10).
 

Arhiđakon Stefan Arhiđakon Filipa

 
U đakoniku, iznad oltarskih vrata na severnoj strani, predstavljene su dopojasne figure svetih arhiđakona Stefana i Filipa.
 

Na južnoj strani đakonika iznad oltarskih vrata su sv. Ignjatije Bogonosac i sv. jakov brat Gospodnji.
 

U centralnom delu južne apside đakonika nalaze se cele figure sv. Irineja Lionskog i sv. Kirila Jerusalimskog.
 

Starozavetno prinošenje žrtve u skiniji, sa cvetnim ornamentom u vrhu apside đakonika.
 

 


 
NAPOMENA:

  1. Mitropolit Amfilohije, propovijed na Liturgiji u manastiru Kom u toku Velikog posta 2011. http://www.spc.rs/mitropolitamfilohijesluziou manastiru kom
  2. ponekad se ovde pored Hrista, ili priljubljena uz Njega, slika i Presveta Bogorodica, zato se ovakva predstava često naziva Ne ridaj mene mati – po irmosu devete pesme kanona Velike subote.

Jedan komentar

  1. Blazena Stojna Monahinja Jefimija moli Gospoda Boga za nas.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *